EFOP-1.6.3.-17-2017-00010

 

 

 

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye felzárkózás-politikai együttműködési programjának megvalósítása
EFOP-1.6.3.-17-2017-00010

 

Kedvezményezett neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
A szerződött támogatási összeg: 75.000.000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátum: 2020. december 31.

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat - mint konzorciumvezető - és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közös együttműködésében konzorcium formájában kerül megvalósításra.   A projekt időtartama 36 hónap. A projekt alapvető célja megyei szintű koordinációs és konzultációs rendszer kialakítása annak érdekében, hogy a felzárkózás-politikai együttműködések ne csak országosan és helyi, hanem a megyei szinten is kialakuljanak, rendszeressé váljanak. Jelen támogatási konstrukció által lehetőség nyílik az önkormányzatok és az állami fenntartásba került intézmények által ellátott közszolgáltatások megszervezésének finomhangolására, különös tekintettel az esélyteremtés érvényesítésére. A projekt öt célcsoportra koncentrál: mélyszegénységben élők és romák, gyermekek, idősek, nők és a fogyatékkal élőkre, valamint ezek mellett az az intézményrendszer, amelyet képessé kell tenni arra, hogy intenzívebb kapcsolatot és kommunikációt alakítson ki az esélyegyenlőségi célcsoportokkal. A projekt megvalósításának elsődleges célja, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élő esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetének javítása, társadalmi felzárkózásának elősegítése a települési önkormányzatok és helyi szereplők közötti területi együttműködések megerősítése révén. A projekt eredményeként kialakításra kerülnek az esélyegyenlőségi programok végrehajtásához szükséges szolgáltatási és intézményi együttműködések a megyében. Megerősödnek a társadalmi párbeszéd, a közösségi tervezés helyi rendszerei, a civil szervezetek, a gazdasági szereplők és a szakértők bevonásával, a Helyi Esélyegyenlőségi Programok megvalósításának vonatkozásában. Létrejön a felzárkózással kapcsolatos, kiemelten a Helyi Esélyegyenlőségi Programokban foglalt feladatok megyei szintű egyeztetésének párbeszédfóruma a Megyei Felzárkózási Fórum, valamint elkészül a megyén belül felmerült, és a települések együttműködését igénylő problémák komplex kezelését megalapozó Megyei Esélyteremtő Paktum.

  

Szakmai Programok 

 

 

Záró rendezvény - Nyíregyháza

Időpont: 2021. június 30. 14:00

Helyszín: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. (Megyeháza épülete - Bessenyei Nagyterem)

Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat az EFOP-1.6.3-17-2017-00010 azonosító számú „Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felzárkózás-politikai együttműködési programjának megvalósítása” elnevezésű projekt keretében záró rendezvényt tartott 2021. június 30-án. A Projektet az Önkormányzat a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatósággal konzorciumban valósította meg. A projekt célkitűzése egy megyei szintű koordinációs és konzultációs csatorna létrehozása volt, melyen keresztül a felzárkózás-politika törekvései megyei szinten formát önthetnek. A megjelent vendégeket Sztojka Attila, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság főigazgatója köszöntötte, melyet követően Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke megnyitotta a rendezvényt. A Projekt céljai között szerepelt, hogy jó együttműködési modelleket, jó gyakorlatokat mutasson be, valamint feltárja a szolgáltatási hiányokat. Utóbbiban a rendezvények mellett nagy segítségre voltak a Helyi Esélyegyenlősségi Programok, melyek szerepéről Filep Sándor, Vásárosnamény Város Önkormányzatának polgármestere beszélt. A feltárt jó gyakorlatokról, együttműködési modellekről Nemes-Nagy Tünde, a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének elnöke, Lakatos Sándor, a Hodászi Görögkatolikus Cigányparókia alelnöke, illetve Kisari Károly, a Rejtett Kincsek Down Egyesület elnöke beszélt.  A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat által végzett koordinációs munka célja a tapasztalatok, a jövőbeli tervek, elképzelések megosztása volt a felzárkózás terén. A tapasztalatok rávilágítottak arra, hogy célként kell kitűzni, hogy a felzárkózással kapcsolatos programok szinergiában valósuljanak meg. A résztvevők tájékoztatást kaptak a projekt során elkészült két dokumentumról, a Szolgáltatási Út Térképről (továbbiakban: SZÚT) és a Megyei Esélyteremtő Paktumról (továbbiakban: MEP). A SZÚT középpontjában a megyében meglévő szolgáltatások lakossághoz való elérésének vizsgálata áll, különös tekintettel a helyi szinten hiányzó szolgáltatásokra. A meglévő szolgáltatások lakossághoz történő elérésének beazonosítására a Helyi Esélyegyenlőségi Programok, a Járási Esélyteremtő Programterv, a tematikus munkacsoport ülések, a Megyei Felzárkózási Fórum ülések, továbbá a rendelkezésre álló megyei statisztikai adatok elemzése alapján került sor. A MEP a Megyei Felzárkózási Fórum által létrehozott olyan, a SZÚT-on alapuló együttműködések gyűjteménye, amely a helyi szereplőknél rendelkezésre álló eszközök, szolgáltatások, intézmények stb. felhasználásával megoldási javaslatokat fogalmaz meg a jelentkező hiányok orvoslására. Célként fogalmazódik meg a dokumentumban egy megyei szintű koordinációs és konzultációs fórum működtetése az olyan esélyegyenlőségi csoportok helyzetének megismerésére és javítására, mint a mélyszegénységben élők és a romák, a gyerekek, a nők, az idősek és a fogyatékkal élők. A rendezvényen összesen 169 fő vett részt.


 

Megyei Felzárkózási Fórum - Nyíregyháza 

Időpont: 2021. június 30. 11:00

Helyszín: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. (Megyeháza épülete - Alpár Ignác tárgyalóterem)

Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010

A hetedik alkalommal megtartott Fórum ülésén az alábbi napirendek kerültek feldolgozásra:

 1. Beszámoló a két Fórum ülés között eltelt időszak eseményeiről
 2. A Megyei Felzárkózási Fórum munkájának értékelése.

A projekt megvalósítás időszaka alatt utolsó alkalommal ülésezett 2021. június 30. napján a Megyei Felzárkózási Fórum. A Megyei Felzárkózási Fórum ülésén a résztvevők tájékoztatást kaptak az előző – 2020. december 15-ei – Fórum ülés óta eltelt időszak eseményeiről, így a 2021. május 31-én Hodászon megtartott tematikus munkacsoport ülésről, a 2021. június 10-én Geszteréden, a 2021. június 15-én Nyíregyházán, a 2021. június 16-án Csengerben megrendezett közösségi együttműködést erősítő rendezvényekről, illetve a 2021. június 21-én Nyíregyházán lebonyolított Felzárkózási Konferenciáról.

Összegzésre került a Megyei Felzárkózási Fórum az elmúlt három és fél évben végzett munkáját. A közös gondolkozás és együttműködés nélkül a Szolgáltatási Út Térkép és a Megyei Esélyteremtő Paktum nem jöhetett volna létre.

 A Fórum tagjai megerősítették, hogy a mélyszegénységben élők és romák célcsoportja kiemelt fontosságú a megyében. A projekt megvalósítása alatt a Fórum tagjai és a célcsoportok mindvégig partnerként vettek részt a munkában. A „semmit rólunk nélkülünk” elv a megvalósítás egésze alatt jellemezte a szakmai a munkát.

 A rendezvényen 24 fő vett részt.


 

 Felzárkózási Konferencia - Nyíregyháza

Időpont: 2021. június 21. 10:00

Helyszín: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. (Megyeháza épülete - Bessenyei Nagyterem)

Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Felzárkózási Konferenciájának keretében a felzárkózás-politika területén elismert szakemberek ismertették az aktuális felzárkózás-politika törekvéseit, tájékoztatást adva a Felzárkózó Települések Program országos és megyebeli aktuális helyzetéről. A rendezvény hozzájárult a hálózatosodás elősegítéséhez a jövőbeni megyei felzárkózási tevékenységek megvalósítása során.

A „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának megalapozásáról szóló 1404/2019. (VII.5.) Korm. határozat alapján „Felzárkózó települések” elnevezéssel elindult az a hosszú távú kormányzati program, amely a következő években a legnehezebb helyzetben lévő településeket kívánja segíteni. A Kormány döntésének értelmében a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendeletben meghatározott településkörből összesen 300 nehéz helyzetű település kap segítséget a felzárkózáshoz. A „Felzárkózó települések” programról a Tutor Alapítvány elnöke, Fodor Éva beszélt. 

Lantos Szilárd, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Modellprogram vezetője a Jelenlét Programot ismertette. A programban nyújtott szociális, oktatási és lakhatási támogatás, a közösségfejlesztés és a munkahelyteremtés köré szerveződő tevékenységek célja a halmozott hátrányokat csökkentő, a kirekesztettséget oldó, többirányú segítségnyújtás. A további programelemek erre alapozva, a helyiek segítségével felállított diagnózis mentén valósulnak meg.

