KÖZLEMÉNY

 

Tájékoztatjuk, hogy 2023. január 1-jei hatállyal a Szabolcs-Szatmár-Bereg-Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal elnevezése

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata, illetve

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal elnevezésre módosult.

 

 

A Magyar Országgyűlés 2022. július 19-i ülésnapján fogadta el Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosítását, melynek eredményeképpen az Alaptörvény 2023. január 1. napjától hatályos F) cikk (2) bekezdése értelmében Magyarország területe fővárosra, vármegyékre, városokra és községekre tagozódik. A módosítás tehát, a Magyarország alapvető területi tagozódásának részét képező „megye”, mint területi egység megnevezést 2023. január 1. napjától „vármegye” elnevezésre változtatja.

A Magyar Országgyűlés az Alaptörvény módosításával azonos napon, a területi tagozódásban történt, említett névváltoztatással összefüggésben elfogadta a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint az egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvényt, amely 2023. január 1-ei hatállyal módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt (a továbbiakban: Mötv.) is a vármegyei elnevezés átvezetése érdekében.

A Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Közgyűlés 13/2022. (XII.9.) önkormányzati rendeletében és 147/2022. (XII.8.) önkormányzati határozatában, szintén 2023. január 1-ei hatállyal vezette be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal megnevezést.

 

Az Alaptörvény záró és vegyes rendelkezések címének 28. pontja szerint a vármegyére való utalásként a megyére utaló elnevezés a 2022. december 31-én hatályos jogszabályi rendelkezések szerint az Alaptörvény tizenegyedik módosítása hatálybalépését követően is használható mindaddig, amíg az Alaptörvény szerinti megnevezés használatára való áttérés a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható.

 

Nyíregyháza, 2023. január 11.

 

Álláshirdetés - szolgáltatásfejlesztési koordinátor

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

a Munka Törvénykönyve alapján történő foglalkoztatás céljából pályázatot hirdet

 

1 fő helyi termék- és szolgáltatásfejlesztési koordinátor

 

munkakör betöltésére.

A  munkaviszony időtartama: határozott idejű munkaviszony 2023. június 30-ig.

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Paktumiroda, 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat európai uniós és hazai finanszírozású foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési célú projektjének szakmai megvalósításában való aktív részvétel. Helyi termék, illetve helyi mester, mesterség, szolgáltatás elektronikus kataszterének kialakítása. Segíti a termék- és szolgáltatásfejlesztési stratégia kidolgozásának folyamatát. Önálló szervezés és részvétel a helyi termék- és szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó, munkaidőben és munkaidőn kívül megvalósuló rendezvényeken. A projekt egyéb szakmai tevékenységeinek megvalósításában való részvétel.

 

Munkabér és juttatások: Megállapodás szerint, a pályázati finanszírozás keretein belül.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskolai vagy egyetemi végzettség,
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • B kategóriás gépjárművezetői engedély és vezetési tapasztalat.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Legalább 2 év projektek szakmai megvalósításában szerzett tapasztalat,
 • Gazdaságtudományi vagy agrármérnöki vagy élelmiszeripari felsőfokú végzettség,
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdasági helyzetének és szereplőinek ismerete,
 • Termékfejlesztés és/vagy marketing területen szerzett tapasztalat,
 • Rendezvényszervezés területén szerzett tapasztalat.

 

Elvárt kompetenciák:

 • Agilitás, magas szintű kommunikációs készség, kiváló szervezési készség,
 • Átlag feletti precizitás és problémamegoldó készség,
 • Önálló munkavégzésre és csapatmunkára való képesség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Motivációs levél, fényképes önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: leghamarabb 2022. július 15.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 20.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan munkaidőben további információt Obbágy Vera paktumirodavezető nyújt, a 70/504-1237 -es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázati dokumentáció Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) vagy elektronikus úton a pályázat pappne.bea@szszbmo.hu e-mailcímre történő megküldésével.

 

A pályázat elbírálásának határideje legkésőbb: 2022. július 1.

 

Egyéb lényeges információ: 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.