Tisza EGTC - közgyűlés

A beregszászi járási Helikon hotel adott otthont a Tisza Korlatolt Felelősségű Európai Területi Társulás éves közgyűlésének 2018. március 5.-én. A közgyűlésen az alapító megyék képviseletében részt vettek Seszták Oszkár elnök, Mikhailo Rivis társelnök valamint Kisvárda Város polgármestere Leleszi Tibor, mint alapító tag. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Grezsa István kormánybiztos, Szilágyi Mátyás nagykövet Magyarország Beregszászi Főkonzulátusának vezetője, Loppert Balázs Magyarország Ungvári Főkonzulátusának konzulja Kiss András a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés képviselője, dr. Kota György a Magyar-Ukrán Kereskedelmi és Iparkamara igazgatója, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviseletében Huzinec Jurij hivatalvezető és Makovszkij Vaszil főosztályvezető, Babják Zoltán Beregszász város polgármestere, Petruska István a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal elnöke, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés és Kisvárda Város Polgármesteri Hivatala munkatársai.

A Közgyűlésen összesen hét napirendi pont került megvitatásra és elfogadásra. Az első napirendi pont keretében Szabóné Cap Andrea, a Tisza ETT igazgatója tartott szakmai beszámolót a társulás 2017. évi tevékenységéről. Ezt követően Chubirko Volodymyr, a Felügyelő Bizottság elnöke ismertette a társulás 2017. évi egyszerűsített éves beszámolója, mérleg és eredmény kimutatása, valamint a független könyvvizsgálói jelentés kapcsán meghozott bizottsági döntést, melynek alapján egyhangú szavazással megtörtént azok elfogadása.

A napirend további részében a Tisza ETT azon pályázatait ismertette Seszták Oszkár elnök, melyek a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 keretében sikeresen benyújtásra kerültek. A pályázatoknál két esetben, mint Főpályázó, egy esetben, pedig mint partner vesz részt a Társulás. Az infrastrukturális projektek formai értékelése Budapesten megtörtént, és Elnök úr örömmel számolt be arról a tényről, hogy a hulladékgazdálkodási pályázat, ahol a Tisza ETT főpályázóként vesz részt sikeresen vette az akadályt és továbblépett a második körbe. A további pályázatoknak, melyek a második pályázati felhívás keretében kerültek benyújtásra környezetvédelmi és turisztikai prioritásokban, az elbírálása még folyamatban van. Kiss András, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés képviselője, programkoordinátor ismertette a Beregszászon működő II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola számára tervezett tanuszoda és tornaterem fejlesztési projekt eddig elért eredményeit, melynek megvalósításában a Tisza ETT, mint Kedvezményezett vesz részt. 

Ezt követően Szabóné Cap Andrea igazgató és Jevcsák Judit igazgató-helyettes asszony tájékoztatták majd tisztelettel meghívták a jelenlévőket a Társulás által azonos témában, Kisvárdán és Ungváron a közeljövőben megrendezésre kerülő nemzetközi konferenciákra, melyek témája: Ukrajna európai és euro-atlanti integrációjának segítése Kárpátalja példáján keresztül.   

A Közgyűlés zárásaként Mikhailo Rivis társelnök, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke fejezte ki köszönetét mind a magyarországi fél, mind pedig a Tisza ETT munkatársai felé az elvégzett munkáért. Tájékoztatta továbbá a résztvevőket arról, hogy még az idén jelentős előrelépéseket kíván tenni a megyei tanács annak érdekében, hogy az ETT, mint jogi személy Ukrajnában is törvényesen bejegyzésre kerülhessen. Elnök úr méltatta az eddig elért eredményeket és további jó munkát és sikeres együttműködést kívánt minden résztvevő számára a 2018-as évre vonatkozóan is.

Szilágyi Mátyás nagykövet, Magyarország Beregszászi Főkonzulátusának a közelmúltban kinevezett vezetője is értékelte az elhangzottakat, és biztosította a résztvevőket arról, hogy mind a főkonzulátus, mind pedig Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma támogatja a Tisza ETT törekvéseit, és minden lehetséges módon segíti a társulás munkáját a jövőben is.

A rendezvény zárásaként, élve a kínálkozó alkalommal, Babják Zoltán polgármester minden jelenlévőt szeretettel meghívott a május végén tartandó Beregszászi Városnapok ünnepélyes rendezvénysorozatra.