„Csapadékvíz elvezetés megvalósítása Tunyogmatolcson”

 

          

TOP-2.1.3-16-SB1-2017-00001

 

2019.12.17.

 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

„Csapadékvíz elvezetés megvalósítása Tunyogmatolcson”

 

Sajtóközlemény

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat a TOP-2.1.3-16-SB1-2017-00001 számú, „Csapadékvíz elvezetés megvalósítása Tunyogmatolcson” című projektjével 332 000 000 Ft összegű, 100%-os mértékű vissza nem térítendő támogatást nyert 2017. december 22-én. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

 

A projekt azonosító száma:                        TOP-2.1.3-16-SB1-2017-00001

Kedvezményezett neve:                            Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

Megvalósítás helyszíne:                             Tunyogmatolcs, Széchenyi és Rózsa utcák

A projekt tervezett befejezése:                   2019. december 31.

 

A település fejlesztéssel érintett területén meglévő csapadékvíz csatornarendszer részben elavult volt, részben a kiépítettség nem volt megfelelő, amely miatt a meglévő csatornák az extrém csapadékosabb időszakban nem tudták a nagyobb mennyiségű csapadékvizet időben elvezetni.

A fejlesztés révén a lakosság életminőségének javítása, valamint a belvízkár veszélyeztetettség csökkentése várható.

A beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás eredményesen lezajlott, a vállalkozási szerződés megkötésre került, a kivitelezés elérte a 100%-os szintet, az engedélyezési eljárás folyamatban van.

 

A projekt keretében a Megyei Önkormányzat és Tunyogmatolcs Község Önkormányzata közreműködésével Tunyogmatolcson megvalósult a második szemléletformáló program 2019. december 11-én, a környezet és klímatudatos gondolkodás erősítését segítve a lakosság körében, cél a környezettudatosság fejlesztése a lakosság információ ellátottságának javításával, figyelmének felkeltésével, az egyéni szerepvállalás ösztönzésével.

 

A szemléletformáló program megnyitása során Soltész Bertalan, Tunyogmatolcs Község polgármestere kihangsúlyozta, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat koordinálásával megvalósuló projekt révén Tunyogmatolcs belvíz veszélyeztetettsége minimálisra csökkent, a lakosok így már biztonságban érezhetik magukat és vagyontárgyaikat.

 

Köszöntője során Szabó István, a megyei közgyűlés alelnöke kiemelte, hogy mindannyiunk feladata, hogy a vizek tisztaságát megőrizzük, hogy nagyobb figyelmet fordítsunk környezetünk védelmére.

Elmondta, hogy napjaink legégetőbb problémái: az aszályok és az árvizek - ezek egymást sajnos néha erősítve is olyan következményeket okozhatnak, amely súlyosbítja az ezeket a csapásokat elszenvedő emberek életét.

 

„A folyószabályozások és a klímaváltozás várható következményei a Szatmár-Beregi síkságon” címmel Dr. Vass Róbert, „A vízzel és megyénk vízrajzával kapcsolatos alapfogalmak értelmezése környezettudatossági szempontból” címmel Bácskainé Dr. Pristyák Erika, a Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajztudományi Intézet docensei tartottak érdekfeszítő előadást a szemléletformálás jegyében.

 

A fotókat Boda-Csutkai Rita készítette.

 

A projektről bővebb információ kérhető:

dr. Illés Angéla területfejlesztési koordinációs referens

illesa@szszbmo.hu


 

TOP-2.1.3-16-SB1-2017-00001

 

2019.02.11.

 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

„Csapadékvíz elvezetés megvalósítása Tunyogmatolcson”

 

Sajtóközlemény

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat a TOP-2.1.3-16-SB1-2017-00001 számú, „Csapadékvíz elvezetés megvalósítása Tunyogmatolcson” című projektjével 332 000 000 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást nyert 2017. december 22-én. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

 

A település tervezett fejlesztéssel érintett területén jelenleg meglévő csapadékvíz csatornarendszer részben elavult, részben a kiépítettség nem megfelelő, amely miatt a jelenleg meglévő csatornák az extrém csapadékosabb időszakban nem tudják a nagyobb mennyiségű csapadékvizet időben elvezetni. A projekt elmaradása esetén a rendszer további állapot romlása várható, a minden évben visszatérő, a vízrendezéssel érintett területen a megfelelő csapadékvíz elvezetés hiánya miatt az alacsonyabban fekvő területeken megjelenő belvíz probléma további fennmaradása várható.

 

A fejlesztés révén a projekt célja a lakosság életminőségének javítása, valamint a bővítése a belvízkár veszélyeztetettség csökkentése.

A tervezett csatornafejlesztéssel érintett területen összesen 76 db ingatlan található, melyek közül 63 lakóház, 12 üzlethelyiség, valamint a területen található a Tunyogi Református Egyházközösség temploma.

 

 

 

A beruházás Széchenyi utcai helyszíne

 

 

A beruházás Rózsa Sándor utcai helyszíne

 

 

A beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás eredményesen lezajlott, a vállalkozási szerződés megkötésre került, a kivitelezés 2018. decemberében elérte a 75%-os szintet.

