KÖZLEMÉNY

 

Tájékoztatjuk, hogy 2023. január 1-jei hatállyal a Szabolcs-Szatmár-Bereg-Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal elnevezése

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata, illetve

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal elnevezésre módosult.

 

 

A Magyar Országgyűlés 2022. július 19-i ülésnapján fogadta el Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosítását, melynek eredményeképpen az Alaptörvény 2023. január 1. napjától hatályos F) cikk (2) bekezdése értelmében Magyarország területe fővárosra, vármegyékre, városokra és községekre tagozódik. A módosítás tehát, a Magyarország alapvető területi tagozódásának részét képező „megye”, mint területi egység megnevezést 2023. január 1. napjától „vármegye” elnevezésre változtatja.

A Magyar Országgyűlés az Alaptörvény módosításával azonos napon, a területi tagozódásban történt, említett névváltoztatással összefüggésben elfogadta a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint az egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvényt, amely 2023. január 1-ei hatállyal módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt (a továbbiakban: Mötv.) is a vármegyei elnevezés átvezetése érdekében.

A Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Közgyűlés 13/2022. (XII.9.) önkormányzati rendeletében és 147/2022. (XII.8.) önkormányzati határozatában, szintén 2023. január 1-ei hatállyal vezette be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal megnevezést.

 

Az Alaptörvény záró és vegyes rendelkezések címének 28. pontja szerint a vármegyére való utalásként a megyére utaló elnevezés a 2022. december 31-én hatályos jogszabályi rendelkezések szerint az Alaptörvény tizenegyedik módosítása hatálybalépését követően is használható mindaddig, amíg az Alaptörvény szerinti megnevezés használatára való áttérés a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható.

 

Nyíregyháza, 2023. január 11.

 

Megyenap 2022

A Megyenap ünnepi programjai között Szabolcs községben koszorúval tisztelgett Szent László király szobránál a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés vezetősége: Seszták Oszkár elnök, Baracsi Endre és Szabó István alelnökök.

Délután Pócspetriben folytatódott az ünnepség, amelyen kitüntetések is gazdára találtak.

 – Megtisztelő itt lenni, úgy vélem, a történelmi események ismeretében elmondhatom, sokkal tartozunk a településnek – mondta el köszöntőjében Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke pénteken a Pócspetriben rendezett megyenapon. A településen 1948. június 3-án az egyházi iskolák államosítása elleni tüntetés során meghalt egy rendőr. Az esetből az akkori hatalom az egyházak megfélemlítésére alkalmas gyilkossági ügyet, koncepciós pert kreált, az országos sajtóban egyházellenes propagandakampány indult, Pócspetrit pedig évtizedekre megbélyegezték.

– A megyenap arra is lehetőséget teremt, hogy erre a tragédiára emlékezzünk – tette hozzá a megyei közgyűlés elnöke.

Az eseményen jelen volt dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő, Tamás György, a település polgármestere, dr. Veres András győri megyéspüspök, Pócspetri szülötte és dr. Nagy István agrárminiszter is.

Dr. Simon Miklós a jelenlévőknek elmondta, a térségnek is megtiszteltetés, hogy a megyenapnak adhat otthont.

– Az 1948-ban történtek sokak számára ismerősek, a település a sok évtizedes megbélyegzés után 2018-ban történelmi emlékhellyé vált. Az emlékhely sztéléjét Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel avattuk fel, aki akkor azt mondta: a község rászolgált a kitüntető címre, nemcsak a cselekvéssel, hanem a mártír sorsával is. Pócspetri népe belerokkant az igazságtalanságba, majd az azt követő megaláztatásba. Az elismerés azonban egy igazságtétel az áldozatoknak és a rokonaiknak – idézte az országgyűlési képviselő, aki szerint a megyenap is az igazságtétel egy lépése.

– Büszkék vagyunk őseinkre, akik 1948-ban ki mertek állni a hitük mellett, bár ezért nagy árat kellett fizetniük – ezt már Tamás György polgármester mondta a rendezvény résztvevőinek.

Hozzátette: Pócspetri négy évtizedig "viselte" a megbélyegzett település jelzőjét. – A múltunkra is büszkék vagyunk, ugyanakkor nagy lendülettel dolgozunk a jelenben, és a jövőbe vetett hitünkkel fejlesztjük a települést – zárta gondolatait a polgármester.

Dr. Veres András győri megyéspüspök Radnóti Miklós Nem tudhatom kezdetű költeményével nyitotta beszédét, érzékeltetve, mennyire fontos egy ember életében a szűkebb és a tágabb hazája.

– A szűkebb és tágabb értelemben vett haza mindannyiunk életében egy személyiséget, jellemet meghatározó hely. Mindezt gyakran csak akkor értjük meg, ha rövidebb vagy hosszabb ideig távol élünk ettől a helytől. Az írók, költők, képzőművészek mind sajátos módon fejezik ki a szülőföld iránti érzésünket, de annyi bizonyos: a haza olyan sajátos kultúrát ad az embernek, ami meghatározza a gondolkodásmódját, érzésvilágát, s a vágyait is – ecsetelte a haza fontosságát a győri megyéspüspök.

– Jó érzés hazajönni, jólesik itthon lenni. De mitől alakul ez ki bennünk? – tette fel a kérdést dr. Nagy István agrárminiszter, aki szintén a megyénk szülötte.

– Mi, itt élők úgy beszéljük a nyelvet, ahogy senki más, itt készül úgy a töltött káposzta, ahogy máshol azt nem tudják nekünk feltálalni – oly sok minden más mellett ezek miatt is otthon érezhetjük magunkat. Pócspetri ma azt üzeni a megyeieknek, hogy ha otthont szeretnénk, akkor ma is ki kell állnunk a hitünkért. Meg kell védenünk az értékeinket, hagyományainkat, össze kell tartanunk érte. Amennyiben mindezt veszni hagyjuk, akkor mivé válunk? Ez a fő üzenet: vissza kell találnunk a faluhoz, a gyökereinkhez, hiszen az értékeink innen származnak. A viseletünk, a szokásaink, a zenénk, a gasztronómiánk, ami önazonossá tesz minket, amitől egy megyéhez tartozónak mondhatjuk magunkat – fejtette ki az agrárminiszter, hozzátéve, a megyenapon az 1092. május 20-án összehívott szabolcsi zsinatra is emlékezünk.

Az eseményt színesítette a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen diplomát szerzett Káplár Gréta népdalénekes szívhez szóló dalcsokra, a Petri Hagyományőrző Népzenekar pedig a népzene világába repítette a jelenlévőket.

A rendezvény zárásaként átadták a megyei közgyűlés kitüntető díjait.

A Megyei Közgyűlés 2022. évben
a megyei kitüntető díjak és kitüntető elismerések alapításáról, adományozásáról szóló 6/2022.
III.17.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján:

1) a megye fejlődésének elősegítése, felemelkedésének előmozdítása, hírnevének
gyarapítása érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként
„Pro Comitatu” kitüntető díjat adományoz
Dr. Sváb Marianna főorvos részére;

2) megyénkből elszármazottként kifejtett országos jelentőségű, kimagasló tevékenysége
elismeréseként

„Kozma Pál” kitüntető díjat adományoz
Eszterhai Katalin író, újságíró részére

3) a határon túl élő magyarság érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként

„Gaál Lajos” kitüntető díjat adományoz

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, miniszterelnök helyettes részére

4) a megye gazdasági életének fejlesztése terén kifejtett eredményes tevékenysége
elismeréseként

„Lónyay Menyhért” kitüntető díjat adományoz

Márföldi István, a megyei tejipari vállalat nyugalmazott igazgatója részére

5) a megye agrár- és környezetgazdálkodásának fejlesztése érdekében kifejtett kiemelkedő
tevékenysége elismeréseként

„Westsik Vilmos” kitüntető díjat adományoz
Dr. Nagy Péter, Döge község polgármestere részére

6) a megyei oktatás-nevelés területén kifejtett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként

„Kiss Áron” kitüntető díjat adományoz

2

Pápai Ferenc József nyugalmazott művelődési ház igazgató részére;

7) a megye kulturális életében kifejtett kimagasló tevékenysége elismeréseként
„Kölcsey Ferenc” kitüntető díjat adományoz
Félegyházi Józsefné nyugdíjas pedagógus, csipkekészítő részére;

8) a megye közigazgatásában kifejtett eredményes tevékenysége elismeréseként

„Kállay András” kitüntető díjat adományoz
Dr. Gergely Lajos Szamosszeg község polgármestere részére;

9) a megye egészségügyében kifejtett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
„Korányi Frigyes” kitüntető díjat adományoz

Dr. Gaál Zsolt István, a Jósa András Egyetemi és Oktatókórház osztályvezető főorvosa

részére;

10) a megyei gyermekvédelem és a szociális ellátás területén kifejtett eredményes
tevékenysége elismeréseként

„Újlaky István” kitüntető díjat adományoz
Bíró Éva nyugalmazott igazgató-helyettes részére;

11) a megye sportéletében kifejtett eredményes tevékenysége elismeréseként
„Kovács József” kitüntető díjat adományoz

Popovics József, a Nagykállói Röplabda Sport Egyesület elnöke részére;
12) a megyében működő civil szervezetként a megye civil társadalmának építése, a civil
kapcsolatok kialakítása és elmélyítése terén kifejtett eredményes tevékenysége
elismeréseként

„Szentpétery Zsigmond” kitüntető díjat adományoz
a Pócspetri Nyugdíjas Egyesület részére.

 

Fotók: Csutkai Csaba

Forrás: szon.hu