KÖZLEMÉNY

 

Tájékoztatjuk, hogy 2023. január 1-jei hatállyal a Szabolcs-Szatmár-Bereg-Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal elnevezése

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata, illetve

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal elnevezésre módosult.

 

 

A Magyar Országgyűlés 2022. július 19-i ülésnapján fogadta el Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosítását, melynek eredményeképpen az Alaptörvény 2023. január 1. napjától hatályos F) cikk (2) bekezdése értelmében Magyarország területe fővárosra, vármegyékre, városokra és községekre tagozódik. A módosítás tehát, a Magyarország alapvető területi tagozódásának részét képező „megye”, mint területi egység megnevezést 2023. január 1. napjától „vármegye” elnevezésre változtatja.

A Magyar Országgyűlés az Alaptörvény módosításával azonos napon, a területi tagozódásban történt, említett névváltoztatással összefüggésben elfogadta a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint az egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvényt, amely 2023. január 1-ei hatállyal módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt (a továbbiakban: Mötv.) is a vármegyei elnevezés átvezetése érdekében.

A Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Közgyűlés 13/2022. (XII.9.) önkormányzati rendeletében és 147/2022. (XII.8.) önkormányzati határozatában, szintén 2023. január 1-ei hatállyal vezette be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal megnevezést.

 

Az Alaptörvény záró és vegyes rendelkezések címének 28. pontja szerint a vármegyére való utalásként a megyére utaló elnevezés a 2022. december 31-én hatályos jogszabályi rendelkezések szerint az Alaptörvény tizenegyedik módosítása hatálybalépését követően is használható mindaddig, amíg az Alaptörvény szerinti megnevezés használatára való áttérés a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható.

 

Nyíregyháza, 2023. január 11.

 

EASYDOOR ROHU456

 

 

EASYDOOR – Kick-off és projektnyitó

 

Az EASYDOOR “Hagyományaink és forrásaink rendszerszerű felfedezésének támogatása” (Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources) című, ROHU456 azonosítószámú projekt keretében Kick-off és projektnyitó rendezvényt szervezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, mint a stratégiai projekt Vezető Partnere. A rendezvényre 2021. október 20-án került sor a kedvezményezettek képviselőinek részvételével, a járványügyi helyzet okán online formában. A rendezvényt Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke nyitotta meg köszöntő beszédével, majd Pataki Csaba, a Szatmár Megyei Tanács elnöke köszöntötte a résztvevőket, tekintettel arra, hogy a projekt szoros együttműködésben valósul meg két Szatmár megyei partnerünkkel: a Szatmár Megyei Tanáccsal és a Szatmár Megyei Múzeummal. A projekt megvalósításban részt vevő további magyarországi kedvezményezettek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. és a Kölcsey Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. A rendezvényen bemutatásra kerültek a projekt átfogó céljai és a főbb feladatok, a projekt kedvezményezettek felvázolták konkrét vállalásaikat, az eddig elvégzett tevékenységeiket, bemutatták az általuk megvalósított projektrész ütemtervét és aktuális előrehaladását, valamint beszámoltak a projekt keretében megvalósuló különböző turisztikai fejlesztések előkészítettségének előrehaladásáról, és bemutatták a releváns beruházások terveit. A rendezvény keretében lehetőség nyílt az általános projekt menedzsment és elszámolási kötelezettség kapcsán felmerült technikai kérdések megválaszolására is.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat a projekt keretében összesen 16 beruházási helyszínen valósít meg turisztikai-örökségvédelmi fejlesztést.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztés Alap által, az Interreg V-A Románia-Magyarország együttműködési program finanszírozásával valósul meg, és közvetlenül hozzájárul a program „Közös védekezés, valamint a közös értékek és források hatékony felhasználása (Együttműködés a közös értékek és erőforrások mentén)” prioritási tengelye mentén a „A természeti, történelmi és kulturális örökség fenntartható kihasználása a támogatható területen” egyedi célkitűzéshez.

A projekt összköltsége: 12 504 461,95 EUR

A projekt megvalósításának időtartama: 2020. 10. 01 – 2023. 01. 31.

”Jelen szöveg tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.”

 

 

 

Sajtóközlemény

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Vezető Partnerként valósítja meg az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretében végrehajtásra kerülő, ROHU456azonosítószámú, EASYDOOR “Hagyományaink és forrásaink rendszerszerű felfedezésének támogatása” (Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources) című projektet.

A projekt célja, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár Megye természeti és kulturális örökségét interaktív és korszerű módon mutassa be, illetve összekösse a már meglévő turisztikai attrakciókat, és azok szinergiáit erősítse. A fejlesztések helyszínei meglévő vonzerők közelében találhatóak, így további programot adnak az adott térségbe érkező látogatóknak, növelve a vendégéjszakák számát. A fenntartható fejlesztése céljából egy egységes, koherens határon átnyúló turisztikai térség jön létre, a meglévő épített kulturális, történelmi és természeti örökségi értékekre alapozva.

Az együttműködésben részt vesz az SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft, a „Kölcsey” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft., a Szatmár Megyei Tanács (Románia), valamint a Szatmár Megyei Múzeum (Románia), amelynek során a következő projektelemek valósulnak meg:

  • Egyházi örökségi helyszínek felújítása (15 db): Nagykálló, Kállósemjén, Kisvárda (2 helyszín), Gávavencsellő, Fényeslitke, Mátészalka, Ajak, Eperjeske, Tarpa, Nagyar, Székely, Nyírtass, Nyírbogát, Nyíribrony,
  • kulturális örökségi helyszín fejlesztése (1 db): Nyírbátor,
  • interaktív, tematikus kiállítások létrehozása és tartalomfejlesztése (3 db): Nyíregyháza (határmenti terület irodalma), Érpatak (paraszti életmód), Baktalórántháza (nemesi életmód),
  • határon átnyúló turisztikai vonzerő-hálózat kialakítása: átfogó, integrált turisztikai marketingterv elkészítése; applikáció és weboldal kialakítása, üzemeltetése és kapcsolódó tartalomfejlesztés; kaland kincskereső könyv és „kincses játékok” telepítése,
  • természeti örökségi vonzerő helyszín fejlesztése (1 db): Nagykálló (Harangod), Öko-Park és Látogatóközpont II. ütem,
  • média- és marketing centrumok (3 db) kialakítása, határon átnyúló területi relevanciával: Mátészalka (Bereg), Kisvárda (Szabolcs), Fehérgyarmat (Szatmár, beleértve Szatmár megyét is),
  • a Szatmár Megyei Múzeum (Szatmárnémeti) főépületének a látogatók 21. századi szükségleteire alapozott, a célcsoport tagjai számára vonzó kiállítások helyszínét eredményező, általános külső és belső felújítása, kiállítástervezés, installációs elemek meghatározása, tartalmak előállítása.

A projekt fejlesztési kezdeményezései nem kizárólag egyetlen speciális korosztályra fognak összpontosítani, sokkal inkább arra, hogy kifinomult turisztikai kínálattal, marketinggel és informatikai eszközökkel célozzák meg a régióba látogató turistákat és az itt lakókat.

A projekt összköltsége: 12 504 461,95 EUR

A projektet az Európai Unió támogatja az Európai Regionális Fejlesztés Alap által, Románia és Magyarország társfinanszírozásával.

”Jelen Sajtóközlemény tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.”

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat vezető partnerként valósítja meg - az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretében végrehajtásra kerülő – a ROHU-456 azonosítószámú,
EASYDOOR “Hagyományaink és forrásaink rendszerszerű felfedezésének támogatása” (Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources)
című projektet.
Az egyházi örökségi helyszínek tekintetében sikeresen lezajlott a közbeszerzési eljárás, márciusban megkötésre kerültek a Tervezési és kivitelezési szerződések 15 projekthelyszín esetében.

A Nagyari Református Templom csúcsdíszében időkapszulát találtak a szakemberek a felújítás során. A leletet a Debreceni Református Kollégium Múzeumába szállították.

 

Megindult a festőrestaurátori kutatás a nyírtassi református templomban. A festőrestaurátori kutatás célja annak megállapítása volt, hogy a templombelsőben fellelhető-e középkori falkép, vagy falkép-töredékek. Erre egyértelműen pozitív a válasz, hiszen a hajó szentélyhez közelebb eső oldalfalán több rétegben tárulnak fel gótikus falképek töredékei. Az értékes töredékek vastag barnásszürke homokos vakolat alól kerültek feltárásra.

 

A hajó keleti, egykori szentély felé elhelyezkedő szakasza (Nyírtass Református Templom).

 

Képek a terveknek megfelelő ütemezés szerint haladó beruházási folyamatról.

Tarpa Református Templom

 

Eperjeske Református Templom felújítása Kállósemjén Görögkatolikus Templom felújítása

 

 

Kállósemjén Görögkatolikus Templom felújítása

 

Mátészalka Római Katolikus Templom felújítása

Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program célja közös, román-magyar projektek finanszírozása, amelyek közös megközelítést, valamint innovatív megoldásokat követelnek, a határ mindkét oldalán felmerülő igények kiszolgálására, hozzájárulva ezáltal a jogosult terület fenntartható fejlődéséhez. A Program folytatja a régióban megvalósított határmenti együttműködéseket, összköltségvetése hozzávetőleg 232 millió euró, amelyből 189 millió euró az Európai Regionális Fejlesztési Alapból származó vissza nem térintendő támogatás. A támogatható határmenti terület a következő megyéket foglalja magában: Satu Mare, Bihor, Arad és Timiș a román oldalon, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés és Csongrád-Csanád a magyar oldalon.
Jelen anyag tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

https://szszbmo.hu/easydoor-rohu456