Rusinné Dr. habil Fedor Anita a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának általános és tudományos dékánhelyettese a megye szociális hálózatának alapjairól beszélt, kiemelte a felsőoktatás fontosságát, továbbá, hogy a szociális hálózat alapjainak lefektetése esetén elengedhetetlen a kutatás, melyet az egyetemen végeznek.

Szabó Tamás a Nyíregyházi Egyházmegye pasztorális helynöke a szeretet és elfogadás fontosságára hívta fel a figyelmet. Álláspontja szerint nem szegregációs, vagy integrációs jelenségről kell beszélni, hanem preintegrációról.

Batári Zsolt, a Kedvesház Kollégium igazgatója beszámolt arról, hogy az intézmény története egészen a rendszerváltásig nyúlik vissza, de maga a Kedvesház Kollégium 25 éve működik. A Kedvesház Kollégium célja, hogy egyenlő esélyű hozzáférést biztosítson a roma/hátrányos helyzetű családoknak és gyerekeiknek szociális, oktatási, családgondozói, preventív gyermekvédelmi, egészségügyi területen egyaránt. A Kedvesház hídépítő szerepet tölt be az iskola, a kollégium és a család között.  

Megállapítást nyert, hogy a hálózatosodást jó példákkal, együttműködési modellekkel támogatni szükséges. Az állam, az önkormányzatok, a szakigazgatás szerepe rendkívül fontos, de szükséges az egyházak és a civil szervezetek szakembereinek összefogása is annak érdekében, hogy a felzárkózás eredményes legyen. A konferencia felhívta a figyelmet arra is, hogy a felzárkózással kapcsolatos projektek/programok szinergiájára nagyobb hangsúlyt kell fektetni.

 A rendezvényen összesen 114 fő vett részt.

 


 

Közösségi együttműködést erősítő rendezvény – Csenger

Időpont: 2021. június 16. 10:00

Helyszín: 4765 Csenger, Ady Endre u. 7-11. (Művelődési Központ)

Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010

A rendezvény célcsoportja: fogyatékkal élők, nők, idősek

A szervezésben érvényesített szempont:

-        az egymásra figyelés, tolerancia szerepének hangsúlyozása

-        érzékenyítés, egymás elfogadásának közelítése

-        generációs kapcsolatok, valamint azok jelentősége.

A rendezvényen együttműködési modellként a csengeri civil szervezetek tevékenysége került bemutatásra. A városban található civil szervezetek értékteremtő, értékmegőrző tevékenyége példaértékű. A civilek a társadalom összetartozásához, hatékonyabb működéséhez járulnak hozzá, közösségépítő szerepük rendkívül fontos. A projekt felzárkózási munkatársa elmondta, hogy a projekt megvalósítása során szoros együttműködés alakult ki az esélyegyegyenlőségi célcsoportok tagjaival, valamint az őket képviselő szakemberekkel, civil szervezetekkel. Ahhoz, hogy a felzárkózás-politikai célkitűzések megvalósulhassanak, időre és kitartásra van szükség. Törekedni kell a hálózatosodás elősegítésére, ehhez pedig szükséges az a közösségépítés és összefogás, amely a helyi civil szervezeteket is jellemzi.

A rendezvényen a Támasz-Pont Fogyatékkal Élők Intézete jelnyelvi előadást tartott, majd a Csengeri Szeretet Nyugdíjas Egyesület mutatkozott be. Az „Őszülő Fények” Nyugdíjas Egyesület és az ORFEUSZ Csenger Város Önkormányzat Ifjúsági Művészeti Közhasznú Egyesület előadása színesítette a programot. A rendezvény résztvevői között megtalálhatóak voltak a fogyatékkal élők, az idősek és a nők.

Az összefogás, amely ezt a programot is jellemezte elengedhetetlen annak érdekében, hogy a felzárkózás-politikai törekvések megvalósulhassanak. A Csengerben működő civil szervezetek a hátrányos helyzetű célcsoportok támogatását tekintik fő feladatuknak, alapvetően szociális, kulturális céllal működnek. E célok megvalósítása érdekében segítik a hátrányos helyzetű célcsoportok tagjait a szabadidő megszervezésében, kulturális programok szervezésében, az arra rászorulók részére tanácsadás nyújtásban, továbbá bemutató képzéseket és előadásokat is szerveznek.

A résztvevőknek lehetőségük nyílt közösségépítő foglalkozáson (kézműves foglalkozás: levendula zsák készítés, gyöngyfűzés) is részt venni. A rendezvényen a generációs kapcsolatok, valamint azok jelentősége, továbbá az egymásra figyelés, tolerancia szerepének hangsúlyozása volt a szempont.

A rendezvényen összesen 59 fő vett részt.

 


 

Közösségi együttműködést erősítő rendezvény – Nyíregyháza

Időpont: 2021. június 15. 14:30

Helyszín: 4400 Nyíregyháza, Dália u. 3. (Szentháromság háza)

Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010

A rendezvény célcsoportja: gyermekek, mélyszegénységben élők és romák

A szervezésben érvényesített szempont:

-        integráció erősítése, roma származású személyek nagyobb elfogadás érdekében

-        helyes gyermeknevelési modellek ismertetése

-        szülői kompetenciák megerősítése

-        a családi szerepek, értékek erősítése

-        az egymásra figyelés, tolerancia szerepének hangsúlyozása

-        családi kohézió, együttes élmények, biztonságérzet, bizalom kialakítás

-        érzékenyítés, egymás elfogadásának közelítése.

A tizenegyedik alkalommal megrendezett közösségi együttműködést erősítő rendezvényen együttműködési modellként a Huszártelepen folyó munka került bemutatásra. Vincze Sándor, a Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola intézményvezetője összefoglalta az elért eredményeket. Az óvodában és az iskolában főként halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek vannak, hátránykompenzálással kapcsolatos munka folyik. Nevelési-oktatási tevékenységük eredményeként nagymértékben csökkent például az iskolai lemorzsolódás. Az intézményekben rendkívül fontosnak tartják a szülőkkel való kapcsolattartást, melyet bizalmi alapon igyekeznek kialakítani és törekszenek minden szülővel jó kapcsolatot ápolni. Kiemelésre került, hogy átlagosan egy iskolában 11,8 fő diákra jut 1 fő pedagógus, míg náluk ez az arányszám 5,8. Ez azért kedvező, mert így több időt tudnak a gyermekek személyre szabott fejlesztésére fordítani. Az intézményekben roma származású munkavállalók is dolgoznak, mely példaként szolgál mind a gyermekek, mind pedig a szülői közösség részére. A pedagógusok ismerik diákjaikat és családjaikat, a családon belüli problémákat.

A városrészen jelentős Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzati szakembereinek tevékenysége. Igyekeznek az itt élők lakhatási nehézségeit enyhíteni. Az érintettek társadalmi integrációjában a lakhatási viszonyok rendezése meghatározó lépés. A város programjai komplexen, több síkon támogatják a családok felzárkózását: képzésekkel, tanácsadással, szociális szolgáltatásokkal. A rendezvény szervezése során a tolerancia, elfogadás szerepének hangsúlyozása, az integráció erősítése meghatározóak voltak. A családi életre nevelés mellett a rendezvény résztvevői adósságrendezési tanácsadáson is részt vehettek.

A rendezvényen összesen 55 fő vett részt.

 


 

Közösségi együttműködést erősítő rendezvény – Geszteréd

Időpont: 2021. június 10. 10:00

Helyszín: 4232 Geszteréd, Kossuth u. 80. (Művelődési ház)

Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010

A rendezvény célcsoportja: mélyszegénységben élők és romák, nők, idősek

A szervezésben érvényesített szempont:

-        az egymásra figyelés, tolerancia szerepének hangsúlyozása

-        családi kohézió

-        generációs kapcsolatok, valamint azok jelentősége

-        érzékenyítés, egymás elfogadásának közelítése.

A projekt felzárkózási munkatársa kiemelte, hogy a felzárkózás, felzárkóztatás mindenki közös érdeke, így az együttes cél elérése érdekében elengedhetetlen az összefogás. Tájékoztatta a résztvevőket, hogy a projekt során elkészült a Szolgáltatási Út Térkép elnevezésű dokumentum tartalmazza, hogy a megyében milyen szolgáltatási hiányok kerültek feltárásra. A jó együttműködési modellek megoldást jelenthetnek egy-egy problémára. A rendezvényen a civil szervezetek értékteremtő tevékenysége került bemutatásra olyan vonatkozásban, hogy miként lehet a szervezetek segítségével a hátrányos helyzetű emberek esélyegyenlőségét előmozdítani. A településen működő Geszterédi Aranyszablya Társaság Alapítvány egy olyan szervezet, melynek tagjai között a település egyéb civil szervezeteinek tagjai, vezetői, az önkormányzati intézmények dolgozói is megtalálhatóak. A közös cél elérése érdekében a tenni akarás és a közös cselekvés nagyon fontos szerepet játszik a település életében. A Geszteréd Jövőjéért Közalapítvány felkarolja a hátrányos helyzetű családokat, gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet végez. A település vezetése nagyon fontosnak tartja, hogy mindenki érezhesse, hogy értékteremtő munkát végez, különösen igaz ez a közfoglalkoztatottakra, akiknek munkája eredményeként a község folyamatosan épül, szépül. A rendezvény szervezése során az egymásra figyelés, tolerancia szerepének hangsúlyozása fontos szempont volt. Közösségépítő foglalkozás (játékpark, népi játszóház és gyöngyfűzés), tanácsadás keretében lehetőség nyílt közvetlen beszélgetésre a célcsoportok tagjaival.

