NESICA - Új energia megoldások a Kárpátok területén

 

Sajtóközlemény

NESiCA – Új energia megoldások megyénkben

 

A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 keretében megvalósuló NESiCA – Új energia megoldások a Kárpátok területén (HUSKROUA/1702/6.1/0014) pályázat legutóbbi rendezvényére 2021. február 12-én került sor videó konferencia formájában. A projekt a Környezetvédelem, valamint az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és hatásainak enyhítése prioritási cél mentén valósul meg az Ungvári Nemzeti Egyetem vezető partner közreműködésével.

A projekt fő célja: Az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások használatának promotálása, valamint oktatási és gyakorlati tevékenységek megvalósítása a közösségekben a környezet fenntartható használatának elősegítése érdekében Ukrajna, Magyarország, Románia és Szlovákia határmenti területein. A projekt platformot biztosít az energiahatékonysággal és a megújuló energiaforrások felhasználásával kapcsolatos intézkedések koordinálására és végrehajtására. A Megyei Önkormányzat a projekt céljaihoz három megyei település energiahatékonysági tanulmányának elkészítésével és környezetvédelmi tudatosságot erősítő kampánnyal járul hozzá.

A projekt keretében energiahatékonysági vizsgálatra kiválasztott közösségek, települések számára szervezett videokonferencia lehetőséget teremtett az energiahatékonyság jelenlegi helyzetének kölcsönös megismerésére, annak szükségességének és perspektívájának elemzésére, valamint jó példákkal prezentálta az alternatív energia használatának lehetőségeit és költségmegtakarítási tapasztalatait Ukrajnában, Magyarországon, Szlovákiában és Romániában. Mindezeket, valamint saját elvárásaikat, terveiket, tapasztalataikat az alternatív energiaforrások felhasználásának tekintetében az egyes országok településeinek vezetői mutatták be.

A rendezvényen köszöntő beszédet mondott Seszták Oszkár, a Megyei Közgyűlés elnöke, aki beszámolt a megyében kijelölt települések kiválasztásának szempontjairól, Myroslava Lendel és Dmytro Soyma, az Ungvári Nemzeti Egyetem rektor helyettesei, Eduard Malyar, a Kárpátaljai Megyei Tanács infrastrukturális fejlesztésekért és helyi jelentőségű úthálózatok karbantartásáért felelős osztályának vezetője, valamint a kassai Műszaki Egyetem és a szucsávai Stefan cel Mare Egyetem képviselői. Miután az ungvári Európai Kezdeményezések Központjának munkatársai bemutatták a projekt átfogó céljait, az egyes országok településeinek szekciói következtek, ahol saját jó gyakorlataikat, tapasztalataikat oszthatták meg az alternatív energiafelhasználás tekintetében.

A magyar panel szekciót az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. szakértőjének előadása nyitotta meg, akik korábban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Fenntartható energia és klíma akciótervet készítették, és akik az önkormányzat megbízásából jelen projekt keretében a települések által kijelölt önkormányzati tulajdonban lévő épületek energiahatékonysági vizsgálatát végzik, valamint azok energia tanúsítványait készítik.  

Ezt követte Lipők Sándor, Kemecse város polgármesterének beszámolója, aki elmondta, hogy a város több épületén már fotovoltaikus energia használata jellemző. Több önkormányzati épületen is napelem van elhelyezve, például az egészségügyi központon, iskolán, járási hivatalon, a polgármesteri hivatalon pedig cserépbe épített napelem van. Polgármester úr szerint ugyanakkor célszerű lenne a meglévő rendszerek hatékonyságát megvizsgálni, valamint költséghatékonyságukat elemezni. A településen a napenergia, biomassza és geotermikus energia hasznosítása tűnik hatékonynak, de további téma lehet még a fűtési rendszerek korszerűsítése, a gépészeti részek felülvizsgálata és ezek tekintetében teljeskörű javaslat kidolgozása.

Tiszalök város polgármestere, Gömze Sándor elmondta, hogy a város fontos célja, melyért tudatosan tesz is évek óta, nemcsak a költségek csökkentése, hanem az is, hogy valóban minél kisebb ökológiai lábnyomot hagyjanak maguk után. Éppen ezért a város külön készítette el a klímastratégiáját, és a vállalások tekintetében jól is állnak: napelem van felszerelve több intézményen, pl. általános iskolán, egészségügyi központon, művelődési központon, óvodán. Van, ahol hőszivattyús rendszert használnak, ugyanakkor a meglévő technológia felülvizsgálatát polgármester úr is fontosnak tartaná. Különleges megoldásként említette, hogy a városban LED-es közvilágítás működésére álltak át, amivel kb. 50%-os költségmegtakarítást érnek el.

Végül Záhony Város polgármestere, Helmeczi László részletes prezentációjában bemutatta a városban az elmúlt években történt energiahatékonysági fejlesztéseket, többek között beszámolt a város számos épületén elhelyezett napelemről és hőszivattyús megoldásokról (egészségügyi központ, óvoda, művelődési ház, polgármesteri hivatal, városháza, zeneiskola, stb.), melyekkel jelentős költségmegtakarítást érnek el.  Több épület esetében ugyanakkor indokolt lenne a szigetelés, nyílászárócsere, más megújuló energia használata, hőkamerás vizsgálata, költséghatékonyságuk elemzése. A város 500 lakása távfűtéssel ellátott, ennek a vizsgálata is célszerű lenne, melynek kapcsán felmerült a geotermikus energia használatának lehetősége, annak hatékonyságának vizsgálata.

