EFOP-1.6.3.-17-2017-00010

 

 

 

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye felzárkózás-politikai együttműködési programjának megvalósítása
EFOP-1.6.3.-17-2017-00010

 

Kedvezményezett neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
A szerződött támogatási összeg: 75.000.000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátum: 2020. december 31.

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat - mint konzorciumvezető - és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közös együttműködésében konzorcium formájában kerül megvalósításra.   A projekt időtartama 36 hónap. A projekt alapvető célja megyei szintű koordinációs és konzultációs rendszer kialakítása annak érdekében, hogy a felzárkózás-politikai együttműködések ne csak országosan és helyi, hanem a megyei szinten is kialakuljanak, rendszeressé váljanak. Jelen támogatási konstrukció által lehetőség nyílik az önkormányzatok és az állami fenntartásba került intézmények által ellátott közszolgáltatások megszervezésének finomhangolására, különös tekintettel az esélyteremtés érvényesítésére. A projekt öt célcsoportra koncentrál: mélyszegénységben élők és romák, gyermekek, idősek, nők és a fogyatékkal élőkre, valamint ezek mellett az az intézményrendszer, amelyet képessé kell tenni arra, hogy intenzívebb kapcsolatot és kommunikációt alakítson ki az esélyegyenlőségi célcsoportokkal. A projekt megvalósításának elsődleges célja, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élő esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetének javítása, társadalmi felzárkózásának elősegítése a települési önkormányzatok és helyi szereplők közötti területi együttműködések megerősítése révén. A projekt eredményeként kialakításra kerülnek az esélyegyenlőségi programok végrehajtásához szükséges szolgáltatási és intézményi együttműködések a megyében. Megerősödnek a társadalmi párbeszéd, a közösségi tervezés helyi rendszerei, a civil szervezetek, a gazdasági szereplők és a szakértők bevonásával, a Helyi Esélyegyenlőségi Programok megvalósításának vonatkozásában. Létrejön a felzárkózással kapcsolatos, kiemelten a Helyi Esélyegyenlőségi Programokban foglalt feladatok megyei szintű egyeztetésének párbeszédfóruma a Megyei Felzárkózási Fórum, valamint elkészül a megyén belül felmerült, és a települések együttműködését igénylő problémák komplex kezelését megalapozó Megyei Esélyteremtő Paktum.

  

Szakmai Programok 

 

Közösségi Együttműködést erősítő rendezvény - Panyola

Időpont: 2019. augusztus 1. 16:00

Helyszín: 4913 Panyola, Diófás udvar

Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010

EFOP-1.6.3-17-2017-0010 azonosítószámú projekt keretében 2019. 08. 01 napján 16.00 órától közösségi együttműködést erősítő rendezvény megtartására is sor került Panyolán. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság saját sátorral vonult ki. A felzárkózási munkatársak és az instruktor ilyen módon közvetlen kapcsolatot építhetett ki az odalátogatókkal, a célcsoportjainkat direkt módon szólíthattuk meg, az általuk problémaként megélt szolgáltatási hiányokról és egyéb nehézségekről beszélgetve. A rendezvény teljes időtartama alatt életvezetési (családi életre nevelés témában) – és jogi tanácsadásra is sor került. Lehetőségük nyílott a célcsoportjainkkal történő közvetlen kommunikációra kérdőív segítségével is.


Tematikus munkacsoport ülés - Panyola

Időpont: 2019. augusztus 1. 13:30

Helyszín: 4913 Panyola, Szombathelyi utca 10. Közösségi Ház

Téma: Szolgáltatások elérhetőségének javítása a településfejlesztés eszköztárával

Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010

Az ülés témája a „Szolgáltatások elérhetőségének javítása a településfejlesztés eszköztárával”. Panyolára, mint helyszínre több okból esett a választás. Egyrészt, mint határ menti kistelepülés, az egyes szolgáltatások kapcsán a hiányok hatványozottan jelentkezhetnek, másrészről pedig mivel a település támogatja a helyi termelőket, vállalkozókat, így kiváló példa arra is, hogy a saját erőforrások milyen módon hasznosíthatók gazdaságosan és hatékonyan helyben.