A rendezvényen összesen 56 fő vett részt.

 

 


 

Tematikus munkacsoport ülés – Hodász

Időpont: 2021. május 31. 10:00 óra

Helyszín: 4334 Hodász, Kölcsey Ferenc u. 7-9.

Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010

Téma: „Mélyszegénységben élők és romák hátránykompenzációja - cigánypasztoráció”

A rendezvény eredetileg 2020. november 16-án került volna megrendezésre - azonban a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet 5.§-a alapján rendezvényszervezési tilalma okán - a tematikus ülés megtartására az eredetileg tervezett időpontban nem volt lehetőség. A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának ötödik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet tette lehetővé a rendezvények tartását.

A tizenkettedik alkalommal megszervezésre került tematikus ülésen az egyház társadalmi felzárkózásban betöltött szerepe, feladatvégzése került bemutatásra. Hodász erre kiváló példa, hiszen a cigánypasztoráció gyökerei a településen egészen az 1940-es évekig nyúlnak vissza (Sója Miklós munkássága). Az ülésen elhangzott, hogy a romák társadalmi-gazdasági integrációjának megoldása fontos feladat, majd a szó az ezzel kapcsolatos nehézségekre és a megoldási javaslatokra terelődött. A cigánypasztoráció egy megoldási alternatíva a problémák, hiányok felszámolására, a roma közösségek célirányos lelki gondozásához nyújt (többek között) támogatást. A felzárkózás alapja az oktatás és a munkavállalás lehetősége. Hodász a köztudatban sokak számára olyan településként ismert, ahol magas a mélyszegénységben élők és romák aránya, illetve számottevő a roma fiatalok lemorzsolódása az iskolai oktatásból. Az egyház mindenekelőtt óvodák, iskolák fenntartásával segíti a roma tanulók oktatását. Hodászon a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtésében az egyház kiemelkedő szerepet vállal, az oktatási intézményeken kívül működteti a szociális intézményt és idősek otthonát is. A résztvevők megállapították, hogy a felzárkózás sikerességéhez fontos a türelem és a kitartás, hiszen csak így lehet hosszú távú eredményeket elérni. Hodász mintájából arra lehet következtetni, hogy sikert csak akkor lehet elérni, ha erős alapok kerülnek kiépítésre, melyekre lehet építeni. Jó példa erre Sója Miklós, akinek több évtizeden átívelő munkája most érett be, nemzetközi szinten is példaértékű a településen zajló cigánypasztorációs tevékenyég és annak eredményei.

 


 

Megyei Felzárkózási Fórum – Nyíregyháza

 

Időpont: 2020. december 15. 11:00 óra

Helyszín: Online értekezlet

Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010

Az hatodik alkalommal megtartott Fórum ülésének témája az egyeztetést követően véglegesített Megyei Esélyteremtő Paktum elfogadása volt. A dokumentum a Fórum tagjai és meghívottjai részére korábban már megküldésre került véleményezés céljából, illetve a véglegesnek tekinthető dokumentum is továbbításra került részükre.

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet 5.§-a alapján tilos rendezvényt, valamint gyűlést szervezni, illetve tartani, ezért a Megyei Felzárkózási Fórum ülése online került megtartásra.

A Megyei Felzárkózási fórum hatodik ülésén Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei közgyűlés elnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd elmondta, hogy a projekt megvalósítása során feltérképezésre került, hogy a megyében milyen szolgáltatási hiányok vannak, ennek eredményeként készült el a Szolgáltatási Út Térkép elnevezésű dokumentum, melyre reflektál a Megyei Esélyteremtő Paktum. Fontos eredmény, hogy kialakult egy megyei szintű konzultációs csatorna.

A köszöntőt követően a Fórum tagjai tájékoztatást kaptak arról, hogy a közösségi együttműködést erősítő rendezvények alkalmával milyen jó példák, együttműködési modellek kerültek bemutatásra az alábbiak szerint:

-       Gyermekekért SOS 90 alapítvány – Kedvesház Kollégium (Nyírtelek)

-       Szeretet Nyugdíjas Klub (Szabolcs)

-       Deszegregáció Beregdarócon (Beregdaróc)

-       Rejtett Kincsek Down Egyesület (Nyíregyháza)

-       Szalmaszál Fogyatékos Embereket Segítő Szolgálat (Ibrány)

-       Önfenntartó település (Panyola)

-       Egészségügyi és addíciókkal kapcsolatos prevenciós előadás – jelen projektnek köszönhető együttműködés (Pátroha)

-       Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület; Fontos Vagyok Magamnak! Egészség Klub (Nagyhalász)

-       Helyi közösségek szerveződése, könyvtár mint közösségi intézmény (Tiszavasvári).

Csekk János, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (TEF) részéről ismertette, az általa képviselt intézmény szerepét a felzárkózás-politikában. Kiemelte, hogy a szervezet feladata, hogy komplex élethelyzetekre komplex támogatást biztosítson. A TEF fontos feladata, a Helyi Esélyegyenlőségi programok elkészítése során segítségnyújtás a települések részére.

Rusinné Dr. Fedor Anita, a Megyei Esélyteremtő Paktum elkészítésével megbízott szakértő ismertette a Megyei Esélyteremtő Paktumot. Célcsoportonként összefoglalta, hogy milyen általános és speciális javaslatok kerültek be megoldásként a dokumentumba. A dokumentumot a Megyei Felzárkózási Fórum megtárgyalta és elfogadta. A rendezvényen 28 fő vett részt.

 


 

Megyei Felzárkózási Fórum - Nyíregyháza

 

Időpont: 2020. szeptember 30. 14:00

Helyszín: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. (Megyeháza épülete - Bessenyei Nagyterem)

Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010

Az ötödik alkalommal megtartott Fórum ülésén az alábbi napirendek kerültek feldolgozásra:

 1. Beszámoló a két Fórum ülés között eltelt időszak eseményeiről
 2. Megyei Esélyteremtő Paktum előzetes egyeztetése, véleményezése. 

A Megyei Felzárkózási Fórum ülésén a résztvevők tájékoztatást kaptak az előző – 2019. december 10-ei – Fórum ülés óta eltelt időszak eseményeiről, így a 2019. december 13-án Nagyhalászban és a 2020. március 5-én Tiszavasváriban megrendezett közösségi együttműködést erősítő rendezvényekről, illetve a 2020. július 16-án Záhonyban, a 2020. július 27-én Baktalórántházán, illetve 2020. szeptember 28-án Nyírmihálydiban megtartott tematikus munkacsoport ülésekről.

A Fórum fő témája a Megyei Esélyteremtő Paktum előzetes egyeztetése, véleményezése volt. A kommunikáció a felzárkózási munkatársak és a Fórum tagjai között ezen ülést megelőzően is élénk volt, hiszen a Megyei Esélyteremtő Paktum elkészítésében aktívan közreműködtek a tagok. A Megyei Esélyteremtő Paktum készítésében való részvétel a Fórum kiemelt feladata, hiszen a EFOP-1.6.3-17-2017-00010 azonosító számú projekt Szakmai Tervének megfelelően a dokumentum a Fórum által létrehozott olyan, a Szolgáltatási Út Térképen alapuló együttműködések gyűjteménye, melyek a helyi szereplőknél rendelkezésre álló eszközök, szolgáltatások, intézmények felhasználásával megoldásokat nyújtanak a települési szinten jelentkező hiányok orvoslására.

A felzárkózási munkatársak a Fórum tagjaitól előzetesen kérték, hogy küldjenek meg általuk ismert jó gyakorlatokat, melyek áttekintésre kerültek az ülésen. Jó gyakorlatnak, együttműködési modellnek nevezzük azokat a szakmai szempontból megalapozottan működő, modellértékű programokat, melyek az általuk kitűzött cél elérését illetően jelentős eredményeket tudnak felmutatni. Az esélyegyenlőség megteremtése szempontjából megyebeli jó gyakorlatnak, együttműködési modellnek számít az olyan innovatív folyamat, módszer, gyakorlat, egyéb típusú cselekvés, vagy ezek együttese, amelynek a gyakorlatban megtapasztalható, pozitív eredménye érzékelhető, adott esetben több éve sikeresen és hatékonyan alkalmazott, kipróbált, ezért hatékonyan adaptálható, fenntartható, fejleszthető, dokumentálható. A megküldött gyakorlatok részét képezik a Megyei Esélyteremtő Paktumnak, ilyen például a Most Élsz Kártya, mely a Most Élsz! Egyesület jó együttműködési modellje.

A készülő Megyei Esélyteremtő Paktum dokumentum felépítését Rusinné Dr. habil Fedor Anita (a dokumentum elkészítésével megbízott szakember) mutatta be. Az ülés interaktív volt, az instruktor és a felzárkózási munkatársak összegyűjtötték a Szolgáltatási Út Térképben felmerülő problémákat minden célcsoporttal kapcsolatban és az ülésen résztvevők kis csoportokban megoldási javaslatokat fogalmazhattak meg ezek tekintetében. Ezen javaslatokat összesítő táblázat a Megyei Esélyteremtő Paktum részét képezi. A rendezvényen 20 fő vett részt.

 


 

 

Tematikus munkacsoport ülés - Nyírmihálydi

Időpont: 2020. szeptember 28. 10:00

Helyszín: 4363 Nyírmihálydi, Postakör u. 2. (Önkormányzat épülete)

Téma: „Felzárkózó települések program – kezdeti lépések”

Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010

A tizenegyedik alkalommal megszervezésre került ülésen a felzárkózási munkatárs előadásában az összefogás és a párhuzamosságok elkerülésének fontosságára hívta fel a figyelmet. A megyében számos azonos (a célcsoportok felzárkózásának elősegítését) célkitűzést követő program van, ugyanakkor a megvalósítók közötti kommunikáció hiányos vagy nem megfelelő. A felzárkózás sikerességéhez elengedhetetlen a hálózatosodás elősegítése.

A rendezvényen a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Tutor Alapítvány segítségével a résztvevők megismerhették a felzárkózó települések hosszú távú programját. (Nyírmihálydi a 1014/2019 (VII.5.) Korm. határozat alapján vesz részt a Felzárkózó Települések Programban.)

A településen fontos szerepet tölt be a Jelenlét Program. A Jelenlét Program és a Felzárkózó Települések Program nem univerzális megoldásokat visz a helyszínre, hanem minden esetben településre szabott segítséget nyújt. A program megvalósítása folyamatos jelenlétet igényel a szociális munkások részéről. Annak érdekében, hogy a program sikeres legyen szükséges a folyamatos kommunikáció a különböző szervezetek között. A program legnagyobb ereje éppen ezért nem a finanszírozásban rejlik, hanem a családok intézményekkel, szakemberekkel, helyi szolgáltatást nyújtókkal történő együttműködésében rejlik.

Az ülés résztvevői megfogalmazták, hogy a felzárkózás folyamatát már kisgyermekkorban el kell kezdeni a szülők bevonásával. Elengedhetetlen továbbá a munkaszocializáció is. A folyamat nélkülözhetetlen eleme az egyéni felelősségvállalás belátására való képesség tudatosítása a célcsoport tagjaiban.

A rendezvény résztvevői elmondták, hogy a lakhatási problémák megoldása kiemelten fontos kérdés. A problémakör szorosan összefügg az iskolai lemorzsolódással, a mentális és testi egészség megőrzésével. Az ülésen összesen 26 fő vett részt.

 


 

Tematikus munkacsoport ülés - Baktalórántháza

 

Időpont: 2020. július 27. 14:00

Helyszín: 4561Baktalórántháza, Köztársaság tér 8.

Téma: „A hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásának lehetőségei, hátránykompenzálás”

Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010

A felzárkózási munkatárs ismertette a legfontosabb jogszabályi rendelkezéseket a gyermekvédelem területén. Kiemelte, hogy a jogszabályok a gyermekek mindenek felett álló érdekének érvényesítésére törekszenek, a gyermeket családjából kiemelni csak a legvégső esetben lehet. Elmondta, hogy a jelzőrendszernek a gyermek veszélyeztetettségének megszűntetésében kiemelten fontos szerepe van, majd felhívta a figyelmet a szférában dolgozó szakemberek leterheltségére, a társadalmi megbecsülésük fontosságára. A rendezvényen több, a gyermekvédelem területén tevékenykedő szervezet képviseltette magát (jelen voltak lakásotthon vezetők, nevelőszülő hálózat vezetők, védőnők, család- és gyermekjóléti központok vezetői). A meghívotti lista összeállításában – akárcsak az eddigi tematikus ülésekén – a Megyei Felzárkózási Fórum aktívan közreműködött. A résztvevők megfogalmazták, hogy mind az alapellátás, mind a szakellátás további fejlesztésére van szükség megyénkben. Komoly problémát jelent ezen a területen a humánerőforráshiány és a speciális lakásotthonok hiánya. Szükség van logopédusokra, pszichológusokra, fejlesztő pedagógusokra, illetve intézményi (infrastrukturális) fejlesztésekre. Aggasztó a gyermekek motiválatlansága és az egyre súlyosbodó drogfogyasztás. A résztvevők megállapították, hogy szükség van a hátrányos helyzetben lévő gyermekek szüleinek szemléletformálására („anyatréning, „apatréning”) annak érdekében, hogy a szülők ne hárítsák a pedagógusokra, illetve az alap- és szakellátásban tevékenykedőkre a problémák kizárólagos megoldását, hiszen gyermeknevelés területén a család szerepe az elsődleges és legfontosabb. Az ülésen összesen 45 fő vett részt.

 


 

Tematikus munkacsoport ülés - Záhony

Időpont: 2020. július 16. 14:00

Helyszín: 4625Záhony, Ady Endre u. 35. (Városháza Tanácsterme)

Téma: „Nem csak a fiataloké a világ – szolgáltatások elérése időskorban”

Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010

Záhonyban több önszerveződő, nyugdíjasokból álló szervezet működik, ezért esett a téma kapcsán a választás erre a településre. A kilencedik alkalommal lebonyolításra kerülő tematikus munkacsoport ülésen köszöntőt mondott Záhony Város Önkormányzatának polgármestere. A tematikus munkacsoport ülésen ismertetésre kerültek az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény főbb passzusai (kiemelten az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség tematikája).

Csekk János, a projekt instruktora ismertette a járásban az idősekre vonatkozó demográfiai adatokat. Bemutatásra kerültek a járás statisztikai (demográfiai) jellemzői. A résztvevők megismerkedtek a járásban lévő települések helyi esélyegyenlőségi programjaikban megfogalmazott intézkedéseivel (kiemeleten az idős korosztályhoz kapcsolódóan).

Román Demeterné, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetségének elnöke előadásában tájékoztatást nyújtott arról, hogy a veszélyhelyzet hogyan hatott az idősek társadalmára, majd megjegyezte, hogy a közösségek összefogása elengedhetetlen. Elnök Asszony előadását követően a megjelent önszerveződő nyugdíjas szervezetek képviselői bemutatták az általuk képviselt szervezeteket.

Az ülésen szolgáltatási hiányként került többek között megfogalmazásra a bentlakásos idősotthonok tekintetében a férőhelyhiány, a digitális kompetenciák hiánya. Kiemelt problémaként azonosították az elmagányosodást. Az ülésen összesen 56 fő vett részt.

 


 

Közösségi együttműködést erősítő rendezvény – Tiszavasvári

Időpont: 2020. március 5. 14:00

Helyszín: 4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1. (Tiszavasvári Városi Könyvtár)

A szervezésben érvényesített szempont: 

-        a családi szerepek, értékek erősítése

-        az egymásra figyelés, tolerancia szerepének hangsúlyozása

-        családi kohézió

-        generációs kapcsolatok, valamint azok jelentőség 

-        érzékenyítés, egymás elfogadásának közelítése.

 A Tiszavasvári Városi Könyvtárnak kivételes közösségformáló ereje van, a város női egyesületei, klubjai előszeretettel tartják rendezvényeiket ezen a helyszínen. A könyvtár maga is szervez programokat annak érdekében, hogy összekovácsolja a helyi közösséget. A projekt keretében kilencedik közösségi együttműködést erősítő rendezvény helyszíne nem csupán a könyvek tárháza, hanem valódi közösségi élettér.

Kerepesi-Keresztúry Gabriella pszichológus a női szerepekről előadást tartott, majd a részvevőknek családi életre nevelés témában tanácsokat adott és aki igényelte, annak pszichológusként is segítséget nyújtott. Annak érdekében, hogy a megvalósítók és a résztvevők között egy kötetlen diskurzus alakuljon ki, közösségépítő foglalkozást került megtartásra, melyen aktív párbeszéd alakult ki a nők hagyományos, családon belül betöltött szerepének és az új kihívásoknak való megfelelés összeegyeztetésének nehézségeiről. A rendezvény szervezése során családi kohézió, együttes élmények, biztonságérzet, bizalom kialakítása fontos szempont volt.Közösségépítő foglalkozás keretében „Logik-ház” –játék sarok került kialakításra felnőttek részére. A rendezvényen összesen 54 fő vett részt.

 


 

Közösségi együttműködést erősítő rendezvény – Nagyhalász

Időpont: 2019. december 13. 13:00

Helyszín: 4485 Nagyhalász, Kossuth u. 8-10. (Multifunkcionális Szolgáltató Központ – Multiház)

Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010

A rendezvény célcsoportjai: nők, idősek

A szervezésben érvényesített szempont:

-        a családi szerepek, értékek erősítése

-        az egymásra figyelés, tolerancia szerepének hangsúlyozása

-        családi kohézió

-        generációs kapcsolatok, valamint azok jelentősége

-        érzékenyítés, egymás elfogadásának közelítése. 

