INTERREG-ECRR

 

 

 

 

ECRR projektzáró konferencia Gosauban

Az ausztriai Gosauban 2019. május 16-án szervezték meg az ECRR CE81 (A Reformáció Európai Kulturális Útvonala) projekt záró konferenciáját. A rendezvényen részt vettek a partner szervezetek képviselői, valamint a projektben résztvevő partnerországok, reformációhoz kapcsolódó szervezeteinek képviselői.

Az Interreg Central Europe Program keretében megvalósuló projektben tizenhárom közép-európai partner vett részt, akiknek közös célja a reformáció örökségéhez kapcsolódó tematikus útvonal létrehozása volt, amelyet az Európa Tanács „Európai Kulturális Útvonalként” ismert el.

A záró konferencia mellett megtartották a projekt keretében létrehozott “A Reformáció Útjai” (Routes of Reformation) Egyesület Irányító Bizottságának találkozójátis, ahol a jövőbeli feladatokról egyeztettek a bizottság tagjai.

További információ a projektről és a hálózatról az alábbi linkeken érhető el:

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/ECRR.html

https://reformationroutes.eu/

https://www.facebook.com/RoutesofReformation/

 

 

  

 

Európai Kulturális Útvonallá vált “A Reformáció Útjai”

Az ECRR CE81 (A Reformáció Európai Kulturális Útvonala) projekt vezető partnere az elmúlt hetekben tájékoztatta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzatot, hogy “A Reformáció Útjai” (Routes of Reformation) kulturális útvonal 3 évre szólóan megkapta az “Európa Tanács Kulturális Útvonala” („Cultural Route of the Council of Europe”) tanúsítványt.

Az „Európa Tanács Kulturális Útvonala” minősítés egy olyan tanúsítvány, amelyet azok az útvonalak kaphatnak meg, amelyek megfelelnek a Miniszterek Bizottságának CM/Res (2013) 67. sz., határozatában lefektetett kritériumoknak. 

A projekt ezzel elérte legfontosabb célkitűzését és hivatalosan is európai kulturális útvonallá vált. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat számára ez különösen nagy siker, hiszen szervezetünk a pályázati folyamathoz kapcsolódó munkacsomag vezetőjeként vesz részt a projektben.

További információ a projektről és a hálózatról az alábbi linkeken érhető el:

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/ECRR.html

https://reformationroutes.eu/

https://www.facebook.com/RoutesofReformation/

 

 

  

Route of Reformation (RoR) projekt egyeztetés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzatnál

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat projekt egyeztetést tartott a Reformáció Útjai (RoR) Egyesület tagjainak részvételével. Az eseményen részt vettek az egyesület magyar oldali szervezetei, a Felső Tisza Többcélú Kistérségi Társulás, az Ajaki Református Egyház, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség, akik alapító tagjai a szervezetnek.

 Az eseményen való részvétellel a tagok átfogó tájékoztatást kaptak a kapcsolódó útvonal vonatkozásában benyújtott pályázatról, amellyel a szervezet hivatalosan is pályázik az „Európai Kulturális Útvonal” cím elnyerésére. Ezen belül a résztvevők információt szereztek a 2019 januárjában várható, szakértői látogatásról, amely az útvonal helyszíneit és kapcsolódó tagjait hivatott ellenőrizni. A találkozón szóba kerültek az útvonal helyszínein kihelyezésre kerülő tájékoztató táblák, amelyek a látogatókat segítik majd a könnyebb eligazodásban, valamint az RoR egyesület hivatalos weboldala, amely gazdag információkkal szolgál az érdeklődők számára.

 

Route of Reformation (RoR) Project Consultation at the headquarters of Szabolcs-Szatmár-Bereg County Self-Government

The Szabolcs-Szatmár-Bereg County Self-Government held a project consultation with the participation of Routes of Reformatio’s (RoR) members. On the event the members of the organizations from Hungary took part, the Association on Municipalities in the Upper Tisza Area, the Reformed Church of Ajak and the Szabolcs-Szatmar-Bereg County Regional Development and Environmental Management Agency/Route of Medieval Churches, who are founding members of the association.