A rendezvényen civil és közigazgatási szervezetek, vállalkozók egyaránt képviseltették magukat. A programon Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés alelnöke köszöntötte a megjelenteket, Dr. Batári Henrietta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal felzárkózási munkatársa bemutatta a projektet. Muhari Zoltán Panyola Község Önkormányzatának polgármestere előadást tartott, melyben elmondta, hogy a helyi értékek milyen módon hasznosíthatóak, elmesélte a Panyolán évről-évre megtartásra kerülő Panyolafeszt történetét, bemutatta továbbá, hogy mi az amivel a településnek meg kell küzdenie (pl. szakember hiány). Ezután sor került egy kerekasztal beszélgetésre, melyen a résztvevők megvitatták az ülés témáját, a felmerülő problémák kapcsán javaslatokat tettek. Nagy potenciál rejlik a helyi erőforrások hasznosításában, a hagyományápolásban és a turizmusban, illetve ezek tudatos összekapcsolásában. Meg kell találni azt az értéket/értékeket, ami az adott település sajátja, és erre felfűzve egy életképes, hasznot termelő brand építhető ki. A rendezvény végén lehetőségük nyílott a részvevőknek a Panyolai Szilvórium meglátogatására.


Közösségi Együttműködést erősítő rendezvény - Ibrány

Időpont: 2019. június 21. 08:45

Helyszín: 4484 Ibrány, Dózsa György u. 52. (Szalmaszál Fogyatékos Embereket Segítő Szolgálat)

Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010

A programra a Szalmaszál Fogyatékos Embereket Segítő Szolgálattal közvetlenül kapcsolatban álló magánszemélyek, a fogyatékkal élők, mint célcsoport kapcsán releváns civil és közigazgatási szervezetek képviselői kaptak meghívást.
A rendezvényt Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke nyitotta meg. Dr. Batári Henrietta, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal felzárkózási munkatársa bemutatta a projektet, majd ismertette, hogy korábban milyen közösségi együttműködést erősítő rendezvények valósultak meg. Mátyásné Czirják Éva, a Szalmaszál Fogyatékos Embereket Segítő Szolgálat elnöke bemutatta a Támogató Szolgálat tevékenységét. Elmondta, hogyan tudnak aktív önkénteseket bevonni a szervezet tevékenységébe. Ennek köszönhetően egy újabb módszertannal bővült a megyei jó gyakorlatok köre. Megismerhettük, hogy az önkéntességben akkor humánerőforrás rejlik, ami alkalmas arra, hogy egy ilyen civil szervezetet működtessen az esetlegesen előforduló likviditási problémák fellépésekor is. A közösség ereje akkora érték, amit soha nem szabad figyelmen kívül hagyni.

A nap további részében kézműves udvarunkban lehetőség volt gyöngyfűzésre, dekupázsolásra, levendula zsákok készítésére, valamint „Játszunk együtt Jethro-val” programunk keretein belül terápiás kutyás bemutató megtartására is sor került. A rendezvény helyszínén életvezetési tanácsadást biztosítottunk.


Tematikus munkacsoport ülés - Mátészalka

Időpont: 2019. június 6. 10:00

Helyszín: 4700 Mátészalka, Szatmár u. 2-4. (Innovációs, Oktatási és Közösségi Központ)

Téma: „Oktatás, közoktatás, felnőttképzés, tehetséggondozás”

Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010

A hatodik tematikus munkacsoport ülés témája az oktatás, közoktatás, felnőttképzés, tehetséggondozás volt.  A rendezvényen a szakma képviselőjeként részt vett a Kisvárdai, a Mátészalkai és a Nyíregyházi Tankerületi Központ, valamint a Nyíregyházi és Mátészalkai Szakképzési Centrum képviselője. Jelen voltak továbbá a Járás egyes polgármesterei és a témában jártas civil szervezetek. A résztvevők egy kötetlen beszélgetés keretei között vitatták meg a témát, ismertették a nehézségeket. Az ülésen felmerülő közösen kiemelt kihívás az oktatás területén fellépő szakemberhiány. Megfogalmazásra került, hogy a közép – és felsőfokú képzési rendszer gyakran nem ad megoldást a gazdaságban kialakult hiányszakmákra.


Tematikus munkacsoport ülés - Timár

Időpont: 2019. március 13. 10:00

Helyszín: 4466 Timár, Szabadság út 57.

