BÍRÓSÁGI ÜLNÖKVÁLASZTÁS – 2019. ÉV

BÍRÓSÁGI ÜLNÖKVÁLASZTÁS – 2019. ÉV

Magyarország Alaptörvénye értelmében a törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák -ülnökök- is részt vesznek az ítélkezésben. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló rendelkezik arról, hogy az ülnökök megbízása 4 évre szól. A legutóbbi ülnökválasztásra 2015-ben került sor, akiknek a megbízatása ez évben, az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le.

A Magyar Köztársaság Elnöke 95/2019. (III.5.) KE határozatában a bírósági ülnökök választását 2019. március 7. és 2019. április 30. napja közé eső időtartamban tűzte ki.

Bírósági ülnökké jelölés tudnivalói:

  • Ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.
  • A fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag pedagógus, pszichológus és a gyermekvédelmi ellátórendszerben meghatározott, felsőfokú végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban ilyen munkakörben dolgozó személy vehet részt.
  • Az ülnök nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathat.
  • A jelölt a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkozik.
  • A jelöltnek hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia büntetlen előéletét.
  • Az ülnök megbízatása megszűnik a 70. év betöltésével.
  • A Bjt. szerint a bírósági ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok, és az egyesületek - pártok kivételével -  jelölik.

A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei, a nem pedagógus ülnökeit az egyesületek, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint a a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztató vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

A közigazgatási és munkaügyi bíróságok ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

Az ülnökválasztással kapcsolatos egyéb kérdésekben a 42/599-532 telefonon kaphatnak részletes tájékoztatást. A jelöléshez szükséges nyomtatványok a Megyeháza 148-as irodájában (Nyíregyháza, Hősök tere 5.) átvehetők, illetve alább letölthetők.

A jelöléseket tartalmazó „Bírósági ülnökké jelölés”, Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról nyomtatványokat valamint a jelölt  „Hatósági erkölcsi bizonyítványát” – legkésőbb 2019. április 8. napján (hétfő) 16.00 óráig lehet leadni a  Megyeháza 148-as irodájában.

 

kép forrása: internet

Csatolmányok: 
CsatolmányMéret
4_b_melleklet.pdf36.7 KB
4_c_melleklet.pdf29.98 KB
5_melleklet.pdf60.88 KB
hozzajarulo_nyilatkozat.pdf760.91 KB