„Örökség ami összeköt Szent László Emlékezete Közép-Európában című projekt bemutatása"

 Sajtóközlemény            

„Örökség ami összeköt-Szent lászló emlékezete közép-európában című projekt bemutatása”

 

Kedvezményezett: Hierotheosz Egyesület

Támogatási összeg: 50.000.000,- Ft

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt megvalósítási időszaka: 2018. február 1. - 2020. január 31.

 

A projekt célja kulturális civil szervezetek, önkormányzatok és intézmények között a hálózati együttműködés erősítése, a közép-európai kulturális örökségünk megóvása és ápolása, valamint a tapasztalatcsere erősítése érdekében. Mindezt Szent László király öröksége köré építve, akinek mind a személye, mind az öröksége és emlékezete összeköti Közép-Európa országait és a Kárpát-medence magyar közösségeit.

 

A főpályázó Hierotheosz Egyesület, valamint a konzorciumi partner, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat az elmúlt években célul tűzte ki a határon átnyúló együttműködések elmélyítését, a kapcsolattartást hazai és határon túli civil szervezettekkel, valamint a helyi és regionális identitás erősítését, a történelmi és kulturális örökség megőrzését.

 

Jelen projekt célja az, hogy az együttműködések helyi jellegét megtartva egy olyan közép-európai kulturális tapasztalatcserére és folyamatos együttműködésre alapuló hálózatot hozzunk létre, amelyhez csatlakoztak  felvidéki, erdélyi, kárpátaljai és délvidéki, illetve természetesen hazai települések és szervezetek is,  a csatlakozás lehetősége továbbra is fenn áll. Ennek a hálózatnak az alapja a közös identitás és a közös hagyomány, aminek betöltésére kifejezetten alkalmas Szent László királyunk emléke.  Ez az alap, amelyre a közös Szent László-i hagyományra épülő hálózat támaszkodik megfelelő arra, hogy biztosítsa az együttműködést a projekt lezárulta után is.

 

Együttműködő partnerek:

-          Iskola Alapítvány

-          Rovás Egyesület

-          Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség

-          Dunatáj Egyesület

-          Regös Ifjúsági és Közművelődési Egyesület

-          Varadinum Alapítvány

 

A projekt keretében Szent László történelmi személyiségének felhasználásával egy, a közép-európai térséget és benne a kárpát-medencei magyarságot összekötő örökség-útvonal kialakítása a célunk. Az útvonal magába foglalja az épített örökséget, a mondavilághoz kapcsolódó helyszíneket, természeti értékeket és Szent László nevéhez kapcsolódó településeket, nevezetes helyszíneket.

 

A projekt indokoltsága:

 

Hiányos a tudásunk a magyarországi és a kárpát-medencei települések történelmével, illetve történelmi személyek helyszínhez kapcsolódásával, ezen hiányosság pótlásával kívánunk foglalkozni jelen esetben Szent László királyhoz kapcsolódóan.

Elsődleges cél az együttműködés megteremtése és fejlesztése, az összetartozás érzésének kialakítása a Kárpát-medence szerte magyar nyelvterületen levő települések között, hogy ezek a helyszínek együtt, a közös munka keretein belül népszerűsítsék a településeket. A közös kutatómunka eredményeképpen a kutatásról szóló szakmai ismertető anyagot tartalmazó színvonalas kiadvány megjelentetése a cél a projekt végén.

Közvetve a projekt a társadalmi felzárkóztatásra is hatással van, mert az örökség-út mentén kialakuló szolgáltatások működtetése által munkahelyeket teremtenek és piacot biztosítanak a helyi termékeknek.

A projekt segítségével további 15 magyarországi és 15 erdélyi helyszínt vennénk fel a létezők mellé a Szent László útra. Ezek főként Szatmár, Bihar, Hargita, Kovászna megyékből kerülnének ki, valamint elindul a projekt kiterjesztése Kárpátalja és a Vajdaság irányába is.

Szintén fontos eleme a projektnek az együttműködés határon túli magyar szervezetekkel, illetve a projekt programjainak határon átívelő megvalósítása.

A megvalósítási időszakban magyarországi és külföldi helyszíneken összesen 12 műhelymunka, 8 tanulmányút, 2 képzés, 7 konferencia, illetve 7 vándorkiállítás kerül megrendezésre.

 

Projekthonlap: www.lovagkiraly.org

 

Kapcsolattartó:

Obbágy Vera szakmai vezető

Mobil: 0670/504 1237

Email: obbagy.vera@szszbmo.hu