Téma: „Esélyegyelőség: célkeresztben a nők”

Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010

Az ötödik tematikus munkacsoport ülés megtartására Timáron került sor, amelynek témája: „Esélyegyelőség: célkeresztben a nők”. A jelenlévők között civil szervetek, kisebbségi és települési önkormányzatok, a közszféra és az egészségügy képviselői egyaránt képviseltették magukat. A részvevők egy kötetlen beszélgetés keretei között vitatták meg a témát, a felmerülő problémákkal kapcsolatban esetleges megoldási javaslataikat, ötleteiket. Szó esett a nők hátrányos megkülönböztetéséről a munkahelyeken, az egyedül álló anyák nehézségeiről, a nők elleni erőszakról családon belül és kívül egyaránt, a korai gyermekvállalás nehézségeiről, a felvilágosítás hiányáról stb. A jelenlévők megannyi problémára hívták fel a figyelmet, az aktív beszélgetésen felmerült számos megoldási javaslat, többek között a családpolitika erősítése, többletforrások bevonása, a családanyák megbecsülésének növelése, egyenlő jogos biztosítása a foglalkoztatás terén is, a védőnők számának megemelése stb.


Közösségi együttműködést erősítő rendezvény - Nyíregyháza

Időpont: 2018. december 18. 11:00

Helyszín: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 21. (Csodavár)

Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010

Negyedik alkalommal megszervezett közösségi együttműködést erősítő rendezvényre 2018. december 18. napján került sor. A helyszínt a Csodavár Nyíregyháza Inkluzív Fejlesztő Központ és Játszóház biztosította. A megjelenteket Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés alelnöke köszöntötte, ezt követően helyszínül szolgáló intézményt Kisari Károly, a Rejtett Kincsek Down Egyesület elnöke mutatta be. A projekt és a rendezvény célját Dr. Batári Henrietta, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal felzárkózási munkatársa ismertette. Életvezetési tanácsadást Szabó Fruzsina Lilla pszichológus tartott, aki a program végéig a helyszínen maradt, így az időközben érkező gyermekek, pedagógusok is beszélhettek vele, tanácsot kérhettek tőle. Az előadásokat követően a rendezvény résztvevőit körbevezették az intézményben, akik így megismerkedhettek az ott zajló munkával. A program hátralévő részben a Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményből érkeztek tanulók, akik amellett, hogy kipróbálhatták a Csodavár nyújtotta lehetőségeket, mézeskalácsot díszítettek és karácsonyfadíszeket készítettek a közelgő ünnepre hangolódva.


Tematikus munkacsoport ülés – Nyíregyháza

Időpont: 2018. december 17. 10:00

Helyszín: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

Téma: Húsz éves a fogyatékos személyek jogairól szóló törvény; fogyatékkal élők helyzete az oktatásban és munkaerőpiacon, a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása

Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010

Negyedik tematikus munkacsoport ülésünk 2018. december 17-én Nyíregyházán a került megtartásra. A téma annak apropóján került kiválasztásra, hogy 2018. évben húsz éves lett a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény. Ennek megfelelően a rendezvény témája a következőképen került meghatározásra: „Húsz éves a fogyatékos személyek jogairól szóló törvény; fogyatékkal élők helyzete az oktatásban és munkaerőpiacon, a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása”. Az értekezleten képviseltették magukat a témában jártas civil szervezetek, oktatási intézmények, valamint a munkaerőpiac képviselői is. Az ülésen valós nehézségek kerültek megvitatásra, melyekre nézve a résztvevők egymásnak is tanáccsal szolgáltak a körben, hogy ki milyen megoldást látna célravezetőnek.


Megyei Felzárkózási Fórum ülése - Nyíregyháza

Időpont: 2018. november 29. 10:00

Helyszín: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere. 5.

Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010

A Megyei Felzárkózási Fórum második ülésére 2018. november 29. napján került sor. Az program első felében Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés alelnöke és Dr. Polgári András, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Főigazgatója köszöntötte a megjelenteket, Dr. Batári Henrietta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal felzárkózási munkatársa ismertette a projekt során eddig megvalósult tevékenységeket. Az Emberi Erőforrások Minisztériumát Kiss Csilla felzárkózási referens képviselte. A résztvevők között civil szervezetek, települési önkormányzatok, a közszféra egyéb szereplői, közszolgáltatók és az egyházak egyaránt képviseltették magukat.