A projektben nyolcadik alkalommal került megszervezésre közösségi együttműködést erősítő rendezvény. A nők esetében kiemelésre került az atipikus foglalkoztatási módok hiánya, az idősek célcsoportjával kapcsolatban pedig az egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez való hozzáférés problémája. Tájékoztatta a megjelenteket a projekt során – a nyugdíjas szervezetekkel kapcsolatban – már feltárt jó példákról, többek között beszélt a Szeretet Nyugdíjas Klub működéséről, mely jól példázza a generációk közötti együttműködést. Ezt követőenBenedek Sándorné, a Nagyhalászi Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület elnöke mutatta be szervezetük működését, amely példaértékű a megyében, így jó gyakorlatként, együttműködési modellként szolgálhat. A 30 éve működő Egyesület aktívan részt vesz a város közösségi életében. Programjaikkal rendszeresen színesítik a város életét. Tagjai folyamatosan célokat tűznek ki maguk elé, mely aktív életmódra sarkallja az időseket, így az elmagányosodás veszélye is csökken.

A „Fontos Vagyok Magamnak” Egészség Klub vezetője, Oláhné Szilágyi Mária felhívta a figyelmet az egészségmegőrzés kiemelt fontosságára és bemutatta, hogy milyen lehetőségeket nyújt szervezetük a helyi nyugdíjasoknak és nőknek a szabadidő tartalmas és változatos eltöltéséhez a mentálhigiénia jegyében.

A rendezvény második felében a résztvevők közösségépítő foglalkozáson vettek részt, ahol a megyéből érkezett egyesületek képviselőinek lehetőségük nyílt az ismerkedésre, kapcsolatok kialakítására. A szabadfoglakozás és a szendvicsebéd keretében a felzárkózási munkatársak kötetlenül beszélgethettek a megjelentekkel a mindennapi életükben felmerülő szolgáltatási hiányokról, így például a tömegközlekedéssel kapcsolatos kihívásokról. Az érdeklődők életvezetési, mentálhigiéniás tanácsadásban részesültek.

 


 

Megyei Felzárkózási Fórum – Nyíregyháza

Időpont: 2019. december 10. 14:00 óra

Helyszín: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere. 5. (Megyeháza épülete - Alpár Ignác tárgyalóterem)

Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010

A negyedik alkalommal megtartott Fórum ülésén az alábbi témák kerültek feldolgozásra:

 1. Beszámoló a két Fórum ülés között eltelt időszak eseményeiről
 2. A Szolgáltatási Út Térkép c. dokumentum bemutatása.

A Fórum negyedik ülésén beszámoló hangzott el a 2019. szeptember 13-ai Fórum ülés óta eltelt időszak eseményeiről. A Fórum megjelent tagjai tájékoztatást kaptak a 2019. december 13-án Nyíregyházán megtartott tematikus munkacsoport ülésen, illetve a 2019. november 29-én Pátrohán megrendezett közösségi együttműködést erősítő rendezvényen feltárt együttműködési modellekről, illetve a feltárt szolgáltatási hiányokról.

A tagok értekeztek a két ülés között összegyűjtött „jó gyakorlatok”-ról, együttműködési modellekről, így például a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének érdekvédelmi tevékenységéről.

Rusinné dr. habil Fedor Anita a Szolgáltatási Út Térkép elkészítésével megbízott szakember bemutatta a Szolgáltatási Út Térkép felépítését és tájékoztatta a Fórum tagjait a dokumentum elkészítéséhez használt módszertanról. Ismertetésre kerültek azok a források, kérdőívek, amelyek a projekt során keletkeztek és feldolgozásra kerültek. A résztvevőknek lehetőségük volt reflektálni az elhangzottakra, feltehették kérdéseiket, megtették észrevételeiket. A Fórum azon tagjai részére, akik nem tudtak megjelenni az ülésen, e-mailben került kiküldésre a dokumentum, annak érdekében, hogy a Megyei Felzárkózási Fórum valamennyi tagja, meghívottja megtehesse javaslatait, észrevételeit. A releváns információk beépítésre kerültek a dokumentumba.

A Fórum tagjai felvetették - megyénk geopolitikai helyzetéből adódóan - a Szolgáltatási Út Térkép határon túli elemzését a jövőre vonatkoztatva.

 


 

Közösségi együttműködést erősítő rendezvény – Pátroha 

Időpont: 2019. november 29. 10:00 

Helyszín: 4523 Pátroha, Kossuth út 150. (Ifjúsági Ház) 

Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010 

A rendezvény célcsoportja: mélyszegénységben élők és romák 

A szervezésben érvényesített szempont: 

-        integráció erősítése, roma származás elfogadása 

-        egymásra figyelés, tolerancia hangsúlyozása 

-        érzékenyítés, egymás elfogadása. 

A hetedik alkalommal megszervezésre került rendezvény célcsoportjai a mélyszegénységben élők és a romák. Rendhagyó volt a program, hiszen megmutatta, hogy a Fórum tagjai között létrejött megyei kommunikációs csatorna – amelynek kiépítése a projekt egyik célkitűzése – jól működik, megindult az együttműködések kialakulása. Pátroha Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata részéről előadás tartására vonatkozó felajánlás érkezett a Megyei Önkormányzathoz, így Kocserha Csaba, Pátroha Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke – a Megyei Felzárkózási Fórum egyik tagja – is előadást tartott. 

A rendezvény megvalósításban közreműködött fórumtag a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya. A kormányhivatal munkatársa szemléletes előadás keretében mutatta be a különböző addikciók (pl.: tudatmódosító szerek használata, alkoholfogyasztás) veszélyeit. Felhívta a figyelmet arra, hogy a függő ember nem csupán magának, de környezetének is kárt okoz. 

A célcsoport bevonásába segítséget nyújtottak a helyi roma nemzetiségi önkormányzat képviselői. A közvetett célcsoport mozgósításának céljából meghívásra kerültek a nevelési-oktatási intézmények helyi vezetői, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök, a védőnő és helyi tisztségviselők.


 

  

Tematikus munkacsoport ülés - Nyíregyháza

  

Időpont: 2019. november 25. 10:00 

Helyszín: 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 41. (Esélycentrum) 

Téma: „A fogyatékos személyeket érintő társadalmi szemlélet, mindennapi kihívások a szolgáltatások elérése terén” 

Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010 

A nyolcadik tematikus munkacsoport ülés Nyíregyházán, az Esélycentrumban került megrendezésre. A projekt felzárkózási munkatársai előadás keretében kiemelték, hogy a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján esélyegyenlőségi szempontból a fogyatékkal élők különösen hátrányos helyzetben vannak, hiszen testi, értelmi, vagy éppen érzékszervi hátrányuk megnehezíti, vagy teljes mértékben meggátolja a társadalmilag megszokott, illetve elvárt életvitel folytatását. A fogyatékkal élők számára problémát jelent a mindennapi tevékenységek (köz- és magánszolgáltatások) igénybevétele. Problémát okoz a bekapcsolódás az iskolai oktatásba, nehéz a szakképzettség megszerzése. Mindezek a munkaerő piaci integráció korlátját is jelentik sok esetben. 

A Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének elnöke, Balogh Zoltánné bemutatta az általa vezetett egyesület munkáját, illetve az egyesület által nyújtott szolgáltatásokat. Az egyesület többek között a fogyatékkal élők számára nyújt tájékoztatást az általuk igénybe vehető támogatásokról, érdekképviseleti feladatokat lát el, gyógyászati segédeszközök igénylésében nyújt segítséget. A munkacsoport ülésen megvitatásra kerültek a fogyatékkal élőket érintő előítéletek leküzdésének lehetőségei, az akadálymentesítésre vonatkozó törvényi előírások. 

A résztvevők kifejtették, hogy az érintette bevonása elengedhetetlenül fontos a szabályozási folyamatokba. 

Szolgáltatási hiányként merült fel a megfelelő szakképzettséghez való hozzáférés hiánya. Kifejtésre került, hogy bár elérhető a speciális szakiskola, több szakmát nyújtó intézményre lenne szükség (pl.: nyomdász, varrónő). 

A szakképzési lehetőségek számbavétele után az ülés résztvevői azt a következtetést vonták le, hogy minden esetben szükség van az egyéni képességek felmérésére. Az ülésen megállapítást nyert, hogy a mozgássérültekkel, fogyatékkal élőkkel és megváltozott munkaképességűekkel szembeni előítéletek tekintetében pozitív irányban történt változás az elmúlt évtizedekben, de van még tennivaló az esélyegyenlőség területén.

 


 

 

Megyei Felzárkózási Fórum - Nyíregyháza

 

Időpont: 2019. szeptember 13. 09:00 

Helyszín: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. (Megyeháza épülete - Alpár Ignác tárgyalóterem) 

Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010 

A Fórum megjelent tagjai tájékoztatást kaptak a 2018. december 17-én Nyíregyházán, a 2019. március 13-án Tímáron, a 2019. június 6-án Mátészalkán, illetve a 2019. augusztus 1-jén Panyolán megtartott tematikus munkacsoport üléseken, illetve a 2018. december 18-án Nyíregyházán, a 2019. június 21-én Ibrányban és 2019. augusztus 1-jén Panyolán megrendezett közösségi együttműködést erősítő rendezvényeken feltárt együttműködési modellekről, illetve a feltárt szolgáltatási hiányokról. A Fórum kiemelten foglalkozott a fogyatékkal élő – mozgáskorlátozott – személyeket érintő akadálymentesítés hiányának általános problematikájával. A tömegközlekedéssel kapcsolatos nehézségekről és kihívásokról is egyeztettek a résztvevők. 

