KÖZLEMÉNY

 

Tájékoztatjuk, hogy 2023. január 1-jei hatállyal a Szabolcs-Szatmár-Bereg-Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal elnevezése

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata, illetve

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal elnevezésre módosult.

 

 

A Magyar Országgyűlés 2022. július 19-i ülésnapján fogadta el Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosítását, melynek eredményeképpen az Alaptörvény 2023. január 1. napjától hatályos F) cikk (2) bekezdése értelmében Magyarország területe fővárosra, vármegyékre, városokra és községekre tagozódik. A módosítás tehát, a Magyarország alapvető területi tagozódásának részét képező „megye”, mint területi egység megnevezést 2023. január 1. napjától „vármegye” elnevezésre változtatja.

A Magyar Országgyűlés az Alaptörvény módosításával azonos napon, a területi tagozódásban történt, említett névváltoztatással összefüggésben elfogadta a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint az egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvényt, amely 2023. január 1-ei hatállyal módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt (a továbbiakban: Mötv.) is a vármegyei elnevezés átvezetése érdekében.

A Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Közgyűlés 13/2022. (XII.9.) önkormányzati rendeletében és 147/2022. (XII.8.) önkormányzati határozatában, szintén 2023. január 1-ei hatállyal vezette be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal megnevezést.

 

Az Alaptörvény záró és vegyes rendelkezések címének 28. pontja szerint a vármegyére való utalásként a megyére utaló elnevezés a 2022. december 31-én hatályos jogszabályi rendelkezések szerint az Alaptörvény tizenegyedik módosítása hatálybalépését követően is használható mindaddig, amíg az Alaptörvény szerinti megnevezés használatára való áttérés a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható.

 

Nyíregyháza, 2023. január 11.

 

Meghívók, napirendek

2022. december 8. Közgyűlés

2022. december 02
CsatolmányMéret
Meghívó 2022.12.08.168.3 KB
1.a. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről483.69 KB
1.a. kiegészítés - Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntések63.19 KB
1.b. Tájékoztató két közgyűlés között történt eseményekről6.18 MB
2. ZÁRT ÜLÉS29.4 KB
3.a. Tájékoztató a SZSZB megyei munkaerő piaci helyzetről1.35 MB
3.b. Tájékoztató a közfoglalkoztatás megyei helyzetéről és aktuális feladatairól695.38 KB
4. Előterjesztés a Közgyűlés SZMSZ-e és a Hivatali Alapító Okirat, valamint SZMSZ módosítására4.16 MB
4. kiegészítés - Előterjesztés a Közgyűlés SZMSZ-e és a Hivatali Alapító Okirat, valamint SZMSZ módosítására2.07 MB
5. Előterjesztés a MÖK 2022. évi költségvetésének módosítására2.13 MB
6. Előterjesztés a MÖK és a MÖH 2023. évi költségvetési gazdálkodása átmeneti szabályainak meghatározására250.93 KB
7. Előterjeszés a MÖK (MKGY) képvisletéről szóló határozat módosítására170.37 KB
8. Előterjesztés a megyei közgyűlés 2023. évi ülésterve megállapítására480.48 KB
9. Előterjesztés a MÖK és a MÖH 2023. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására903.62 KB
10. Előterjesztés a Felső-Tisza-vidék Klímastratégiája 2022 című dokumentum elfogadására11.34 MB
11. Beszámoló a Megyei Értéktár Bizottság 2022. évi tevékenységéről149.98 KB
12. Beszámoló a MÖH 2022. évi munkájáról1.09 MB
13. Előterjesztés TOP támogatási szerződések költségnövekmény igényéhez kapcsolódó előzetes hozzájárulásra182.57 KB
14. Tájékoztató a MÖK és a MÖH fejlesztési projektekben történő tevékenységéről1.69 MB
15.a. Tájékoztató a Megyei Foglalkoztatási Paktum II. projektről525.79 KB
15.b. Tájékoztató a Megyei Identitás projekt előrehaladásáról639.14 KB
16. Tájékoztató a megyei rendezési eszközök hatályosulásáról209.72 KB

2022. május 5. Közgyűlés

2022. április 29
CsatolmányMéret
Meghívó - 2022.05.05.172.76 KB
2.a Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról355.89 KB
2.b Két közgyűlés közötti tájékoztató4.39 MB
3. Beszámoló a megye közbiztonságának helyzetéről - SZSZB MRFK2.83 MB
4. Tájékoztató a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tevékenységéről8.88 MB
5. (1. rész) Tájékoztató az SZSZB Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet tevékenységéről1.11 MB
5. (2. rész) Tájékoztató a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet tevékenységéről569.79 KB
6. Előterjesztés a MÖK és MÖH 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás)5.84 MB
6. ÜJPB írásbeli vélemény a 2021. évi zárszámadáshoz190.23 KB
7. Előterjesztés a MÖK 2022. évi költségvetésének módosítására2.36 MB
8. Előterjesztés a MÖK és MÖH 2021. évi belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyására894.91 KB
9. Beszámoló (2021. évi) ENEREA Nonprofit KFT8.42 MB
10. Előterjesztés költségnövekmény igényekhez kapcsolódó előzetes hozzájárulásra163.97 KB
10. kiegészítés - Előterjesztés költségnövekmény igényekhez kapcsolódó előzetes hozzájárulásra131.54 KB
11. Előterjesztés Támogató nyilatkozat kiadására (magyar-szlovák határtérséget érintő határon átnyúló sürgősségi mentés)295.29 KB
12.a Előterjesztés Megyei Foglalkoztatási Paktum 1 projekt zárására2.06 MB
12.b Tájékoztató Megyei Foglalkoztatási Paktum 2 projektről341.31 KB
13. Beszámoló MÖK területfejlesztési és területrendezési feladatainak teljesítéséről 2015-2020 között1.09 MB
14. Tájékoztató Megyei Identitás projektről325.47 KB

2022. április 13. Közgyűlés (rendkívüli)

2022. április 08

2022. február 18. Közgyűlés

2022. február 11

2021. december 14. Közgyűlés

2021. december 09

2021. október 7. Közgyűlés

2021. október 03
CsatolmányMéret
Meghívó153.87 KB
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről3.11 MB
1/b. Két közgyűlés közötti tájékoztató1.86 MB
2. Tájékoztató a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatósága 2020. évi tevékenységéről975.83 KB
3. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 22.22 MB
4. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/2012. (VI.687 KB
5. Előterjesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területrendezési Terve módosítására726.61 KB
5/1. melléklet40.15 MB
5/2. melléklet32.61 MB
6. Előterjesztés a „KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztás482.56 KB
7. Előterjesztés a megyei önkormányzat (közgyűlés) különböző testületekben, társaságokban, (köz)alapítványokban és szervezetekbe148.49 KB
8. Előterjesztés egyes Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében megkötött támogatási szerződések költsé219.06 KB
11. Tájékoztató a 2021-2027-es fejlesztési ciklushoz tartozó Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz előrehaladá646.89 KB
8._napirend_kiegeszites_-_eloterjesztes_koltsegnovekmeny_igenyhez_valo_hozzajarulasra.pdf94.41 KB
9. Tájékoztató a 2021-2027 közötti időszak nemzetközi projektfinanszírozási eszközeiről826.92 KB
10. Tájékoztató a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal fejlesztési 1.3 MB
12. Tájékoztató a háziorvosi ügyeleti ellátás működtetésének aktuális helyzetéről186.65 KB
13. a Tájékoztató a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat TOP-5.1.1-15-SB1-2016-00001 azonosítószámú "Foglalkoztatási együt327.23 KB
13. b Tájékoztató a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat TOP-5.3.2-17-SB1-2018-00001 azonosítószámú, „Itthon, együtt, közö622.72 KB

2020. október 20. Közgyűlés

2020. október 16
CsatolmányMéret
Meghívó157.28 KB
1. a Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről698.34 KB
1.b_napirendi_pont.pdf832.51 KB
2. Tájékoztató a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatóság 2019. évi tevékenységéről1.06 MB
3. Tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 1990-ben alakult települési önkormányzatok tisztségviselőinek archontológiájáról198.29 KB
4. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 22.68 MB
5. Előterjesztés a 2021-2027-es fejlesztési ciklushoz tartozó Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tervezési feladatokra 11.3 MB
6. Előterjesztés a TOP-1.5.1-20 kódszámú, A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése című felhívásra t209.26 KB
7. Tájékoztató az az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna 2030-ig terjedő stratégiájának alapjairól209.93 KB
8. Előterjesztés a megyei önkormányzat (közgyűlés) különböző testületekben, társaságokban, (köz)alapítványokban és szervezetekbe144.03 KB
9. Beszámoló a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat TOP-5.3.2-17-SB1-2018-00001 azonosítószámú, „Itthon, 302.82 KB
Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-10. Bereg Megyei Önkormányzat 2020. évi összesített közbeszerzési tervének 361.29 KB
11. Előterjesztés a Magyar Állam tulajdonában lévő Nyíregyháza, Kálmán utca 1. szám alatti, a „KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgálta384.91 KB
12. Előterjesztés az orvosi ügyeleti ellátással kapcsolatos javaslatok tárgyában felterjesztési jog gyakorlására208.13 KB
13. Beszámoló a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktár Bizottság 2020. első félévében végzett tevékenységéről238.73 KB
13. b. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására345.02 KB

Oldalak