KÖZLEMÉNY

 

Tájékoztatjuk, hogy 2023. január 1-jei hatállyal a Szabolcs-Szatmár-Bereg-Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal elnevezése

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata, illetve

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal elnevezésre módosult.

 

 

A Magyar Országgyűlés 2022. július 19-i ülésnapján fogadta el Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosítását, melynek eredményeképpen az Alaptörvény 2023. január 1. napjától hatályos F) cikk (2) bekezdése értelmében Magyarország területe fővárosra, vármegyékre, városokra és községekre tagozódik. A módosítás tehát, a Magyarország alapvető területi tagozódásának részét képező „megye”, mint területi egység megnevezést 2023. január 1. napjától „vármegye” elnevezésre változtatja.

A Magyar Országgyűlés az Alaptörvény módosításával azonos napon, a területi tagozódásban történt, említett névváltoztatással összefüggésben elfogadta a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint az egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvényt, amely 2023. január 1-ei hatállyal módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt (a továbbiakban: Mötv.) is a vármegyei elnevezés átvezetése érdekében.

A Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Közgyűlés 13/2022. (XII.9.) önkormányzati rendeletében és 147/2022. (XII.8.) önkormányzati határozatában, szintén 2023. január 1-ei hatállyal vezette be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal megnevezést.

 

Az Alaptörvény záró és vegyes rendelkezések címének 28. pontja szerint a vármegyére való utalásként a megyére utaló elnevezés a 2022. december 31-én hatályos jogszabályi rendelkezések szerint az Alaptörvény tizenegyedik módosítása hatálybalépését követően is használható mindaddig, amíg az Alaptörvény szerinti megnevezés használatára való áttérés a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható.

 

Nyíregyháza, 2023. január 11.

 

Elnöki előterjesztések vészhelyzet

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló Kormányrendeletek értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése kimondja, hogy veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Elnöke a veszélyhelyzet alatt a következő előterjesztések alapján döntött.

