KÖZLEMÉNY

 

Tájékoztatjuk, hogy 2023. január 1-jei hatállyal a Szabolcs-Szatmár-Bereg-Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal elnevezése

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata, illetve

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal elnevezésre módosult.

 

 

A Magyar Országgyűlés 2022. július 19-i ülésnapján fogadta el Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosítását, melynek eredményeképpen az Alaptörvény 2023. január 1. napjától hatályos F) cikk (2) bekezdése értelmében Magyarország területe fővárosra, vármegyékre, városokra és községekre tagozódik. A módosítás tehát, a Magyarország alapvető területi tagozódásának részét képező „megye”, mint területi egység megnevezést 2023. január 1. napjától „vármegye” elnevezésre változtatja.

A Magyar Országgyűlés az Alaptörvény módosításával azonos napon, a területi tagozódásban történt, említett névváltoztatással összefüggésben elfogadta a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint az egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvényt, amely 2023. január 1-ei hatállyal módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt (a továbbiakban: Mötv.) is a vármegyei elnevezés átvezetése érdekében.

A Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Közgyűlés 13/2022. (XII.9.) önkormányzati rendeletében és 147/2022. (XII.8.) önkormányzati határozatában, szintén 2023. január 1-ei hatállyal vezette be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal megnevezést.

 

Az Alaptörvény záró és vegyes rendelkezések címének 28. pontja szerint a vármegyére való utalásként a megyére utaló elnevezés a 2022. december 31-én hatályos jogszabályi rendelkezések szerint az Alaptörvény tizenegyedik módosítása hatálybalépését követően is használható mindaddig, amíg az Alaptörvény szerinti megnevezés használatára való áttérés a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható.

 

Nyíregyháza, 2023. január 11.

 

Elnöki köszöntő

Szeretettel köszöntöm Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében!

 

Ezt a gazdag kultúrájú, különleges földrajzi adottságokkal rendelkező, hagyományaihoz ragaszkodó és azt értékként megőrző, a fejlődés előtt mindazonáltal nyitott megyét – a történem viharai következtében -  három ország is határolja.

Felsorolni is nehéz, mennyi örökség, a helyi szokásokat megelevenítő fesztivál veszi körül az itt élőket és várja a látogatókat.

Túristvándi

 A „szőke” Tisza, a tiszadobi Andrássy-kastély, a szatmári alma, néptánc és megannyi természeti érték, műemlék egyenrangú templom és építmény, magukkal ragadó települések és az itt élő emberek vendégszeretete. Úgy vélem, hogy aki egyszer megfordult nálunk, 

biztosan megemlít ezekből legalább egyet, amikor azt kérdezik tőle: Hogy érezted magad? Milyen volt Szabolcsban, Szatmárban vagy Beregben?  Mi, akik itt élünk, ragaszkodunk lakóhelyünkhöz, történelmi hagyományainkhoz és szokásainkhoz, hiszen megyénk páratlanul gazdag kultúrával rendelkezik, amihez ragaszkodunk. Ápoljuk és továbbadjuk a jövő nemzedékeinek, hiszen ez erkölcsi kötelességünk is. Bízom benne, hogy minél hamarabb lehetőségünk lesz bemutatkoznunk Önnek és vendégül láthatjuk, hogy élményekkel gazdagon, lelkileg feltöltődve emlékezzen ránk.

A közgyűlés képviselői, az önkormányzat tisztségviselői és a hivatal munkatársainak legfontosabb feladata a területfejlesztés a 2014-2020-as programozási időszakban. Azon dolgozunk, hogy belátható időn belül megyénk minden lakosa számára elérhetőek legyenek a magas színvonalú alapszolgáltatások, a megélhetéshez szükséges munkahelyek és a pihenés, szórakozás széles választéka. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a térségek közötti különbségek ne legyenek érezhetőek és egy olyan vonzó megyét akarunk, ahol jó élni és jól lehet élni.

 

 Ezt a célt szolgálja a megújult honlapunk, amelyen keresztül információkat juttatunk el Önökhöz. Szeretnénk, ha elsők között értesülnének a megyében történt eseményekről, rendezvényekről és nyomon tudnák követni településeink fejlődését.

Úgy gondolom, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye komoly erőtartaléka Magyarországnak minden téren, hiszen az itt élő emberek soha nem ijedtek meg a kihívásoktól és a kemény munkától, ha egy cél érdekében össze kellett fogniuk. Biztos vagyok abban, hogy az előttünk álló feladatokat sikeresen fogjuk megoldani, munkatársaim szaktudása, felkészültsége és rátermettsége településeink fejlődésének záloga.

 

Kívánjuk mindenkinek, hogy - akár rövidebb, akár hosszabb ideig is tartózkodik nálunk - érezze jól magát és számos élménnyel gazdagodva terjessze megyénk jó hírét szerte a világban.

 

 

Seszták Oszkár

A Megyei Közgyűlés elnöke