Ünnepi közgyűlés

2017. január 6-án, pénteken délután a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Kemecse Város Önkormányzatával közösen tartandó együttes ünnepi ülésen emlékezett meg a Mikecz család részére történő nemesi oklevél adományozásának 300. évfordulója alkalmából. A megyei önkormányzat fontosnak tartja, hogy megemlékezzenek azokról a családokról, akik a megye szolgálatában végzett cselekedeteikkel kiemelkedő érdemeket szereztek. Tetteiket és munkásságukat példaként kívánja állítani az utókor nemzedéke elé.
1716. április 16-án VI. Károly német-római császár, magyar nevén III. Károly király adományozta a család szabolcsi ágának nemesi címeres levelét és címerét Mikecz Mihálynak, feleségének, négy fiának és leányának. A nemesség elismeréseként a család címert is kapott az uralkodótól, melynek használatára teljes körű felhatalmazást kaptak. A nemesi cím adományozásának megkoronázásaként a nemeslevél, Szabolcs vármegyében, a Kemecsén tartott megyegyűlésen került kihirdetésre.
E jeles esemény 300 éves jubileumának alkalmából Kemecse Városában kihelyezett ünnepi közgyűlés megtartásával tisztelegtünk a Mikecz család szabolcsi ága előtt. Az ünnepségen a Mikecz család jeles képviselői mellett részt vett a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke, Seszták Oszkár, a közgyűlés tagjai, Kemecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Dr. Bene János a Jósa András Múzeum igazgatója, valamint Kemecse városának lakosai.
Történelmi pillanat ez Kemecse életében - fogalmazott Lipők Sándor polgármester, hiszen 300 évvel ezelőtt ülésezett a városban utoljára megyegyűlés. Köszönetét fejezte ki a Mikecz családnak azért a generációkon át tartó tevékenységért, amelynek során hozzájárultak Kemecse jó hírnevének öregbítéséhez, polgárai életkörülményeinek javulásához. Példamutató emberi magatartásuk ma is köztiszteletben áll. Nagyon sokat jelent nekünk, hogy a közgyűlés vezetése és a frakciók is elfogadták a meghívásunkat és közös testületi ülésen emlékezhettünk a megyénk életében fontos családtagjaira. A polgármester annak a reményének is hangot adott, hogy az első ilyen kihelyezett ünnepi ülés talán hagyományt tud teremteni, és más településeken is emlékezhetnek majd a történelmi pillanatokra.
A Megyei Közgyűlés büszkeségét és nagyrabecsülését fejezte ki a Szabolcs megyei, kemecsei Mikecz család valamennyi tagja részére a megye fejlődése érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenysége és szolgálata elismeréseként. A család tagjairól dr. Bene János, a Jósa András Múzeum igazgatója, majd a ma élő legidősebb leszármazott, Mikecz László beszélt. Az ünnepségen a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés által adományozott díszoklevél mellett, a Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének ünnepi határozata is átadásra került a Mikecz család szabolcsi ágának utolsó Kemecsén született tagja, Szalay Tamásné Mikecz Anikó részére. Ő a Mikecz család utolsó, Kemecsén született tagja, aki életútjával, választott hivatásával méltó képviselője a Mikecz család által teremtett értékeknek, őrzője és ápolója a család nemesi hagyományainak.
Az ünnepi közgyűlés másik napirendi pontjának keretében a "II.Rákóczi Ferenc" 12. honvéd gyalogezred zászlaját adtam át a Honvédsuli Egyesület részére. A zászlót Tamás László római katolikus lelkész áldotta meg, a szalagot Smid Józsefné alpolgármester asszonnyal kötöttük fel.