Csatolmányok: 
CsatolmányMéret
Előterjesztés a Szabolcs_Szatmár_Bereg Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2_201.56 MB
Előterjesztés az ENEREA Észak_Alföldi Reguonális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. éves beszámolójának, valamint 2020 évi üzleti 1.83 MB
Előterjesztés egyes TOP keretében megkötött támogatási szerződések forrásnövekmény igényéhez kapcsolódó előzetes hozzájárulásra 202.83 KB
Előterjesztés egyes TOP keretében megkötött támogatási szerződések forrásnövekmény igényéhez kapcsolódó előzetes hozzájárulásra1.02 MB
Előterjesztés- Gazdasági Program634.34 KB
GAZDASÁGI PROGRAM 2020-2024 - hat-terv.131.98 KB
GAZDASÁGI PROGRAM 2020-2024 - hat-terv. mell562.82 KB
TOP keretében megkötött támogatási szerződések forrásnövekmény igényéhez kapcsolódó előzetes hozzájárulása5.84 MB
1_SZSZB MÖ 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2_2020.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítására3.08 MB
2_ SZSZB MÖ 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására17.52 MB
3_Megyei kitüntető díjak és kitüntető elismerések alapításáról adományozásáról szóló 8_2012.(IV.19.) önkormányzati rendelet módo766.08 KB
4_SZSZB MÖ Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásáról szóló 12_2013. (IX.26.) rendelet módosítására619.49 KB
5_Szabolcs_Szatmár_Bereg Megyei Közgyűlés elnöke 2021. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról163.48 KB
6_Döntés a megyei közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben hozott döntéseiről2.95 MB
7_MÖ különböző testületekben, társaságokban, alapítványokban és szervezetekben való képviseletére vonatkozó megbízások kiadásáró203.09 KB
8_SZSZB MÖ és SzSzB MÖ Hivatal 2021. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyására és a SZSZB MÖ Közbeszerzési Szabályzat6.3 MB
9_Szabolcs_Szatmár_Bereg Megye Területrendezési Terve módosításának előkészítésére505.2 KB
10_SZSZB Megyei Önkormányzat nemzetközi konzorciumban előkészített projektje benyújtásának jóváhagyására344.16 KB
12_KÖLCSEY Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft 2021. évi üzleti és pénzügyi-gazdasági tervének jóváhagyására785.21 KB
13_Enerea 2021. évi üzleti és pénzügyi-gazdasági tervének jóváhagyására813.62 KB
14_Tájékoztató az Állami Számvevőszék által a SzSzB MÖ és Hivatalnál lefolytatott és folyamatban lévő ellenőrzésekről3.48 MB
15_Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményeszés (Minority SafePack) támogatásáról határozat-tervezet48.94 KB
eloterjesztes_a_szabolcs-szatmar-bereg_megyei_onkormanyzat_es_a_szabolcs-szatmar-bereg_megyei_onkormanyzati_hivatal_2021._evi_koltsegvetesi_gazdalkodasa_atmeneti_szabalyainak_meghatarozasara.pdf284.38 KB
eloterjesztes_a_megyei_kozgyules_2021._evi_ulestervenek_megallapitasara.pdf518.33 KB
eloterjesztes_a_szabolcs-szatmar-bereg_megyei_onkormanyzat_es_a_szabolcs-szatmar-bereg_megyei_onkormanyzati_hivatal_2021._evi_belso_ellenorzesi_tervenek_jovahagyasara.pdf901.77 KB
eloterjesztes_a_teruleti_nemzetisegi_onkormanyzatokkal_kotott_egyuttmukodesi_megallapodasok_felulvizsgalatara_kozigazgatasi_szerzodesek_megkotesere.pdf1.45 MB
tajekoztato_a_szabolcs-szatmar-bereg_megyei_onkormanyzat_es_szabolcs-szatmar-bereg_megyei_onkormanyzati_hivatal_fejlesztesi_projektekben_torteno_tevekenysegerol.pdf715.28 KB
beszamolo_szabolcs-szatmar-bereg_megyei_onkormanyzati_hivatal_2020._evi_munkajarol.pdf1.23 MB
eloterjesztes_a_szabolcs-szatmar-bereg_megyei_onkormanyzat_es_a_szabolcs-szatmar-bereg_megyei_onkormanyzati_hivatal_2021._evi_koltsegvetesi_gazdalkodasa_atmeneti_szabalyainak_meghatarozasara.pdf284.38 KB
eloterjesztes_a_megyei_kozgyules_2021._evi_ulestervenek_megallapitasara.pdf518.33 KB
eloterjesztes_a_szabolcs-szatmar-bereg_megyei_onkormanyzat_es_a_szabolcs-szatmar-bereg_megyei_onkormanyzati_hivatal_2021._evi_belso_ellenorzesi_tervenek_jovahagyasara.pdf901.77 KB
eloterjesztes_a_teruleti_nemzetisegi_onkormanyzatokkal_kotott_egyuttmukodesi_megallapodasok_felulvizsgalatara_kozigazgatasi_szerzodesek_megkotesere.pdf1.45 MB
tajekoztato_a_szabolcs-szatmar-bereg_megyei_onkormanyzat_es_szabolcs-szatmar-bereg_megyei_onkormanyzati_hivatal_fejlesztesi_projektekben_torteno_tevekenysegerol.pdf715.28 KB
beszamolo_szabolcs-szatmar-bereg_megyei_onkormanyzati_hivatal_2020._evi_munkajarol.pdf1.23 MB
1._szamu_melleklet.pdf17.64 MB
2._szamu_melleklet.pdf10.77 MB
20201218121554.pdf2.5 MB
20210115124132.pdf214.65 KB
eloterjesztes_forrasnovekmenyhez_hozzajarulasra_2020_11_20.pdf250.42 KB
eloterjesztes.pdf207.96 KB
hatarozat.pdf38.1 KB