With the participation on the meeting the members received a comprehensive information according to the application submitted relating to the related route, by which the association is officially applying for the „European Cultural Route” certification. Participants also could get information on the expert visit expected in 2019 January, which is intended to check the sites of the route and its related members.

On the meeting the info-plates related to the route which will help visitors to get directions easier has been discussed as well, and the official website of the RoR association, which provides rich information to those interested.

 

20.12.2018.

 

 

 

  

Reformáció Útjai Egyesület (RoR) Közgyűlés Velenjében

2018 október 16-án a szlovéniai Velenjében a Vila Bianca impozáns épületében került sor a Reformáció Útjai Egyesület (Továbbiakban: RoR) alakuló Közgyűlésére. Az RoR az ECRR- “A Reformáció Európai Kulturális Útvonala" című projekt keretében került létrehozásra, amelynek magyar oldalról a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, a Felső Tisza Többcélú Kistérségi Társulás, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., valamint az Ajaki Református Egyház is alapító tagja. A szervezet Irányító Bizottságába Magyarország képviseletében Szabó István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés alelnöke került delegálásra.

A velenjei rendezvényen 7 országból több mint, 50 partner vett részt. A közgyűlésen való részvétellel együtt a reformáció európai, kulturális örökségeinek fejlesztését és támogatását is vállalták.

Az ECRR- “A Reformáció Európai Kulturális Útvonala" című projekt az első európai, fejlesztési kezdeményezés, amelynek célja a reformáció gazdag és értékes hagyatékainak, örökségének fókuszba állítása és megismertetése a szélesebb közönséggel. A projekt céljai között szerepel még a nemzetközi szintű tudáscsere, a kölcsönös tapasztalatszerzés megosztása, ismeretterjesztése és kapacitásbővítése, a reformációhoz köthető örökségek támogatása.

A következő fontos lépés az “európai kulturális útvonal“ cím megszerzése “A Reformáció Európai Kulturális Útvonala" számára.

További információ a következő weboldalakon érhető el:

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/ECRR.html

http://www.velenje.si/

 

  

 

ECRR (A Reformáció Európai Kulturális Útvonala) Irányelv Konferencia Erfurt, Németország

Fontos eseményéhez érkezik az ECRR (A Reformáció Európai Kulturális Útvonala) projekt, amelyben két magyar partner a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Felső Tisza Többcélú Kistérségi Társulás is érdekelt.  

 

Az ECRR projekt közel felénél kerül megrendezésre az első nagy, nyilvános rendezvény 2017. november 28-án, Erfurtban.

 

A rendezvény időpontjára a Reformáció Európai Kulturális Útvonala létrehozásához szükséges főbb tevékenységek is megvalósításra kerülnek.

 

A konferencia 500., Reformációs évforduló utáni megrendezésével az ECRR fenntartható és tartós lehetőséget kínál a Reformáció és annak kulturális örökségének állandó napirenden tartásához - függetlenül a különleges ünnepektől és megemlékezésektől- valamint a különböző Reformációs mozgalmak és folyamatok célközönséggel történő megismertetéséhez.

 

 

 

A projekt rendezvény célja, hogy a bevont régiók fontosabb szereplői között egy kapcsolatrendszer jöjjön létre, amely erősíti az egység és összetartozás érzetét. Ezzel párhuzamosan a kulturális örökségek, a Reformáció kulturális örökségének, az Európai Kulturális Útvonalak regionális fejlesztésének, valamint az oktatás és a túrizmus szerepének fontossága is nagy hangsúlyt kap, annak érdekében, hogy a résztvevők az ebben rejlő lehetőségeket felismerjék.

 

 

 

Az esemény fénypontja a Nemzetközi Akcióterv (TAP) ünnepélyes aláírása lesz a „Reformáció Európai Kulturális Útvonala” alapítóinak részéről.

 

 

 

További információ az eseményről és a programról a következő linken elérhető:

 

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/ECRR.html