Meghívók, napirendek

2024. április 25. Közgyűlés

2024. április 19
CsatolmányMéret
Meghívó 2024. április 25.190.05 KB
1.a. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról260.7 KB
1.b. Tájékoztató a két közgyűlés között történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról516.56 KB
2. Beszámoló Vármegyei Rendőr-főkapitányság2.54 MB
3. Tájékoztató Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság1.3 MB
4. Előterjesztés a VmÖK 2023. évi költségvetésének módosítására1.23 MB
5. Előterjesztés a VmÖK 2023. évi zárszámadására4.66 MB
6. Előterjesztés a VmÖK 2024. évi költségvetésének módosítására1.34 MB
7. Előterjesztés a Vármegye Önkormányzata és a Hivatal könyvvizsgálójának megbízására143.69 KB
8. Előterjesztés a „KÖLCSEY” Np. Kft. Felügyelőbizottsága tagjainak és könyvvizsgálójának megválasztására639.55 KB
9. Előterjesztés az ENEREA Np. Kft. ügyvezetőjének személyére irányuló javaslatra160.92 KB
10. Előterjesztés a „KÖLCSEY” Np. Kft. éves beszámolójának, közhasznúsági jelentésének elfogadására1.83 MB
11. Előterjesztés az ENEREA Np. Kft. éves beszámolójának tudomásulvételére1.03 MB
12. Előterjesztés a VmÖK és a VmÖH 2023. évi belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyására887.58 KB
13. Előterjesztés a VmÖK Integrált Területi Programja 2021-2027 (3.0) című dokumentum elfogadására13.08 MB
14. Előterjesztés a Vármegyei Felzárkózási Fórum létrehozásához kapcsolódó döntések meghozatalára677.3 KB
15. Beszámoló VmÖK területfejlesztési és területrendezési feladatainak 2023. évi teljesítéséről1.19 MB
16. Tájékoztató VmÖK és a Hivatal fejlesztési projektekben történő tevékenységéről1.22 MB
17. Tájékoztató a Tisza ETT tevékenységéről371 KB
19. ZÁRT ÜLÉS12.79 KB

2024. február 21. Közgyűlés

2024. február 15
CsatolmányMéret
Meghívó 2024.02.21.149.03 KB
1.a. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről197.89 KB
1.b. Tájékoztató a két közgyűlés között történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról798.13 KB
2. Tájékoztató Nyíregyháza TOP Plusz Városfejlesztési Programterv 2021-2027 (2.1) dokumentumról2.07 MB
3. Tájékoztató a vármegye agrárgazdaságának helyzetéről, az agrárgazdaságra vonatkozó intézkedési tervekről404.33 KB
4. Tájékoztató a Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás tevékenységéről1.08 MB
5. Előterjesztés a VmÖK 2023. évi költségvetésének módosítására2.71 MB
6. Előterjesztés a VmÖK 2024. évi költségvetésének megalkotására3.82 MB
7. Előterjesztés a VmÖK (VmKGY) képviseletére vonatkozó megbízások kiadásáról szóló határozat módosítására150.39 KB
8. Előterjesztés a VmKGY elnöke 2024. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására164.02 KB
9. Előterjesztés a VmÖK és VmÖH 2024. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyására887.4 KB
10. Előterjesztés a „KÖLCSEY” Nonprofit Kft. 2024. évi költség-ráfordítási és bevételi tervének jóváhagyására705.19 KB
11. Előterjesztés az ENEREA Nonprofit Kft. 2024. évi pénzügyi-gazdasági tervének jóváhagyására641.89 KB
12. Előterjesztés a VmÖK által az Interreg VI-A NEXT programban benyújtott támogatási kérelmek jóváhagyására272.51 KB
13.a. Előterjesztés a TOP_Plusz-3.1.3-23 pályázati felhívás keretében támogatási kérelem (I. szakasz) benyújtására167.5 KB