A program második felében workshop keretében folytatódott a munka. A csoportokban tematikus üléseken felmerült problémák kerültek megvitatásra, a részvevők megtehették észrevételeiket, javaslatokat fogalmaztak meg arra nézve, hogy a problémák milyen módon oldhatóak meg, valamint lehetőség nyílt új együttműködések kialakítására is.


Tematikus munkacsoport ülés – Berkesz

Időpont: 2018. október 26. 10:00

Helyszín: 4524 Berkesz, Rákóczi u. 5.

Téma: Gyermekjogok, kitörési pontok, szolgáltatásokhoz való hozzáférés

Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010

Harmadik tematikus munkacsoport ülésünk megtartására 2018. október 26-án Berkeszen került sor. Az ülés témája a gyermekjogok, kitörési pontok, szolgáltatásokhoz való hozzáférés volt. A tudatos helyszínváltozást indokolta, hogy a településen több lakásotthon működik, így a gyermekjogokkal kapcsolatos kérdések és a kitörési lehetőségek feltárása itt kiemelkedően fontos. Berkesz egy kisebb település, a szolgáltatási hiányok jobban érzékelhetőek. A rendezvényen a szakma képviselőiként a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ képviselői, továbbá polgármesterek és a témában jártás civilek vettek részt. Az ülésen megoldásra váró nehézségként fogalmazódott meg, hogy a szociális szférában szakember hiány van, a gyermekek nehezen motiválhatóak. A téma kapcsán speciális problémakört jelentett a lakásotthonokkal kapcsolatban felmerült anomáliák.


Közösségi együttműködést erősítő rendezvény - Beregdaróc

Időpont: 2018. augusztus 4. 10:00

Helyszín: 4934. Beregdaróc, Szabadság u. 73.

Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010

A harmadik alkalommal megszervezett közösségi együttműködést erősítő rendezvényre Beregdarócon került sor 2018. augusztus 4. napján. A vendégeket a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei közgyűlés alelnöke, Baracsi Endre köszöntötte. Ezt követően Dr. Batári Henrietta felzárkózási munkatárs ismertette a projektet, és hogy milyen célból került megrendezésre a rendezvény. Pálinkás György Beregdaróc Község Önkormányzatának polgármestere ismertetette a Deszegregáció Beregdarócon program eredményeit, mely jó példaként került bemutatásra a rendezvényen résztvevők számára. A program egyik eredménye volt a Csillagcserhajház megnyitása, amely a mai napig működő intézmény, ahol a gyermekeknek biztosítanak kikapcsolódási és tanulási lehetőséget is. Rendezvényünk szakmai részének megtartására ezért került sor Beregdarócon a Csillagcserhajházban.

A szakmai rész zárását követően a jó időben egészen estig vártuk programokkal a kicsiket és a nagyokat egyaránt kézműves udvarunkban, ahol lehetőség volt ékszerkészítésre, elsajátíthatták a csuhé virág, csuhé báb készítésének fortélyait, valamint slime-ot készíthettek a résztvevők.


Tematikus munkacsoportülés - Beregdaróc

Időpont: 2018. augusztus 3. 10:00

Helyszín: 4934 Beregdaróc, Szabadság u. 60. (Középkori udvarház).

Téma: „Szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés”

Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010

Második tematikus munkacsoport ülés megtartására 2018. augusztus 3. napján Beregdarócon került sor. A tematikus ülés témája szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés volt. A tematikus ülés résztvevői között civil szervetek és a közszféra képviselői egyaránt képviseltették magukat. A részvevők egy kötetlen beszélgetés keretei között beszélték meg a témát, a felmerülő problémákkal kapcsolatban esetleges megoldási javaslatot is tehettek. A téma igencsak széles körű volt, így szó esett a tömegközlekedésről, a munkavállalási lehetőségekről valamint az egészségügyi szolgáltatatásakhoz való hozzáférés nehézségeiről, valamint az oktatással, képzésekkel kapcsolatos kérdések egyaránt felmerültek.


