KÖZLEMÉNY

 

Tájékoztatjuk, hogy 2023. január 1-jei hatállyal a Szabolcs-Szatmár-Bereg-Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal elnevezése

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata, illetve

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal elnevezésre módosult.

 

 

A Magyar Országgyűlés 2022. július 19-i ülésnapján fogadta el Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosítását, melynek eredményeképpen az Alaptörvény 2023. január 1. napjától hatályos F) cikk (2) bekezdése értelmében Magyarország területe fővárosra, vármegyékre, városokra és községekre tagozódik. A módosítás tehát, a Magyarország alapvető területi tagozódásának részét képező „megye”, mint területi egység megnevezést 2023. január 1. napjától „vármegye” elnevezésre változtatja.

A Magyar Országgyűlés az Alaptörvény módosításával azonos napon, a területi tagozódásban történt, említett névváltoztatással összefüggésben elfogadta a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint az egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvényt, amely 2023. január 1-ei hatállyal módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt (a továbbiakban: Mötv.) is a vármegyei elnevezés átvezetése érdekében.

A Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Közgyűlés 13/2022. (XII.9.) önkormányzati rendeletében és 147/2022. (XII.8.) önkormányzati határozatában, szintén 2023. január 1-ei hatállyal vezette be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal megnevezést.

 

Az Alaptörvény záró és vegyes rendelkezések címének 28. pontja szerint a vármegyére való utalásként a megyére utaló elnevezés a 2022. december 31-én hatályos jogszabályi rendelkezések szerint az Alaptörvény tizenegyedik módosítása hatálybalépését követően is használható mindaddig, amíg az Alaptörvény szerinti megnevezés használatára való áttérés a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható.

 

Nyíregyháza, 2023. január 11.

 

A klímaváltozás nem ismer határokat

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 keretében, európai uniós támogatással valósítja meg az "Extension of the operational "Space Emergency System" towards monitoring of dangerous natural and man-made geo-processes in the HU-SK-RO-UA cross-border region" (GeoSES - Területi vészjelző rendszer a határmenti régióban) elnevezésű projektet, melynek keretében elkészítésre került a Felső-Tisza-vidék Klímastratégiája.

A dokumentumot 2022. november 16. napján tartott szakmai fórum keretében mutatta be dr. Vass Róbert, a GeoSES projekt egyik szakértője. Az eseményen az illetékes szakigazgatási szervek képviselőin túl részt vehettek a civil lakosság érdeklődő tagjai is, akik lehetőséget kaptak arra, hogy megfogalmazzák a klímastratégia dokumentumával kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket.

A fórum vendégeit Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke köszöntötte, aki elmondta, hogy a klímaváltozás már rég nem egy riogatásnak szánt megfoghatatlan figyelmeztetés, hanem egy valós veszély, amit 2022. nyarán, a bekövetkezett aszályos időszak során a saját bőrünkön is érezhettünk.

A Felső-Tisza-vidék Klímastratégiája c. dokumentum társadalmasított változata megtekinthető és letölthető a https://www.geoses.hu/klimastrategia/ weboldalról.

 

A dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával készült. Tartalma a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat kizárólagos felelőssége, és nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját.

 

The Programme is co-financed by the European Union

 

Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine

ENI Cross-border Cooperation Programme 2014-2020

HUSKROUA/1702/8.1/0065 GeoSES

„Területi vészjelző rendszer a határmenti régióban”