A program második felében workshop keretében folytatódott a munka, a projekt szakmai megvalósítóinak koordinációja mellett. A csoportokban a tematikus üléseken felmerült problémák kerültek megvitatásra, melyekkel kapcsolatban a résztvevők megtehették észrevételeiket. A Fórum tagjai hangsúlyozták, hogy a felzárkóztatás szempontjából az oktatásnak kiemelt szerepe van, mind az alap-, közép- és felsőfokú, mind pedig a felnőttképzésben.

 

A csoportok munkája során megvitatásra kerültek a Szolgáltatási Út Térkép elkészítésére vonatkozó javaslatok is. A Fórum tagjai javaslatokat tettek a dokumentum felépítésére vonatkozóan (pl.: járási- megyei megközelítés). A résztvevők megvitatták, hogy a megyei hiánytérkép elkészítéséhez milyen adatbázisok állnak rendelkezésre (Pl.: TEIR adatbázis), majd kiemelték, hogy a dokumentumban azonos hangsúllyal kell megjelennie a projekt valamennyi célcsoportját érintő hiánynak, problémának.

 

 


 

Közösségi Együttműködést erősítő rendezvény - Panyola

Időpont: 2019. augusztus 1. 16:00

Helyszín: 4913 Panyola, Diófás udvar

Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010

EFOP-1.6.3-17-2017-0010 azonosítószámú projekt keretében 2019. 08. 01 napján 16.00 órától közösségi együttműködést erősítő rendezvény megtartására is sor került Panyolán. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság saját sátorral vonult ki. A felzárkózási munkatársak és az instruktor ilyen módon közvetlen kapcsolatot építhetett ki az odalátogatókkal, a célcsoportjainkat direkt módon szólíthattuk meg, az általuk problémaként megélt szolgáltatási hiányokról és egyéb nehézségekről beszélgetve. A rendezvény teljes időtartama alatt életvezetési (családi életre nevelés témában) – és jogi tanácsadásra is sor került. Lehetőségük nyílott a célcsoportjainkkal történő közvetlen kommunikációra kérdőív segítségével is.


Tematikus munkacsoport ülés - Panyola

Időpont: 2019. augusztus 1. 13:30

Helyszín: 4913 Panyola, Szombathelyi utca 10. Közösségi Ház

Téma: Szolgáltatások elérhetőségének javítása a településfejlesztés eszköztárával

Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010

Az ülés témája a „Szolgáltatások elérhetőségének javítása a településfejlesztés eszköztárával”. Panyolára, mint helyszínre több okból esett a választás. Egyrészt, mint határ menti kistelepülés, az egyes szolgáltatások kapcsán a hiányok hatványozottan jelentkezhetnek, másrészről pedig mivel a település támogatja a helyi termelőket, vállalkozókat, így kiváló példa arra is, hogy a saját erőforrások milyen módon hasznosíthatók gazdaságosan és hatékonyan helyben.

A rendezvényen civil és közigazgatási szervezetek, vállalkozók egyaránt képviseltették magukat. A programon Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés alelnöke köszöntötte a megjelenteket, Dr. Batári Henrietta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal felzárkózási munkatársa bemutatta a projektet. Muhari Zoltán Panyola Község Önkormányzatának polgármestere előadást tartott, melyben elmondta, hogy a helyi értékek milyen módon hasznosíthatóak, elmesélte a Panyolán évről-évre megtartásra kerülő Panyolafeszt történetét, bemutatta továbbá, hogy mi az amivel a településnek meg kell küzdenie (pl. szakember hiány). Ezután sor került egy kerekasztal beszélgetésre, melyen a résztvevők megvitatták az ülés témáját, a felmerülő problémák kapcsán javaslatokat tettek. Nagy potenciál rejlik a helyi erőforrások hasznosításában, a hagyományápolásban és a turizmusban, illetve ezek tudatos összekapcsolásában. Meg kell találni azt az értéket/értékeket, ami az adott település sajátja, és erre felfűzve egy életképes, hasznot termelő brand építhető ki. A rendezvény végén lehetőségük nyílott a részvevőknek a Panyolai Szilvórium meglátogatására.


Közösségi Együttműködést erősítő rendezvény - Ibrány

Időpont: 2019. június 21. 08:45

Helyszín: 4484 Ibrány, Dózsa György u. 52. (Szalmaszál Fogyatékos Embereket Segítő Szolgálat)

Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010

A programra a Szalmaszál Fogyatékos Embereket Segítő Szolgálattal közvetlenül kapcsolatban álló magánszemélyek, a fogyatékkal élők, mint célcsoport kapcsán releváns civil és közigazgatási szervezetek képviselői kaptak meghívást.
A rendezvényt Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke nyitotta meg. Dr. Batári Henrietta, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal felzárkózási munkatársa bemutatta a projektet, majd ismertette, hogy korábban milyen közösségi együttműködést erősítő rendezvények valósultak meg. Mátyásné Czirják Éva, a Szalmaszál Fogyatékos Embereket Segítő Szolgálat elnöke bemutatta a Támogató Szolgálat tevékenységét. Elmondta, hogyan tudnak aktív önkénteseket bevonni a szervezet tevékenységébe. Ennek köszönhetően egy újabb módszertannal bővült a megyei jó gyakorlatok köre. Megismerhettük, hogy az önkéntességben akkor humánerőforrás rejlik, ami alkalmas arra, hogy egy ilyen civil szervezetet működtessen az esetlegesen előforduló likviditási problémák fellépésekor is. A közösség ereje akkora érték, amit soha nem szabad figyelmen kívül hagyni.

A nap további részében kézműves udvarunkban lehetőség volt gyöngyfűzésre, dekupázsolásra, levendula zsákok készítésére, valamint „Játszunk együtt Jethro-val” programunk keretein belül terápiás kutyás bemutató megtartására is sor került. A rendezvény helyszínén életvezetési tanácsadást biztosítottunk.


Tematikus munkacsoport ülés - Mátészalka

Időpont: 2019. június 6. 10:00

Helyszín: 4700 Mátészalka, Szatmár u. 2-4. (Innovációs, Oktatási és Közösségi Központ)

Téma: „Oktatás, közoktatás, felnőttképzés, tehetséggondozás”

Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010

A hatodik tematikus munkacsoport ülés témája az oktatás, közoktatás, felnőttképzés, tehetséggondozás volt.  A rendezvényen a szakma képviselőjeként részt vett a Kisvárdai, a Mátészalkai és a Nyíregyházi Tankerületi Központ, valamint a Nyíregyházi és Mátészalkai Szakképzési Centrum képviselője. Jelen voltak továbbá a Járás egyes polgármesterei és a témában jártas civil szervezetek. A résztvevők egy kötetlen beszélgetés keretei között vitatták meg a témát, ismertették a nehézségeket. Az ülésen felmerülő közösen kiemelt kihívás az oktatás területén fellépő szakemberhiány. Megfogalmazásra került, hogy a közép – és felsőfokú képzési rendszer gyakran nem ad megoldást a gazdaságban kialakult hiányszakmákra.


Tematikus munkacsoport ülés - Timár

Időpont: 2019. március 13. 10:00

Helyszín: 4466 Timár, Szabadság út 57.

Téma: „Esélyegyelőség: célkeresztben a nők”

Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010

Az ötödik tematikus munkacsoport ülés megtartására Timáron került sor, amelynek témája: „Esélyegyelőség: célkeresztben a nők”. A jelenlévők között civil szervetek, kisebbségi és települési önkormányzatok, a közszféra és az egészségügy képviselői egyaránt képviseltették magukat. A részvevők egy kötetlen beszélgetés keretei között vitatták meg a témát, a felmerülő problémákkal kapcsolatban esetleges megoldási javaslataikat, ötleteiket. Szó esett a nők hátrányos megkülönböztetéséről a munkahelyeken, az egyedül álló anyák nehézségeiről, a nők elleni erőszakról családon belül és kívül egyaránt, a korai gyermekvállalás nehézségeiről, a felvilágosítás hiányáról stb. A jelenlévők megannyi problémára hívták fel a figyelmet, az aktív beszélgetésen felmerült számos megoldási javaslat, többek között a családpolitika erősítése, többletforrások bevonása, a családanyák megbecsülésének növelése, egyenlő jogos biztosítása a foglalkoztatás terén is, a védőnők számának megemelése stb.


