Közgyűlést tartott a Tisza ETT

A Tisza Korlatolt Felelősségű Európai Területi Társulás éves közgyűlésére Kisvárdán került sor 2019. április 9.-én. A közgyűlésen az alapító megyék képviseletében részt vettek Seszták Oszkár elnök, Mikhailo Rivis társelnök valamint Kisvárda Város polgármestere Leleszi Tibor, mint alapító tag. A Tisza ETT felügyelőbizottságának képviseletében Chubirko Volodymyr elnök és Szabó István felügyelőbizottsági tag, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés alelnöke.  A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Szilágyi Mátyás Magyarország Beregszászi Konzulátusának misszióvezetője, Gupalo Arkady Ukrajna Nyíregyházi Konzulátusának vezető konzulja, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviseletében Huzinec Jurij hivatalvezető és Makovszkij Vaszil főosztályvezető, továbbá dr. Loppert Balázs Magyarország Ungvári Főkonzulátusának konzulja, Csizmadia Alexandra Magyarország Beregszászi Konzulátusának külgazdasági attaséja, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés és Kisvárda Város Polgármesteri Hivatala munkatársai.

Elsőként Szabóné Cap Andrea, a Tisza ETT igazgatója tartott szakmai beszámolót a társulás 2018. évi tevékenységéről. Ezt követően Chubirko Volodymyr, a felügyelőbizottság elnöke ismertette a társulás 2018. évi egyszerűsített éves beszámolója, mérleg és eredmény kimutatása, valamint a független könyvvizsgálói jelentés kapcsán meghozott bizottsági döntést, melynek alapján egyhangú szavazással megtörtént azok elfogadása.

Ezt követően elfogadásra került a Tisza ETT közbeszerzési szabályzata, mely szakértők bevonásával készült el. A szabályzat megléte elengedhetetlenül fontos a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 keretében elnyert támogatások megvalósításához. a szabályzat elfogadását követően Seszták Oszkár elnök röviden tájékoztatta a közgyűlés résztvevőit a nyertes pályázatokról. A pályázatoknál két esetben, mint Főpályázó vesz részt a Társulás. Infrastrukturális (LIP) „Zero Waste” elnevezésű pályázat az egyik legégetőbb határon átnyúló probléma, a szilárdhulladék kezelésének kérdését célozta meg. A pályázat keretében a Makkosjánosi hulladékudvarban depónia kerül kialakításra és indul be hulladékválogató üzem. A magyarországi oldalon, Kisvárdán pedig egy biogázüzem épül a pályázat keretében.

A második nyílt egykörös pályázati felhívásra főpartnerként benyújtott pályázat is összhangban van a Tisza ETT kiemelt céljaival a Természeti források revitalizációjának környezeti vizsgálata Aknaszlatinán a Felső-Tisza-medence további szennyezésének megakadályozása érdekében egy átfogó monitoring rendszer kialakításával (REVITAL I). A pályázat előkészítése az Európai Bizottság Tanácsadói Küldöttsége tanulmányának javaslati alapján került kidolgozásra és benyújtásra. Mindkét pályázat esetében kézbesítésre került a pozitív döntésről szóló értesítés, valamint a REVITAl I keretében már a hiánypótlás benyújtására is sor került. Az előkészítések jó ütemben zajlanak, folynak a tárgyalások.  

Ezt követően Szabóné Cap Andrea igazgató és Jevcsák Judit igazgató-helyettes asszony ismertették a közgyűlés tagjaival a Tisza Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás 2019.évi rendezvény naptárát valamint a 2019. évi költségvetés-tervezetet.   

A Közgyűlés zárásaként Mikhailo Rivis társelnök, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke köszönetét fejezte ki mind a magyarországi fél, mind pedig a Tisza ETT munkatársai felé az elvégzett munkáért. Tájékoztatta továbbá a résztvevőket arról, hogy személyes közbenjárásának köszönhetően gyorsították fel a folyamatot, melynek eredményeként Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa 2018. szeptember 4-én elfogadta az európai területi társulások létrehozására vonatkozó törvényt. Ez jelentős előrelépés, hiszen az ETT, mint magyarországi, azaz EU-s országban bejegyzett jogi személy, Kárpátalján is törvényesen működhet, nincs szükség külön bejegyzésre Ukrajnában. Elnök úr méltatta az eddig elért eredményeket és további jó munkát és sikeres együttműködést kívánt a 2019-es évre vonatkozóan is.

A rendezvény zárásaként Leleszi Tibor minden jelenlévőt szeretettel meghívott egy rövid városnéző sétára, melynek keretében a vendégek megtekinthették Kisvárda nevezetességeit valamint a nemrég felújított zsinagóga épületét.

A közgyűlést követően dr. Seszták Miklós kormánybiztos is fogadta a rendezvény résztvevőit, ahol a jövőbeni együttműködés lehetőségeiről, a magyar-ukrán határátkelők fejlesztéséről, valamint a Lisszabon-Kijev nemzetközi folyosó megépítésének tervéről esett szó.    

Kép forrása: Frissmedia.hu