200 éve született Gróf Lónyay Menyhért

A kétszáz éve született gróf Lónyay Menyhértre emlékeztek csütörtökön Nyíregyházán.

Egy csecsemő felsírása törte meg a csendet 1822. január 6-án Nagylónyán a Lónyay-birtokon. Amikor az édesanya, Lónyay Florentina magához ölelte újszülött gyermekét, nem gondolta volna, hogy egy későbbi pénzügyminisztert, illetve miniszterelnököt tart a karjaiban. Márpedig gróf Lónyay Menyhért nagy ívű politikai pályafutása és sokszínű munkássága során elérte ezeket a nem mindennapi tisztségeket. Születésének kétszázadik évfordulója alkalmából csütörtökön megemlékezést rendeztek Budapesten a Pénzügyminisztériumban, Nyíregyházán pedig a megyeháza előtt található mellszobornál. A fővárosi rendezvényen – amelyen Varga Mihály pénzügyminiszter méltatta a kiegyezést követő első pénzügyminiszter munkásságát – részt vett megyénk küldöttsége is Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnökének vezetésével. 

A delegáció visszaérkezett a délutáni nyíregyházi ünnepségre, így gróf Lónyay Menyhért mellszobránál Seszták Oszkár idézte fel először a kétszáz éve született politikus alakját. Bevezetésként a szoborról mondta el gondolatait. A jelen lévő érdeklődők megtudhatták, hogy a klasszikus jegyeket felmutató mellszobor egy 1871-es alkotás másolata, az eredeti szobor a tuzséri önkormányzat tulajdonában van. A szobor a 49 esztendős miniszterelnököt határozott, céltudatos emberként ábrázolja.

 – Széchenyi István ösztönzésére pénzügyi tanulmányokat folytatott Lónyay Menyhért, s az 1848/49-es szabadságharc idején pénzügyi államtitkári tisztséget töltött be. A függetlenségi harc elbukása után a száműzetésben is folytatta pénzügyi tanulmányait, így mindenki számára egyértelmű volt, hogy a kiegyezés után ő lesz Magyarország pénzügyminisztere – mondta emlékező beszédében Seszták Oszkár, aki a politikus további számos tevékenységét is felsorolta. Gróf Lónyay Menyhért részt vett a Nyíregyháza-Ungvár közötti vasútvonal kiépítésében, a Tisza szabályozásában, a nevét viselő Lónyay-főcsatorna megvalósításában, dolgozott a Dunamelléki Református Egyházkerület főgondnokaként, tagja volt a Magyar Tudományos Akadémiának, és sokat tett Tuzséron az almatermesztés érdekében is. – Hazaszeretetével, közéletiségével, a köz iránti alázatával mind a mai napig példát mutat valamennyiőnknek – fejezte be gondolatait a megyei közgyűlés elnöke.

A budapesti és a nyíregyházi megemlékezésen is részt vett dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő. A megyeháza előtt személyes élményként elmondta, furcsa számára, hogy egykori kossuthos diákként olyan emberre emlékezik, aki közel állt Széchenyi Istvánhoz. Szólt arról is, hogy már 1843-ban Bereg vármegye országgyűlési követe volt Lónyay Menyhért. Természetesen ez valójában az édesapa érdeme volt, aki sokat tett a szűkebb és tágabb hazáért. Utalt arra is, hogy a Lónyay család tagjai tulajdonképpen már a honfoglalás óta meghatározó szerepet töltöttek be Magyarország történelmében. Az oldalági leszármazások révén a Lónyayak ott volt Északkelet-Magyarország szinte minden vármegyéjében, Borsodtól Ungig, Zempléntől Beregen át egészen Máramarosig. A történelmi visszapillantásban kiemelte azt is a honatya, hogy a kiegyezést előkészítő bizottságban Lónyay Menyhért mellett mind olyan tagok voltak, akik valamilyen módon szoros kapcsolatban álltak megyénkkel.

 

– Deák Ferenc egyszer azt mondta, hogy mindenki pótolható, de a pénzügyben egy ember nem, s ez Lónyay Menyhért. Ez a kijelentés is jelzi szakértelmét, elkötelezettségét, tekintélyét. Takács Péter történész predesztinált pénzügyminiszternek nevezte Lónyay Menyhértet – fogalmazott dr. Tilki Attila. – Büszke vagyok térségem polgármestereire, Klicsu Ferenc tuzséri alpolgármesterre, hogy megszervezték a Lónyay 200 Emlékévet.

 

Az ünnepi gondolatok után a mellszobornál elhelyezték a hála és a tisztelet koszorúit a megye, a kormányhivatal és Nyíregyháza vezetői, az érintett települések polgármesterei és a térség országgyűlési képviselője, valamint a Szent György Lovagrend tagjai.

 

Forrás: szon.hu

Fotók: Dede Géza és Csutkai Csaba