2023. november 28. Közgyűlés

2023. november 22
CsatolmányMéret
Meghívó 2023.11.28.162.12 KB
1.a. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről278.55 KB
1.b. Tájékoztató a két közgyűlés között történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról639.64 KB
2.a. Tájékoztató a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei munkaerő-piaci helyzetről1.13 MB
2.b. Tájékoztató a közfoglalkoztatás vármegyei helyzetéről és aktuális feladatairól600.72 KB
3. Tájékoztató a Vidékfejlesztési Program előrehaladásáról968.9 KB
4. Tájékoztató a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tevékenységéről4.2 MB
5. Előterjesztés a VmÖK 2023. évi költségvetésének módosítására2.08 MB
6. Előterjesztés a VmÖK és VmÖH 2024. évi költségvetési gazdálkodása átmeneti szabályainak meghatározására256.29 KB
7. Előterjesztés a vármegyei közgyűlés 2024. évi üléstervének megállapítására509.45 KB
8. Előterjesztés a VmÖK és VmÖH 2024. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására934.65 KB
9. Előterjesztés a Vármegye Integrált Területi Programja 2014-2020 című dokumentum végrehajtására662.34 KB
10. Tájékoztató az Önkormányzat és a Hivatal fejlesztési projektekben történő tevékenységéről1.28 MB
11. Előterjesztés a Vármegye Integrált Területi Programja 2021-2027 (2.0) végrehajtására441.31 KB
12. Előterjesztés TOP költségnövekmény igényekhez kapcsolódó előzetes hozzájárulásra197.13 KB
12. kiegészítés - Előterjesztés TOP költségnövekmény igényekhez kapcsolódó előzetes hozzájárulásra153.58 KB
13. Tájékoztató a vármegyei rendezési eszközök hatályosulásáról203.09 KB
14.a. Tájékoztató a VmÖK Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési projektjéről (Paktum2)532.41 KB
14.b. Tájékoztató a VmÖK „Itthon, együtt, közösen Szabolcs-Szatmár-Beregben” című projektjéről (Identitás1)807.6 KB
15. Előterjesztés a VmÖK és a Jósa András Múzeum közötti együttműködési megállapodás megkötésére299.39 KB
16. Beszámoló a Vármegyei Értéktár Bizottság 2023. évben végzett tevékenységéről213.21 KB
17. Beszámoló a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi munkájáról989.83 KB
Javasolt új napirend - Előterjesztés az ENEREA Np. Kft. ügyvezetőjének személyére irányuló javaslatra159.57 KB

2023. augusztus 3. Közgyűlés (rendkívüli)

2023. július 26

2023. május 30. Közgyűlés

2023. május 24
CsatolmányMéret
Meghívó 2023.05.30.144.02 KB
1.a. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról94.68 KB
1.b. Tájékoztató a két közgyűlés között történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról432.17 KB
2. Tájékoztató a vármegye országos közúthálózatának állapotáról, a megvalósuló közútfejlesztési projektekről1.31 MB
3. Előterjesztés VmÖK és VmÖH 2022. évi zárszámadására5.95 MB
4. Előterjesztés VmÖK 2023. évi költségvetésének módosítására2.22 MB
5. Előterjesztés VmÖK és VmÖH 2022. évi belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyására919.18 KB
6. Előterjesztés a Vármegye Környezetvédelmi Programja (2023-2028) című dokumentum jóváhagyására6.25 MB
7. Előterjesztés a „KÖLCSEY” Nonprofit Kft. nevében egyedi ügyekben való aláírási jog gyakorlására159.94 KB
8. Előterjesztés a „KÖLCSEY” Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolójának elfogadására1.56 MB
9. Előterjesztés az ENEREA Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolójának tudomásulvételére1.09 MB
10. Előterjesztés a Megyei Jogú Városok Szövetsége kezdeményezésének támogatására219.22 KB
11. Előterjesztés TOP költségnövekmény igényekhez kapcsolódó előzetes hozzájárulásra195.66 KB
12. Tájékoztató VmÖK és VmÖH fejlesztési projektekben történő tevékenységéről688.29 KB
13. Tájékoztató a Tisza ETT tevékenységéről397.48 KB
Javasolt új napirend - 14. ZÁRT ÜLÉS14.63 KB

2023. május 16. Közgyűlés (rendkívüli)