Közösségi együttműködést erősítő rendezvény - Nyíregyháza

Időpont: 2018. december 18. 11:00

Helyszín: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 21. (Csodavár)

Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010

Negyedik alkalommal megszervezett közösségi együttműködést erősítő rendezvényre 2018. december 18. napján került sor. A helyszínt a Csodavár Nyíregyháza Inkluzív Fejlesztő Központ és Játszóház biztosította. A megjelenteket Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés alelnöke köszöntötte, ezt követően helyszínül szolgáló intézményt Kisari Károly, a Rejtett Kincsek Down Egyesület elnöke mutatta be. A projekt és a rendezvény célját Dr. Batári Henrietta, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal felzárkózási munkatársa ismertette. Életvezetési tanácsadást Szabó Fruzsina Lilla pszichológus tartott, aki a program végéig a helyszínen maradt, így az időközben érkező gyermekek, pedagógusok is beszélhettek vele, tanácsot kérhettek tőle. Az előadásokat követően a rendezvény résztvevőit körbevezették az intézményben, akik így megismerkedhettek az ott zajló munkával. A program hátralévő részben a Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményből érkeztek tanulók, akik amellett, hogy kipróbálhatták a Csodavár nyújtotta lehetőségeket, mézeskalácsot díszítettek és karácsonyfadíszeket készítettek a közelgő ünnepre hangolódva.


Tematikus munkacsoport ülés – Nyíregyháza

Időpont: 2018. december 17. 10:00

Helyszín: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

Téma: Húsz éves a fogyatékos személyek jogairól szóló törvény; fogyatékkal élők helyzete az oktatásban és munkaerőpiacon, a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása

Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010

Negyedik tematikus munkacsoport ülésünk 2018. december 17-én Nyíregyházán a került megtartásra. A téma annak apropóján került kiválasztásra, hogy 2018. évben húsz éves lett a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény. Ennek megfelelően a rendezvény témája a következőképen került meghatározásra: „Húsz éves a fogyatékos személyek jogairól szóló törvény; fogyatékkal élők helyzete az oktatásban és munkaerőpiacon, a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása”. Az értekezleten képviseltették magukat a témában jártas civil szervezetek, oktatási intézmények, valamint a munkaerőpiac képviselői is. Az ülésen valós nehézségek kerültek megvitatásra, melyekre nézve a résztvevők egymásnak is tanáccsal szolgáltak a körben, hogy ki milyen megoldást látna célravezetőnek.


Megyei Felzárkózási Fórum ülése - Nyíregyháza

Időpont: 2018. november 29. 10:00

Helyszín: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere. 5.

Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010

A Megyei Felzárkózási Fórum második ülésére 2018. november 29. napján került sor. Az program első felében Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés alelnöke és Dr. Polgári András, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Főigazgatója köszöntötte a megjelenteket, Dr. Batári Henrietta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal felzárkózási munkatársa ismertette a projekt során eddig megvalósult tevékenységeket. Az Emberi Erőforrások Minisztériumát Kiss Csilla felzárkózási referens képviselte. A résztvevők között civil szervezetek, települési önkormányzatok, a közszféra egyéb szereplői, közszolgáltatók és az egyházak egyaránt képviseltették magukat.

A program második felében workshop keretében folytatódott a munka. A csoportokban tematikus üléseken felmerült problémák kerültek megvitatásra, a részvevők megtehették észrevételeiket, javaslatokat fogalmaztak meg arra nézve, hogy a problémák milyen módon oldhatóak meg, valamint lehetőség nyílt új együttműködések kialakítására is.


Tematikus munkacsoport ülés – Berkesz

Időpont: 2018. október 26. 10:00

Helyszín: 4524 Berkesz, Rákóczi u. 5.

Téma: Gyermekjogok, kitörési pontok, szolgáltatásokhoz való hozzáférés

Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010

Harmadik tematikus munkacsoport ülésünk megtartására 2018. október 26-án Berkeszen került sor. Az ülés témája a gyermekjogok, kitörési pontok, szolgáltatásokhoz való hozzáférés volt. A tudatos helyszínváltozást indokolta, hogy a településen több lakásotthon működik, így a gyermekjogokkal kapcsolatos kérdések és a kitörési lehetőségek feltárása itt kiemelkedően fontos. Berkesz egy kisebb település, a szolgáltatási hiányok jobban érzékelhetőek. A rendezvényen a szakma képviselőiként a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ képviselői, továbbá polgármesterek és a témában jártás civilek vettek részt. Az ülésen megoldásra váró nehézségként fogalmazódott meg, hogy a szociális szférában szakember hiány van, a gyermekek nehezen motiválhatóak. A téma kapcsán speciális problémakört jelentett a lakásotthonokkal kapcsolatban felmerült anomáliák.


Közösségi együttműködést erősítő rendezvény - Beregdaróc

Időpont: 2018. augusztus 4. 10:00

Helyszín: 4934. Beregdaróc, Szabadság u. 73.

Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010

A harmadik alkalommal megszervezett közösségi együttműködést erősítő rendezvényre Beregdarócon került sor 2018. augusztus 4. napján. A vendégeket a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei közgyűlés alelnöke, Baracsi Endre köszöntötte. Ezt követően Dr. Batári Henrietta felzárkózási munkatárs ismertette a projektet, és hogy milyen célból került megrendezésre a rendezvény. Pálinkás György Beregdaróc Község Önkormányzatának polgármestere ismertetette a Deszegregáció Beregdarócon program eredményeit, mely jó példaként került bemutatásra a rendezvényen résztvevők számára. A program egyik eredménye volt a Csillagcserhajház megnyitása, amely a mai napig működő intézmény, ahol a gyermekeknek biztosítanak kikapcsolódási és tanulási lehetőséget is. Rendezvényünk szakmai részének megtartására ezért került sor Beregdarócon a Csillagcserhajházban.

A szakmai rész zárását követően a jó időben egészen estig vártuk programokkal a kicsiket és a nagyokat egyaránt kézműves udvarunkban, ahol lehetőség volt ékszerkészítésre, elsajátíthatták a csuhé virág, csuhé báb készítésének fortélyait, valamint slime-ot készíthettek a résztvevők.


Tematikus munkacsoportülés - Beregdaróc

Időpont: 2018. augusztus 3. 10:00

Helyszín: 4934 Beregdaróc, Szabadság u. 60. (Középkori udvarház).

Téma: „Szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés”

Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010

Második tematikus munkacsoport ülés megtartására 2018. augusztus 3. napján Beregdarócon került sor. A tematikus ülés témája szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés volt. A tematikus ülés résztvevői között civil szervetek és a közszféra képviselői egyaránt képviseltették magukat. A részvevők egy kötetlen beszélgetés keretei között beszélték meg a témát, a felmerülő problémákkal kapcsolatban esetleges megoldási javaslatot is tehettek. A téma igencsak széles körű volt, így szó esett a tömegközlekedésről, a munkavállalási lehetőségekről valamint az egészségügyi szolgáltatatásakhoz való hozzáférés nehézségeiről, valamint az oktatással, képzésekkel kapcsolatos kérdések egyaránt felmerültek.


Közösségi együttműködést erősítő rendezvény - Szabolcs

Időpont: 2018. július 28. 13:00

Helyszín: 4467 Szabolcs, Petőfi u. 18. (Szabolcsi Református Látogatóközpont)

Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010

A második közösségi együttműködést erősítő rendezvény megtartására 2018. július 28. napján Szabolcs községben került sor.

A résztvevők többségében nyugdíjas szervezetek képviselői voltak, erre a célcsoportra épült a rendezvényünk. A rendezvényt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke, Seszták Oszkár nyitotta meg. A megnyitót követően Dr. Vinnai Győző képviselő úr köszöntötte a rendezvényen résztvevőket, kiemelte, hogy mennyire fontos az, hogy van olyan program, ami az idősekre, gyermekekre felzárkózáspolitika szempontjából egyaránt koncentrál. Dr. Csegei László Szabolcs Község Önkormányzatának polgármestere köszöntötte a résztvevőket és kifejtette a témával kapcsolatos álláspontját. Román Demeterné, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyugdíjas Szövetségek elnökeként előadást tartott a Nyugdíjas szervezetek együttműködéséről, valamint elmondta, hogy a megyében lévő nyugdíjas szervezeteknek milyen problémákkal kell szembenézniük és javaslatot tett arra, hogy mivel lehetne ezeket a szervezeteket, valamint a nyugdíjasokat segíteni.

Lakatos Mihályné a Szeretet Nyugdíjas Klub tagjaként előadást tartott, melyben kiemelte a nyugdíjas klubok közötti összefogást, valamint elmondta, hogy a klub törekszik arra, hogy a nyugdíjasok a fiataloknak adják át a tudásukat. Bemutatta saját klubja által kialakított jó gyakorlatot.

Rusinné dr. Fedor Anita életvezetési tanácsadást tartott az időseknek és kiemelte, hogy a generációk közötti szolidaritás mennyire tudja javítani az idősek komfortérzetét. Elmondta, hogy fontos a nyugdíjas szülőket is bevonni a programokba, hisz így érezhetik azt, hogy ők valóban hasznos tagjai a társadalomnak.

Az előadásokat követően a résztvevők lehetőséget kaptak arra, hogy kérdéseket tegyenek fel, hozzászóljanak a témához.

Napközben az előadások tartása alatt és azt követően is vártuk vendégeinket színes programokkal kézműves udvarunkban.


Közösségi együttműködést erősítő rendezvény – Nyírtelek

Időpont: 2018. május 17. 13:30

Helyszín: 4461 Nyírtelek, Szent István u. 72. (Kedvesház Kollégium)

Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010

Az első közösségi együttműködést erősítő rendezvény megtartására 2018. május 17. napján a Nyírtelek, Szent István u. 72. szám alatt található Kedvesház Kollégium épületében került sor.