Közösségi együttműködést erősítő rendezvény - Szabolcs

Időpont: 2018. július 28. 13:00

Helyszín: 4467 Szabolcs, Petőfi u. 18. (Szabolcsi Református Látogatóközpont)

Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010

A második közösségi együttműködést erősítő rendezvény megtartására 2018. július 28. napján Szabolcs községben került sor.

A résztvevők többségében nyugdíjas szervezetek képviselői voltak, erre a célcsoportra épült a rendezvényünk. A rendezvényt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke, Seszták Oszkár nyitotta meg. A megnyitót követően Dr. Vinnai Győző képviselő úr köszöntötte a rendezvényen résztvevőket, kiemelte, hogy mennyire fontos az, hogy van olyan program, ami az idősekre, gyermekekre felzárkózáspolitika szempontjából egyaránt koncentrál. Dr. Csegei László Szabolcs Község Önkormányzatának polgármestere köszöntötte a résztvevőket és kifejtette a témával kapcsolatos álláspontját. Román Demeterné, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyugdíjas Szövetségek elnökeként előadást tartott a Nyugdíjas szervezetek együttműködéséről, valamint elmondta, hogy a megyében lévő nyugdíjas szervezeteknek milyen problémákkal kell szembenézniük és javaslatot tett arra, hogy mivel lehetne ezeket a szervezeteket, valamint a nyugdíjasokat segíteni.

Lakatos Mihályné a Szeretet Nyugdíjas Klub tagjaként előadást tartott, melyben kiemelte a nyugdíjas klubok közötti összefogást, valamint elmondta, hogy a klub törekszik arra, hogy a nyugdíjasok a fiataloknak adják át a tudásukat. Bemutatta saját klubja által kialakított jó gyakorlatot.

Rusinné dr. Fedor Anita életvezetési tanácsadást tartott az időseknek és kiemelte, hogy a generációk közötti szolidaritás mennyire tudja javítani az idősek komfortérzetét. Elmondta, hogy fontos a nyugdíjas szülőket is bevonni a programokba, hisz így érezhetik azt, hogy ők valóban hasznos tagjai a társadalomnak.

Az előadásokat követően a résztvevők lehetőséget kaptak arra, hogy kérdéseket tegyenek fel, hozzászóljanak a témához.

Napközben az előadások tartása alatt és azt követően is vártuk vendégeinket színes programokkal kézműves udvarunkban.


Közösségi együttműködést erősítő rendezvény – Nyírtelek

Időpont: 2018. május 17. 13:30

Helyszín: 4461 Nyírtelek, Szent István u. 72. (Kedvesház Kollégium)

Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010

Az első közösségi együttműködést erősítő rendezvény megtartására 2018. május 17. napján a Nyírtelek, Szent István u. 72. szám alatt található Kedvesház Kollégium épületében került sor.

A közösségi együttműködést erősítő rendezvényt Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés alelnöke nyitotta meg, a résztvevőket Dr. Vinnai Győző, országgyűlési képviselő köszöntötte. Batári Zsolt, a Kedvesház Kollégium igazgatója ismertette a Kedvesház Kollégium történetét, bemutatta a Kedvesház pedagógiát, az érdeklődőket körbevezette az épületben, a vendégek betekintést nyerhettek a Kollégiumban nevelkedők életébe. A rendezvény során célunk az volt, hogy a Kedvesház Kollégium, mint jó példa megismertetésre kerüljön egy szélesebb közönséggel.

A szakmai rész zárását Batári Zsófia pszichológus és viselkedéselemző tartotta, aki a családi életre neveléssel kapcsolatban tartott életvezetési tanácsadást a kollégiumban nevelkedő tanulók és családjaik számára. Előadásában hangsúlyozta a család, mint egység fontosságát. A tanácsadást követően szülők és gyermekek egyaránt beülhettek a Lélekkuckóba, ahol tanácsot kérhettek, beszélgethettek a pszichológussal.

A délután folyamán a szülők és a gyermekek elkészítették családi címerüket, megismerkedtek a népi játékokkal, betekintést nyerhettek az íjászat rejtelmeibe, csillámtetoválást készíthettek, valamint megtanulhattak csuhé virágot készíteni.


Tematikus munkacsoport ülés-Vásárosnamény

Időpont: 2018. április 16. 14:00

Helyszín: 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1.