2023. május 10

2023. február 23. Közgyűlés

2023. február 17
CsatolmányMéret
Meghívó - 2023.02.23.201.8 KB
1.a. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről385.15 KB
1.b. Tájékoztató a két közgyűlés között történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról679.46 KB
2. Tájékoztató a Megyei Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Program megvalósításának helyzetéről675.65 KB
3. Előterjesztés a MÖK 2022. évi költségvetésének módosítására1.99 MB
4. Előterjesztés a VMÖK 2023. évi költségvetésének megalkotására3.86 MB
5. Előterjesztés a MÖK hatályos önkormányzati rendeleteinek módosítására9.92 MB
6. Előterjesztés a MÖK (MKGY) képviseletére vonatkozó megbízások kiadásáról szóló önk.hat. módosítására143.79 KB
7. Előterjesztés a VMKGY elnöke 2023. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására151.98 KB
8. Előterjesztés VMÖK és a VMÖH 2023. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyására928.69 KB
9. Tájékoztató SZSZB vármegye Előzetes Integrált Területi Programja 2021-2027 dokumentum módosításának folyamatáról781.38 KB
10. Előterjesztés TOP-PLUSZ 3.1.1.-21-SB1-2022-00001 projekt megvalósításához szükséges döntések meghozatalára5.01 MB
11. Előterjesztés TOP támogatási szerződések költségnövekmény igényéhez kapcsolódó előzetes hozzájárulásra244.84 KB
12. Tájékoztató az EASYDOOR című ROHU456 azonosítószámú projekt végrehajtásának előrehaladásáról294.72 KB
13. Előterjesztés a „KÖLCSEY” Np. Kft. 2023. évi pénzügyi-gazdasági tervének jóváhagyására633.84 KB
14. Előterjesztés az ENEREA Np. Kft. 2023. évi pénzügyi-gazdasági tervének jóváhagyására774.09 KB
15. Előterjesztés a Megyei Értéktár és a Megyei Értéktár Bizottság nevének megváltoztatására340.74 KB
16.a. Előterjesztés a SZSZB vármegyei helyi termék- és szolgáltatásfejlesztési stratégia elfogadására2.33 MB
16.b. Előterjesztés a SZSZB vármegyei befektetésösztönzési és gazdaságfejlesztési stratégia elfogadására2.05 MB
Javasolt új napirend - Előterjesztés a konszolidációs megállapodás 11A mellékletének módosítására2.66 MB

2022. december 8. Közgyűlés

2022. december 02
CsatolmányMéret
Meghívó 2022.12.08.168.3 KB
1.a. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről483.69 KB
1.a. kiegészítés - Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntések63.19 KB
1.b. Tájékoztató két közgyűlés között történt eseményekről6.18 MB
2. ZÁRT ÜLÉS29.4 KB
3.a. Tájékoztató a SZSZB megyei munkaerő piaci helyzetről1.35 MB
3.b. Tájékoztató a közfoglalkoztatás megyei helyzetéről és aktuális feladatairól695.38 KB
4. Előterjesztés a Közgyűlés SZMSZ-e és a Hivatali Alapító Okirat, valamint SZMSZ módosítására4.16 MB
4. kiegészítés - Előterjesztés a Közgyűlés SZMSZ-e és a Hivatali Alapító Okirat, valamint SZMSZ módosítására2.07 MB
5. Előterjesztés a MÖK 2022. évi költségvetésének módosítására2.13 MB
6. Előterjesztés a MÖK és a MÖH 2023. évi költségvetési gazdálkodása átmeneti szabályainak meghatározására250.93 KB
7. Előterjeszés a MÖK (MKGY) képvisletéről szóló határozat módosítására170.37 KB
8. Előterjesztés a megyei közgyűlés 2023. évi ülésterve megállapítására480.48 KB
9. Előterjesztés a MÖK és a MÖH 2023. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására903.62 KB
10. Előterjesztés a Felső-Tisza-vidék Klímastratégiája 2022 című dokumentum elfogadására11.34 MB
11. Beszámoló a Megyei Értéktár Bizottság 2022. évi tevékenységéről149.98 KB
12. Beszámoló a MÖH 2022. évi munkájáról1.09 MB
13. Előterjesztés TOP támogatási szerződések költségnövekmény igényéhez kapcsolódó előzetes hozzájárulásra182.57 KB
14. Tájékoztató a MÖK és a MÖH fejlesztési projektekben történő tevékenységéről1.69 MB
15.a. Tájékoztató a Megyei Foglalkoztatási Paktum II. projektről525.79 KB
15.b. Tájékoztató a Megyei Identitás projekt előrehaladásáról639.14 KB
16. Tájékoztató a megyei rendezési eszközök hatályosulásáról209.72 KB

Oldalak