A közösségi együttműködést erősítő rendezvényt Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés alelnöke nyitotta meg, a résztvevőket Dr. Vinnai Győző, országgyűlési képviselő köszöntötte. Batári Zsolt, a Kedvesház Kollégium igazgatója ismertette a Kedvesház Kollégium történetét, bemutatta a Kedvesház pedagógiát, az érdeklődőket körbevezette az épületben, a vendégek betekintést nyerhettek a Kollégiumban nevelkedők életébe. A rendezvény során célunk az volt, hogy a Kedvesház Kollégium, mint jó példa megismertetésre kerüljön egy szélesebb közönséggel.

A szakmai rész zárását Batári Zsófia pszichológus és viselkedéselemző tartotta, aki a családi életre neveléssel kapcsolatban tartott életvezetési tanácsadást a kollégiumban nevelkedő tanulók és családjaik számára. Előadásában hangsúlyozta a család, mint egység fontosságát. A tanácsadást követően szülők és gyermekek egyaránt beülhettek a Lélekkuckóba, ahol tanácsot kérhettek, beszélgethettek a pszichológussal.

A délután folyamán a szülők és a gyermekek elkészítették családi címerüket, megismerkedtek a népi játékokkal, betekintést nyerhettek az íjászat rejtelmeibe, csillámtetoválást készíthettek, valamint megtanulhattak csuhé virágot készíteni.


Tematikus munkacsoport ülés-Vásárosnamény

Időpont: 2018. április 16. 14:00

Helyszín: 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1.

Téma: „Lakhatás, szegregáció, infrastruktúra, mélyszegénységben élők problémái, szegénység felszámolásának lehetőségei”

Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010

A Fórum alakuló ülését követően, 2018. április 16. 14:00-kor Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1. alatt megrendezésre került az első tematikus ülés.

Az itt ülésező munkacsoport általános célja volt, hogy a célcsoportokhoz kapcsolódóan feltérképezze, feltárja a szolgáltatási hiányok kiküszöbölését segítő együttműködéseket, megoldási javaslatokat, fejlesztési lehetőségeket fogalmazzanak meg a Fórum számára. Az első munkacsoport ülés témája következő volt: lakhatás, szegregáció, infrastruktúra, mélyszegénységben élők problémái, szegénység felszámolásának lehetőségei. A munkacsoport ülésén civil és a közszféra szereplői egyaránt képviseltették magukat.


 Projekt nyitórendezvény - Nyíregyháza

Időpont: 2018. március 6. 14:00

Helyszín: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. Megyeháza épülete, Bessenyei Nagyterem

Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010

A projektet megnyitó rendezvény megtartására 2018. március 6. napján 14.00 órától Nyíregyházán a Hősök tere 5. szám alatt található Megyeháza épületében a Bessenyei Nagyteremben került sor.

A rendezvényt Czibere Károly a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár nyitotta meg, majd a résztvevőket köszöntötte Seszták Oszkár a megyei közgyűlés elnöke, Román István kormánymegbízott úr, Jászai Menyhért Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának alpolgármestere, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, mint konzorciumi partner részéről Németh Péter Gábor igazgató úr.

A köszöntőket követően Sztojka Attila az Emberi Erőforrások Minisztériumának Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkárságának főosztályvezetője tartott előadást, a projektet bemutatta Dr. Batári Henrietta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal felzárkózási munkatársa. Ezt követően a célcsoportokhoz kapcsolódó előadások megtartására került sor, Kisari Károly, Lázár Péter és Román Demeterné közreműködésével.

 


Megyei Felzárkózási Fórum alakuló ülés - Nyíregyháza

Időpont: 2018. március 6. 13:00

Helyszín: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. C épület II. emelet Illetékhivatali Tárgyaló

Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010

A projekt során létrehoztuk a Megyei Felzárkózási Fórumot (továbbiakban Fórum), melynek célja egymegyei szintű koordinációs és konzultációs rendszer kialakításának elindítása, annak érdekében, hogy a felzárkózás-politikai együttműködések megyei szinten kialakuljanak, rendszeressé váljanak, és esélyteremtő módon hassanak vissza az egyes települések lakosságának életére, növelve a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést.

A Fórum alakuló ülését 2018. március 6. napján tartottuk. A Fórum tagjai meghívással kerültek be a Fórumba, illetve volt olyan is, aki önkéntes alapon csatlakozott a kezdeményezéshez, mert szívügyének tekinti a témát. A fórum tagjai között megtalálhatóak a következő szervezetek:

 • helyi önkormányzati szereplők,
 • megyei roma nemzetiségi önkormányzat képviselői,
 • helyi roma nemzetiségi önkormányzati képviselői,
 • megyében működő civil szervezetek,
 • egyházak képviselői,
 • megyében működő közszolgáltató intézmények képviselői,
 • megyei gazdasági szereplők,
 • a megyei kormányhivatal foglalkozatási szakterülete és a népegészségügyi szakigazgatási szervek képviselője,
 • a Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság képviselője,
 • Szakképzési Centrumok képviselői,
 • tankerületi központ vezetője,
 • megyei önkormányzat felzárkózáshoz kapcsolható bizottságának képviselője,
 • egyéb meghívottak.

 


 

Kapcsolattartók szakmai részről:

Dr. Frankó Melinda– felzárkózási munkatárs (06-42/599-529)

 

Csatolmányok: 
CsatolmányMéret
2018.03.06._meghivo_nyitorendezveny.pdf109.05 KB
2018.04.16._meghivo_tematikus_munkacsoport_ules_vasarosnameny.pdf75.18 KB
2018.05.17._meghivo_kozossegi_egyuttmukodest_erosito_rendezveny_nyirtelek.pdf57.95 KB
2018.07.28._meghivo_kozossegi_egyuttmukodest_erosito_rendezveny_szabolcs.pdf56.87 KB
2018.08.03._meghivo_tematikus_munkacsoport_ules_beregdaroc.pdf72.84 KB
2018.08.04._meghivo_kozossegi_egyuttmukodest_erosito_rendezveny_beregdaroc.pdf57.16 KB
2018.10.26._meghivo_tematikus_munkacsoport_ules_berkesz.pdf74.41 KB
2018.11.29._meghivo_megyei_felzarkozasi_forum.pdf64.97 KB
2018.12.17._meghivo_tematikus_munkacsoport_ules_nyiregyhaza.pdf68.63 KB
2018.12.18._meghivo_kozossegi_egyuttmukodest_erosito_rendezveny_nyiregyhaza.pdf60.68 KB
2019.03.13._meghivo_tematikus_munkacsoport_ules_timar.pdf65.73 KB
2019.06.06._meghivo_tematikus_munkacsoport_ules_mateszalka.pdf71.02 KB
2019.06.21._meghivo_kozossegi_egyuttmukodest_erosito_rendezveny_ibrany.pdf61.82 KB
2019.08.01._meghivo_kozossegi_egyuttmukodest_erosito_rendezveny_panyola.pdf65.8 KB
2019.08.01._meghivo_tematikus_munkacsoport_ules_panyola.pdf71.22 KB
2019.09.13._meghivo_megyei_felzarkozasi_forum.pdf71.98 KB
2019.11.25._meghivo_tematikus_munkacsoport_ules_nyiregyhaza.pdf65.71 KB
2019.11.29._meghivo_kozossegi_egyuttmukodest_erosito_rendezveny_patroha.pdf66.95 KB
2019.12.10._meghivo_megyei_felzarkozasi_forum.pdf147.89 KB
2019.12.13._meghivo_kozossegi_egyuttmukodest_erosito_rendezveny_nagyhalasz.pdf101.64 KB
2020.03.05._meghivo_kozossegi_egyuttmukodest_erosito_rendezveny_tiszavasvari.pdf103.58 KB
2020.07.16._meghivo_tematikus_munkacsoport_ules_zahony.pdf106.44 KB
2020.07.27._meghivo_tematikus_munkacsoport_ules_baktaloranthaza.pdf108.94 KB
2020.09.28._meghivo_tematikus_munkacsoport_ules_nyirmihalydi.pdf103.97 KB
2020.09.30._meghivo_megyei_felzarkozasi_forum.pdf103.62 KB
2020.12.15._meghivo_megyei_felzarkozasi_forum.pdf554.03 KB
2021.05.31._meghivo_tematikus_munkacsoport_ules_hodasz.pdf109.26 KB
2021.06.10._meghivo_kozossegi_egyuttmukodest_erosito_rendezveny_gesztered.pdf114.11 KB
2021.06.15._meghivo_kozossegi_egyuttmukodest_erosito_rendezveny_nyiregyhaza.pdf117.13 KB
2021.06.16._meghivo_kozossegi_egyuttmukodest_erosito_rendezveny_csenger.pdf115.83 KB
2021.06.21._meghivo_felzarkozasi_konferencia.pdf123.12 KB
2021.06.30._meghivo_megyei_felzarkozasi_forum.pdf74.3 KB
2021.06.30._meghivo_zarorendezveny.pdf117.72 KB
2018.03.06._meghivo_megyei_felzarkozasi_forum.pdf69.82 KB