IGAZGATÁSI SZÜNET

2022.12.22. - 2023.01.06.

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés a 460/2022. (XI.10.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

a 85/2022. (XI.29.) önkormányzati határozatában a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatalnál

 

2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig

 terjedő időtartamra igazgatási szünetet rendelt el.

 

Az igazgatási szünet időtartama alatt a Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései értelmében a Megyei Önkormányzati Hivatal

a feladatait nem látja el, az ügyfélfogadás nem működik és az elektronikus ügyintézés szünetel.

A Megyei Önkormányzati Hivatal az igazgatási szünet időszakában – a halaszthatatlan közfeladatainak folyamatos

és zavartalan ellátásával összefüggő beadványokat, megkereséseket – a jegyzo@szszbmo.hu e-mail címen fogadja.

 

Fenntartható turisztikai-örökségvédelmi fejlesztések az EASYDOOR projekt keretében

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, mint Vezető Partner vesz részt az Interreg V-A Románia-Magyarország együttműködési program finanszírozásával megvalósuló ROHU456 azonosítószámú, EASYDOOR “Hagyományaink és forrásaink rendszerszerű felfedezésének támogatása” (Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources) című projekt megvalósításában. A projekt a program „Közös védekezés, valamint a közös értékek és források hatékony felhasználása (Együttműködés a közös értékek és erőforrások mentén)” prioritási tengelye mentén közvetlenül hozzájárul a „A természeti, történelmi és kulturális örökség fenntartható kihasználása a támogatható területen” egyedi célkitűzéshez.

A projekt során olyan turisztikai fejlesztések valósulnak meg a határmenti régióban, amelyek hozzáadott értékükkel kiegészítik és még vonzóbbá teszik a határmenti térséget, a már meglévő tematikus utakat, turisztikai attrakciókat. A projekt célja nem csupán a kulturális és történelmi örökség és a természeti értékek megóvása, hanem az, hogy a régióba látogató turisták számára különleges élményeket (pl. mobil applikációs fejlesztés) is nyújtson a tematikus útvonalak és turisztikai attrakciók kialakításával és népszerűsítésével. Olyan fejlesztések végrehajtásáról van szó, amelyek úgy hasznosítják és őrzik meg a térség épített, kulturális és természeti örökségét, hogy közben fenntartható turisztikai funkciót is adnak azoknak.

A határmenti régiók hasonló mindennapi kihívásai, értékei, meglévő erőforrásai, természeti és kulturális örökségei jó lehetőséget biztosítanak a határokon átnyúló nemzetközi együttműködések kialakítására, a határokon átnyúló együttműködés révén a turisztikai kínálat szélesítésével az érintett térségek közösen növelik versenyképességüket.

A térség fenntartható fejlesztése céljából egy egységes, koherens határon átnyúló turisztikai térség jön létre, a meglévő épített kulturális és történelmi, illetve természeti örökségi értékek alapjain. A megyei turisztikai attrakciók sorában eddig is kiemelkedő helyen álltak a vallásturisztikai desztinációk, az EASYDOOR projekt keretében megvalósuló vallási-örökségvédelmi helyszíneken történő fejlesztéseknek köszönhetően a megyébe látogatók részére további tematikus turisztikai attrakciók kínálata válik valóra.

A projekt szoros együttműködésben valósul meg két Szatmár megyei partnerünkkel, a Szatmár Megyei Tanáccsal és a Szatmár Megyei Múzeummal, valamint további két magyarországi Projekt Partnerrel, amelyek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és

Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. és a Kölcsey Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft.

A projekt keretében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat projekt vállalása vonatkozásában összesen 16 beruházási helyszínen történik turisztikai-örökségvédelmi fejlesztés.

A projekt megvalósításának időtartama: 2020. 10. 01 – 2023. 01. 31.

A projekt összköltsége: 12 504 461,95 EUR