Kisprojek Alap III. pályázati felhívás

A Via Carpatia Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás, a Kassa (Košice) Megyei Önkormányzat és a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. meghirdeti az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program részeként megvalósítandó Kisprojekt Alap projektjeinek pénzügyi támogatására vonatkozó pályázati felhívását.

A Keleti programterület (Kassai kerület, Besztercebányai kerület, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) helyi önkormányzatai, iskolái, egyházai és nonprofit szervezetei pályázhatnak az ERFA-ból folyósított pénzügyi hozzájárulásra 20.000 € - 50.000 € terjedő összegben.

A Kisprojekt Alap a 4 Prioritási tengelyen belül „Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása” benyújtott pályázatok támogatására irányul. A jelen felhívás 2020. december 1-én kerül meghirdetésre és lezárásának időpontja 2020. január 1.

A Kisprojekt Alap pénzügyi támogatásra vonatkozó pályázati felhívás részletes leírását, a jogosultság követelményeit, a benyújtás és elbírálás feltételeit megtalálják a következő honlapon: http://www.viacarpatia-spf.eu/-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-fp.

 

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia ako Vedúci prijímateľ Strešných projektov Fondu malých projektov spolu s Košickým samosprávnym krajom a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft, vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre Fond malých projektov, ktorý je implementovaný ako súčasť Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Miestne samosprávy, školy, cirkvi aj neziskové organizácie spadajúce do východnej programovej oblasti (Košický kraj, Banskobystrický kraj a župy Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád a Szabolcs-Szatmár-Bereg) môžu žiadať o finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške od 20.000 € do 50.000 €.

Fond malých projektov podporí projekty v rámci Prioritnej osi 4 „Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti“. Výzva bude otvorená od 1. decembra 2020 s termínom uzávierky 31. januára 2021.

Podrobný popis Výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty, vrátane pravidiel oprávnenosti, podmienok predkladania a informácií o výberovom procese, si stiahnete na webe http://www.viacarpatia-spf.eu/-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-fp.