Sajtóközlemény

 

Sajtóközlemény                                      

2020. 06. 15.

MOBI -  Korszerű határok infrastruktúra - sikeres Kárpátok régió

HUSKROUA/1702/7.1/0023

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 keretében meghirdetett második nyílt pályázati felhívására benyújtott MOBI - Korszerű határok infrastruktúra - sikeres Kárpátok régió című pályázata támogatásban részesült. A projekt A térségek megközelíthetőségének javítása, fenntartható és időjárásálló közlekedési és hírközlési hálózatok és rendszerek kialakításaprioritási cél mentén valósul meg az IARDI Regionális Fejlesztési Intézetek Nemzetközi Szövetsége (Ukrajna) vezető partner közreműködésével.

 

A projekt célkitűzése: 

A projekt egyedi célkitűzései: 

1. A közlekedés és a határmenti infrastruktúra fenntartható és eredményes fejlesztésének stratégiai megközelítése.

2. Közös megvalósíthatósági tanulmányok és kísérleti infrastrukturális projektek kidolgozása.

3. További cél a lakosság és a közlekedési vállalatok számára különböző szolgáltatások fejlesztése Magyarország, Szlovákia, Románia és Ukrajna határmenti régióiban.

Tekintettel a pályázati kiírásban foglalt elvárt indikátorra, a projekt részeként a kárpátaljai oldalon 4,350 km hosszú kerékpárút épülne (a határ közelében Tiszabökény-Tiszapéterfalva között).

A projekt várható eredményei:

A meglévő úthálózati szinergiák feltérképezése, megvalósíthatósági tanulmány készítése, valamint a határmenti infrastruktúra minőségének javítását célzó tervek kidolgozása, javaslat a vasúti személyszállítási szolgáltatások nyújtásához szükséges infrastruktúra minőségének fejlesztésére, az infrastruktúra fejlesztés feltételeinek megteremtésére, valamint a vasúti hálózat fejlesztésére, az elérhetőbb közúti és vasúti kapcsolat kiépítésnek tervezésére; a kerékpározás magas színvonalú infrastruktúrája hozzájárul az emberek közötti kapcsolatok erősítéséhez, a mindennapi élet minőségének javításához a közlekedés és a turizmus terén.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Vezető Partneri pozícióját és bizonyos feladatait átadta a projekt egyik ukrajnai partnerének, a IARDI Regionális Fejlesztési Intézetek Nemzetközi Szövetségének. A partneri struktúra módosítását a Megyei Közgyűlés 38/2019 (V.30) sz. önkormányzati határozatával fogadta el. A partnerekkel 2019. június 3-án partneri egyeztetést szerveztünk, ahol valamennyi projekt partner részvételével megállapodtunk, a partnerség módosításából eredő feladatok átcsoportosításáról. Az Irányító Hatóság hozzájárult a partneri struktúra megváltoztatásához. Jelenleg a támogatási szerződés előkészítése folyik.

A Megyei Önkormányzat közlekedési szakértők bevonásával aktívan vesz részt a közlekedési kapcsolatok elemzésében és az átfogó közlekedési stratégia kidolgozásában.

 

Projekt címe: Modern Border Infrastructure - Successful Carpathian region / Korszerű határok infrastruktúra - sikeres Kárpátok régió 

Projekt rövid címe: MOBI

Azonosító: HUSKROUA/1702/7.1/0023

A projekt tervezett időtartama: 34 hónap: 2020. március 1 – 2022. december 31.

 

A projekt az alábbi négy ország projekt partnereinek közreműködésével valósul meg:

Ukrajna:IARDI Regionális Fejlesztési Intézetek Nemzetközi Szövetsége

                                   Kárpátalja Megyei Közúti Igazgatás 

Magyarország:Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 

Szlovákia:Kassa Megyei Önkormányzat 

Románia:Máramaros Megyei Tanács 

                                   Szatmár Megyei Területi Közigazgatási Egység

A projekt összköltségvetése: 1.051.980 EUR, az EU támogatás összege  946.782 EUR.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat projekt partnerköltségvetése:
178.100 EUR 

 

The main project objective: to create a sustainable platformforeffectivecross-bordermobilityofpeopleand goods by improving transport and border infrastructure andpubliclinesconnection,strengtheningcooperation between self-governments and professional organizations aimed at transport and border infrastructure development. The main challenge: due to the associated EU membership of Ukraine and non-visa regime provided for Ukraine, the level of mobility of people and goods has increased and border infrastructure and connection between EU target regions and Ukraine need to be improved. There are great needs to develop the effective Mobility Strategy based on sustainable development and planning, synchronization of activities on the different sides of the border, because of the weak connection and infrastructure inequalities, low infrastructure network quality, poorly developed public transport services and lack of public lines connections in borderregions.

 

The expected achievements: within the project the strategic approach to the sustainable and effective development of transport and border infrastructure are planned to be provided by developing the feasibility studies and pilot infrastructure project implementation in Ukraine,namely:4,350kmofthebicyclesroads.Asaresult oftheproject,themobilityofgoodswillbeincreased,the business will become more mobile and due to economic developmentandimprovedinfrastructure,increaseofthe number of tourists and visitors in border regions is expected.

Expected results: increased number of vehicles using the built modernized transport and border management infrastructure (number of vehicles per day); 4,350 km of the bicycle roads will be reconstructed. The number of passengers using the improved transport systems increased by 10%.

Created innovative approach of the project related to providing the connection of 8 target regions the population of which will benefit using the improved services.

 

Hirdetmények: