Testvérmegyei együttműködés Székelyfölddel Szent László öröksége jegyében

Konferencia beszámoló

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (továbbiakban BGA) által meghirdetett „Testvér-települési Programok és Együttműködések” című pályázati felhívásra beadott és támogatást nyert „Testvérmegyei együttműködés Székelyfölddel Szent László öröksége jegyében” című pályázata keretében konferenciát tartott Nyíregyházán 2019. szeptember 27-én (péntek) 11:00 órai kezdettel.

A rendezvény Hargita Megye Tanácsa (testvérmegye) valamint Kovászna Megye Tanácsa (támogató partner megye) együttműködésével és a megyei tanácsok képviselőinek részvételével valósult meg.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és Hargita Megye Tanácsa 16 éve, 2003. november 21-én, kötött testvérmegyei együttműködési megállapodást, melynek keretében számos közös rendezvény és nemzetközi pályázat valósult meg. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat fejlesztési programjaiban a turisztikai fejlesztések, a vallási-kulturális tematikus útvonalak kialakítása, a vallási turizmus kiemelt szerepet kapnak, s ezen célokat a testvérmegyei együttműködésnek köszönhetően is sikerült továbbfejleszteni.  Legutóbb BGA támogatással 2018. novemberében Vallásturisztikai konferencia keretében politikai és egyházi személyiségek tartottak előadást a „Hit és identitás – Nemzeti kegyhelyeink szerepe a Magyar nemzet mindennapjaiban” témájában Csíksomlyón.

A Megyei Önkormányzat a közös örökségre építve több nemzetközi és hazai projektben vesz részt. Jelen pályázat keretében Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Hargita megye és Kovászna megye közös szentjének, Szent Lászlónak, a magyar szent királynak emlékét idézzük fel, melyet számos legenda, falkép, történelmi esemény őriz mindhárom megyében. Számos település méltán büszke Szent László kultuszára, s a Kárpát-medence ezen meghatározó térségében személyiségének identitásképző ereje van. A közös kulturális örökségünknek megőrzése, valamint a határon átnyúló, testvérmegyei együttműködések kiterjesztése és erősítése jegyében valósult meg a konferencia.

A rendezvényen köszöntőt mondott Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke, aki hangsúlyozta, hogy mindkét partner megyével szoros a kapcsolat széleskörű együttműködések keretében. Kiemelte, hogy Szent László olyan közös történelmi személyiség, aki a mai napig képes összekötni mind a határmenti, mind az egymástól földrajzilag távolabb fekvő megyéket. Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke beszámolt Szent László hű székely katonáiról, a fennmaradt számos Szent Lászlót ábrázoló falfestményről és Szent László ma is élő legendáiról, ami lélekben is összeköti a magyar közösséget. Becze István, Hargita Megye Tanácsának képviselője hangsúlyozta, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye immár nem a csatározások, hanem a találkozások helye. Szatmár megye testvérmegye képviseletében felszólalt Turos Loránd szenátor is, aki elmondta, hogy a Szatmár megyével kötött testvérmegyei együttműködés több, mint 15 éves múltra tekint vissza, intézményesített, melynek keretében számos közös nemzetközi projekt valósult meg, melynek köszönhetően a közös örökség jegyében templomok újultak és fognak megújulni.   

A rendezvényen ünnepi gondolatokat mondott Szocska A. Ábel OSBM megyés püspök úr. Ezt követően Dr. Kollár Tibor tudományszervező szakmai előadására került sor A Lovagkirály: Székelyföld és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közös öröksége címmel. Hangsúlyozta, hogy az országban egyedülállóak Szabolcs-Szatmár-Bereg megye templomai, és kitért az elmúlt évek és a közeljövőben realizálódó Szent László örökségéhez köthető régészeti feltárásokra, restaurátori tevékenységekre, kutatásokra. Hangsúlyozta, hogy a Szent László-kultusz ápolása erősíti a nemzetrészek közötti kapcsolatot. Végezetül Dr. Szabó Irén néprajzkutató Szent László ma is összekapcsol: A szent király alakja a néphagyományban címmel tartott előadást, amelyben kiemelte, hogy a Szent László kultusz 800 éve él, de nemcsak az épített örökség által, hanem szellemi hagyatékban is.

A szakrális, gyógyító király emlékét népi hiedelmek, néphagyományok, legendák, kozmikus mítoszi hagyomány élteti a mai napig az egész Kárpát-medencében.

A rendezvényt megtisztelte Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke, Harrach Péter, a KDNP alelnöke, valamint Kiss András, a Hierotheosz Egyesület főtitkára is.

A Testvérmegyei Megállapodás keretet ad és egyben segíti a megfogalmazott célok gyakorlati megvalósítását a benyújtott, megvalósított, és előkészületben lévő határon átnyúló projekteknek köszönhetően.