A szlovákiai, romániai és ukrajnai települések vezetőinek beszámolói után a projekt további megfelelő előrehaladásának érdekében a következő vállalt feladatokról és tevékenységekről esett szó. A kiválasztott településeken azóta az energiahatékonysági felmérések megkezdődtek, az épületek tekintetében az adatbegyűjtések folyamatban vannak.

 

 

 

 

Sajtóközlemény

NESICA - Új energia megoldások a Kárpátok területén

HUSKROUA/1702/6.1/0014

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 keretében meghirdetett második nyílt pályázati felhívására benyújtott Új energia megoldások a Kárpátok területén (NESICA) / New Energy Solutions in Carpathian area című pályázata támogatásban részesült. A projekt a Környezetvédelem, valamint az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és hatásainak enyhítése prioritási cél mentén valósul meg az Ungvári Nemzeti Egyetem vezető partner közreműködésével.

 

A projekt célkitűzése:

A projekt általános célja az energiahatékonyság fejlesztése, és a megújuló energiaforrások felhasználásának előmozdítása, valamint oktatási és gyakorlati tevékenységek a közösségekben, a környezet fenntartható használatának elősegítése érdekében Ukrajna, Magyarország, Románia és Szlovákia határmenti területén.

A projekt nagyban hozzájárul a program-specifikus „Környezetvédelem, az éghajlatváltozás enyhítése és az ahhoz való alkalmazkodás” célkitűzés megvalósításához. Egyidejűleg erős platformot biztosít az energiahatékonysággal és a megújuló energiaforrások felhasználásával kapcsolatos intézkedések végrehajtására. Figyelembe véve a határmenti térség igényeit, a projekt konkrét céljai:

• Az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások stratégiai megközelítésének biztosítása a határmenti régiókban, a határokon átnyúló együttműködési energiakoncepció kidolgozása a kísérleti közösségek részére.

• A határmenti régiók lakosságának tudatosságának, kompetenciájának és készségeinek növelése a környezet védelme érdekében, közös tevékenységek és együttműködés révén hozzájárulás az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának globális csökkentéséhez és forrásaihoz.

• A jelenleg alacsony energiahatékonyság növelése közös kezdeményezések révén, nevezetesen: energetikai innovációs rendszer az Ungvári Nemzeti Egyetem uszodájának, energiatárolási rendszer a kassai Műszaki Egyetemen, Nyíregyházán, Szucsávában és Ungváron létrehozott energia-laboratóriumok, amelyek céljai az energiafigyelés és a koncepciók kidolgozása a pilot közösségek és az egyetemi épületek új megoldásai vonatkozásában.

A Megyei Önkormányzat a projekt céljaihoz 3 megyei település energiahatékonysági tanulmányának elkészítésével és környezetvédelmi tudatosságot erősítő kampánnyal járul hozzá.

 

Projekt címe: Új energia megoldások a Kárpátok területén / New Energy Solutions in Carpathian area

Projekt rövid címe: NESICA

Azonosító: HUSKROUA/1702/6.1/0014

 

A projekt tervezett időtartama: 24 hónap: 2020. május 1 – 2022. április 30.

 

A projekt az alábbi négy ország projekt partnereinek közreműködésével valósul meg:

Ukrajna:                      Ungvári Nemzeti Egyetem

                                    Európai Kezdeményezések Központja Ungvár

Magyarország:            Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

                                    Nyíregyházi Egyetem

Szlovákia:                   Műszaki Egyetem, Kassa

Románia:                    Suceava Stefan cel Mare Egyetem

 

A projekt tervezett teljes költségvetése 1.104.707,30 EUR, az EU támogatás összege 994.236,56 EUR

A Megyei Önkormányzat költségvetése 124.368,60 EUR

 

The overall objective of the project is to promote energy efficiency and renewable energy sources through education and practical activities in communities in order to support the sustainable use of the environment in border regions of Ukraine, Hungary, Romania and Slovakia. The project will greatly contribute to the Programme specific objective “Environment protection, climate change mitigation and adaptation” by providing the strong platform for implementation of the actions for energy efficiency and the use of renewable energy sources. The following achievements will be reached: improved regional situation of sustainable use of the environment in the cross-border area due to the effective and innovative energy solutions in communities provided as a result of cooperation with universities and professional institutions. The strategic approach in energy efficiency will be introduced and the activities aimed at energy efficiency will be harmonised on the EU and non-EU sides of the border.

Taking into account the identified needs of the border area, the specific objectives of the project are:

  • Providing strategic approach in energy efficiency and renewable energy sources in border regions through the development the Cross-Border Cooperation Energy Concept for pilot communities and Universities based on the clusters approach: Universities-Communities; strengthening cross-border cooperation; facilitating the exchange of experience and best practices between the partners and pilot communities regarding regional sustainable energy strategies, awareness and education policies, actions and projects carried out in their region through workshops and study tours organized in each partner region.
  • Raising awareness, competence and skills of the population in border regions in protecting the environment and to contribute to the global GHG emission reduction and its resources provided by joint activities and cooperation.
  • Increasing the presently low energy efficiency by joint initiatives, namely: energy innovation system for swimming pool in UzhNU, energy storage system for Technical University in Kosice, Established Energy Laboratories for communities in Nyiregyhaza, Suceava and Uzhhorod aimed at energy monitoring, development of the concepts of the new solutions for pilot communities and University buildings.