PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Civil pályázat – TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00001

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00001 azonosítószámú, „Helyi humán fejlesztések Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében (I.)” című pályázat megvalósításához a Vármegyei Felzárkózási Fórum munkájában tagként résztvevő civil szervezetek kiválasztására

Pályázók köre

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó olyan civil szervezetek, amelyek:

 • Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében bejegyzett székhellyel rendelkeznek,
 • nyilvántartásba vételükre (bírósági nyilvántartásba vétel dátuma) 2022. január 1-jét megelőzően került sor,
 • létesítő okiratukban rögzített cél az MNTFS beavatkozási területeihez való kapcsolódás és/vagy a hátrányos helyzetű célcsoportok érdekképviselete:
 • mélyszegénységben élőkkel és/vagy romákkal foglalkozó civil szervezetek
 • fogyatékkal élő személyekkel foglalkozó civil szervezetek
 • nők egyenjogúságával foglalkozó civil szervezetek
 • idősekkel, idősek helyzetével foglalkozó civil szervezetek
 • gyermekjóléttel, gyermekvédelemmel foglalkozó civil szervezetek
 • oktatás-képzés területén működő civil szervezetek
 • előnyben részesülnek azon szervezetek, amelyek az MNTFS beavatkozási területeihez kapcsolódó programok bonyolításában részt vettek, és/vagy nemzetiségekkel, kiemelten romákkal kapcsolatos tevékenységet végeznek.

A pályázók közül 5 civil szervezet kap lehetőséget a Fórum tagjává válásra.

A pályázatok benyújtásának módja és helye

A pályázat egységes pályázati adatlapon nyújtható be, mely a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal Jegyzői Titkárságán szerezhető be (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5., 146. szoba), letölthető a www.szszbmo.hu internetes oldalról (a bejegyzés alatti csatolmányokból). További felvilágosítás kérhető az 42/599-585-ös telefonszámon.

A pályázati dokumentációt a pályázati felhívásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati adatlap minden kérdésére választ adva, az egyéb előírt dokumentumok (mellékletek) becsatolásával kell benyújtani, „TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00001 - Vármegyei Felzárkózási Fórum” megjelöléssel.

Pályázati felhívás és adatlap az alábbi csatolmányokból letölthető.

Benyújtandó dokumentumok:

 • Pályázati adatlap (Pályázati kiírás_1_sz_melléklet).
 • Alapító okirat, a szervezet képviselője által felülhitelesített egyszerű másolatban
 • Nyilvántartásba vételi kivonat a szervezet képviselője által felülhitelesített egyszerű másolatban.

A pályázat Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata részére személyesen nyújtható be a következő elérhetőségre:

 • Személyesen: Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. szám alatti Vármegyeháza épületének 1. emeletén lévő 146. számú iroda, Jegyzői Titkárság.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2024. július 5. (péntek).

Csatolmányok: