„Csapadékvíz elvezetés megvalósítása Tunyogmatolcson”

 TOP-2.1.3-16-SB1-2017-00001

 2018.06.28.

 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

„Csapadékvíz elvezetés megvalósítása Tunyogmatolcson”

 

 Sajtóközlemény            

 

 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat a TOP-2.1.3-16-SB1-2017-00001 számú, „Csapadékvíz elvezetés megvalósítása Tunyogmatolcson” című projekt támogató döntését megkapta 2017. december 22-én.

  A tervezett csatornaépítéssel érintett területen összesen 75 db, lakás vagy üzlethelyiség céljára szolgáló építményt tartalmazó ingatlan található, melyek közül 63 lakóház, 12 üzlethelyiség. Ezen kívül a területen található a Tunyogi Református Egyházközösség temploma.

 

 Átfogó cél:

 A beruházás célja a projekt keretében Tunyogmatolcson megvalósítani tervezett belterületi bel- és csapadékvíz elvezetési és gazdálkodási rendszerének fejlesztésével, a település környezetbiztonságának növelése, a települési természetes és épített környezet állapotának megóvása, a települési vízgazdálkodás korszerűsítése.

 Specifikus célok:

 Fenntartható településfejlesztés környezetvédelmi infrastruktúrák fejlesztésével: A település belterületének védelmét szolgáló csapadékvízelvezető-hálózat fejlesztése, bővítése a belvízkár veszélyeztetettség csökkentése érdekében.

 Hatékony csapadékgazdálkodás feltételeinek megteremtése: A bel- és csapadékvizek rendezett, kártétel nélküli elvezetése mellett cél a vizek helyben tartása a hatékony települési vízgazdálkodás előmozdítása érdekében. A csapadék hasznosítását is lehetővé tevő csapadékcsatornázási rendszerek kiépítése, olyan csapadékvíz gazdálkodás feltételeinek megteremtése. A felszíni vizek egyenlőtlen területi és időbeni eloszlása miatt kiemelten cél a vízkészletekkel való tervszerű gazdálkodás biztosítása, ennek érdekében a települési vízelosztó rendszerek fejlesztése során szükséges az ésszerű, költséghatékony vízvisszatartás és csapadékvíz-gazdálkodás feltételeinek megteremtése.

 Befektetőbarát települési környezet megteremtése: A helyi vállalkozások és befektetők számára vonzó települési környezet megteremtése, a település környezetbiztonságának növelésével, a környezetvédelmi infrastruktúra korszerűsítése a belvízrendszerek fejlesztésével.

 Környezet és klímatudatosság erősítése: A projekt keretében megvalósuló szemléletformáló programokkal a környezet és klímatudatos gondolkodás kialakítását, erősítését segíti a lakosság, a versenyszféra, a közszféra és a civil szféra körében. Ennek érdekében a lakosság információellátottságának javítása, figyelmének felkeltése, az egyéni szerepvállalás ösztönzése szükséges célcsoport specifikus szemléletformáló kampányok szervezésével.

 A közbeszerzési eljárás eredményesen lezajlott, a beruházás kivitelezésére a vállalkozási szerződés megkötésre került.

 

 

Csatolmányok: 
CsatolmányMéret
sajtokozlemeny_2018_06_28.docx74.93 KB