Téma: „Lakhatás, szegregáció, infrastruktúra, mélyszegénységben élők problémái, szegénység felszámolásának lehetőségei”

Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010

A Fórum alakuló ülését követően, 2018. április 16. 14:00-kor Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1. alatt megrendezésre került az első tematikus ülés.

Az itt ülésező munkacsoport általános célja volt, hogy a célcsoportokhoz kapcsolódóan feltérképezze, feltárja a szolgáltatási hiányok kiküszöbölését segítő együttműködéseket, megoldási javaslatokat, fejlesztési lehetőségeket fogalmazzanak meg a Fórum számára. Az első munkacsoport ülés témája következő volt: lakhatás, szegregáció, infrastruktúra, mélyszegénységben élők problémái, szegénység felszámolásának lehetőségei. A munkacsoport ülésén civil és a közszféra szereplői egyaránt képviseltették magukat.


 Projekt nyitórendezvény - Nyíregyháza

Időpont: 2018. március 6. 14:00

Helyszín: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. Megyeháza épülete, Bessenyei Nagyterem

Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010

A projektet megnyitó rendezvény megtartására 2018. március 6. napján 14.00 órától Nyíregyházán a Hősök tere 5. szám alatt található Megyeháza épületében a Bessenyei Nagyteremben került sor.

A rendezvényt Czibere Károly a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár nyitotta meg, majd a résztvevőket köszöntötte Seszták Oszkár a megyei közgyűlés elnöke, Román István kormánymegbízott úr, Jászai Menyhért Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának alpolgármestere, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, mint konzorciumi partner részéről Németh Péter Gábor igazgató úr.

A köszöntőket követően Sztojka Attila az Emberi Erőforrások Minisztériumának Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkárságának főosztályvezetője tartott előadást, a projektet bemutatta Dr. Batári Henrietta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal felzárkózási munkatársa. Ezt követően a célcsoportokhoz kapcsolódó előadások megtartására került sor, Kisari Károly, Lázár Péter és Román Demeterné közreműködésével.

 


Megyei Felzárkózási Fórum alakuló ülés - Nyíregyháza

Időpont: 2018. március 6. 13:00

Helyszín: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. C épület II. emelet Illetékhivatali Tárgyaló

Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010

A projekt során létrehoztuk a Megyei Felzárkózási Fórumot (továbbiakban Fórum), melynek célja egymegyei szintű koordinációs és konzultációs rendszer kialakításának elindítása, annak érdekében, hogy a felzárkózás-politikai együttműködések megyei szinten kialakuljanak, rendszeressé váljanak, és esélyteremtő módon hassanak vissza az egyes települések lakosságának életére, növelve a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést.

A Fórum alakuló ülését 2018. március 6. napján tartottuk. A Fórum tagjai meghívással kerültek be a Fórumba, illetve volt olyan is, aki önkéntes alapon csatlakozott a kezdeményezéshez, mert szívügyének tekinti a témát. A fórum tagjai között megtalálhatóak a következő szervezetek:

 • helyi önkormányzati szereplők,
 • megyei roma nemzetiségi önkormányzat képviselői,
 • helyi roma nemzetiségi önkormányzati képviselői,
 • megyében működő civil szervezetek,
 • egyházak képviselői,
 • megyében működő közszolgáltató intézmények képviselői,
 • megyei gazdasági szereplők,
 • a megyei kormányhivatal foglalkozatási szakterülete és a népegészségügyi szakigazgatási szervek képviselője,
 • a Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság képviselője,
 • Szakképzési Centrumok képviselői,
 • tankerületi központ vezetője,
 • megyei önkormányzat felzárkózáshoz kapcsolható bizottságának képviselője,
 • egyéb meghívottak.

 


 

Kapcsolattartók szakmai részről:

Dr. Batári Henrietta – felzárkózási munkatárs (06-42/599-570)

Csepcsányi Enikő – felzárkózási munkatárs (06-42/599-585)

Molnárné Mészáros Veronika – felzárkózási munkatárs (06-42/599-553)

 

Csatolmányok: 
CsatolmányMéret
Meghívó 2019. 11. 25.69.37 KB
Meghívó 2019. 11. 29.70.25 KB