 

A projekt keretében szemléletformáló programok támogatását tervezi a Megyei Önkormányzat a környezet és klímatudatos gondolkodás erősítését segítve a lakosság körében, cél a környezettudatosság a lakosság információellátottságának javításával, figyelmének felkeltésével, az egyéni szerepvállalás ösztönzésével.

 

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-SB1-2017-00001
Kedvezményezett neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
Megvalósítás helyszíne: Tunyogmatolcs
A projekt várható befejezésének dátuma: 2019. augusztus 31.

 

 


 

 TOP-2.1.3-16-SB1-2017-00001

 2018.06.28.

 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

„Csapadékvíz elvezetés megvalósítása Tunyogmatolcson”

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat a TOP-2.1.3-16-SB1-2017-00001 számú, „Csapadékvíz elvezetés megvalósítása Tunyogmatolcson” című projekt támogató döntését megkapta 2017. december 22-én.

 A tervezett csatornaépítéssel érintett területen összesen 75 db, lakás vagy üzlethelyiség céljára szolgáló építményt tartalmazó ingatlan található, melyek közül 63 lakóház, 12 üzlethelyiség. Ezen kívül a területen található a Tunyogi Református Egyházközösség temploma.

 

 Átfogó cél:

A beruházás célja a projekt keretében Tunyogmatolcson megvalósítani tervezett belterületi bel- és csapadékvíz elvezetési és gazdálkodási rendszerének fejlesztésével, a település környezetbiztonságának növelése, a települési természetes és épített környezet állapotának megóvása, a települési vízgazdálkodás korszerűsítése.

 Specifikus célok:

 Fenntartható településfejlesztés környezetvédelmi infrastruktúrák fejlesztésével: A település belterületének védelmét szolgáló csapadékvízelvezető-hálózat fejlesztése, bővítése a belvízkár veszélyeztetettség csökkentése érdekében.

 Hatékony csapadékgazdálkodás feltételeinek megteremtése: A bel- és csapadékvizek rendezett, kártétel nélküli elvezetése mellett cél a vizek helyben tartása a hatékony települési vízgazdálkodás előmozdítása érdekében. A csapadék hasznosítását is lehetővé tevő csapadékcsatornázási rendszerek kiépítése, olyan csapadékvíz gazdálkodás feltételeinek megteremtése. A felszíni vizek egyenlőtlen területi és időbeni eloszlása miatt kiemelten cél a vízkészletekkel való tervszerű gazdálkodás biztosítása, ennek érdekében a települési vízelosztó rendszerek fejlesztése során szükséges az ésszerű, költséghatékony vízvisszatartás és csapadékvíz-gazdálkodás feltételeinek megteremtése.

 Befektetőbarát települési környezet megteremtése: A helyi vállalkozások és befektetők számára vonzó települési környezet megteremtése, a település környezetbiztonságának növelésével, a környezetvédelmi infrastruktúra korszerűsítése a belvízrendszerek fejlesztésével.

 Környezet és klímatudatosság erősítése: A projekt keretében megvalósuló szemléletformáló programokkal a környezet és klímatudatos gondolkodás kialakítását, erősítését segíti a lakosság, a versenyszféra, a közszféra és a civil szféra körében. Ennek érdekében a lakosság információellátottságának javítása, figyelmének felkeltése, az egyéni szerepvállalás ösztönzése szükséges célcsoport specifikus szemléletformáló kampányok szervezésével.

 A közbeszerzési eljárás eredményesen lezajlott, a beruházás kivitelezésére a vállalkozási szerződés megkötésre került.

 

 


 

TOP-2.1.3-16-SB1-2017-00001

 

2019.09.05.

 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

„Csapadékvíz elvezetés megvalósítása Tunyogmatolcson”

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat a TOP-2.1.3-16-SB1-2017-00001 számú, „Csapadékvíz elvezetés megvalósítása Tunyogmatolcson” című projektjével 332 000 000 Ft összegű, 100%-os mértékű vissza nem térítendő támogatást nyert 2017. december 22-én. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-SB1-2017-00001
Kedvezményezett neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
Megvalósítás helyszíne:  Tunyogmatolcs, Széchenyi és Rózsa utcák
A projekt tervezett befejezése: 2019. október 31.

A település fejlesztéssel érintett területén meglévő csapadékvíz csatornarendszer részben elavult volt, részben a kiépítettség nem volt megfelelő, amely miatt a meglévő csatornák az extrém csapadékosabb időszakban nem tudták a nagyobb mennyiségű csapadékvizet időben elvezetni.

A fejlesztés révén a lakosság életminőségének javítása, valamint a belvízkár veszélyeztetettség csökkentése várható.

A beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás eredményesen lezajlott, a vállalkozási szerződés megkötésre került, a kivitelezés elérte a 100%-os szintet.

A projekt keretében a Megyei Önkormányzat és Tunyogmatolcs Község Önkormányzata közreműködésével Tunyogmatolcson megvalósult az első szemléletformáló program 2019. május 31-én, a környezet és klímatudatos gondolkodás erősítését segítve a lakosság körében, cél a környezettudatosság fejlesztése a lakosság információellátottságának javításával, figyelmének felkeltésével, az egyéni szerepvállalás ösztönzésével.