TOP-1.5.1-20-2020-00021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP-1.5.1-20-2020-00021

Kedvezményezett neve:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt címe:

„A 2021-2027 tervezési időszak területi operatív programjának a megvalósításához szükséges Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét érintő területi, integrált dokumentumok felülvizsgálata, elkészítése”

 

Szerződött támogatás összege: 31.178.842

Támogatás mértéke: 100%

A projekt célja:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1) bekezdése szerint a megyei önkormányzat területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el. A törvény alapján a területfejlesztés lett a megyék egyik legfontosabb feladata, amelyet a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) későbbi módosításai tovább erősítettek. A fenti változások a területfejlesztési tervezés és végrehajtás átalakítását igényelték, melynek az első lépése a megyei területfejlesztési koncepciók elkészítése volt 2012 és 2014 között a 2014 év elején elfogadott Országos Fejlesztés és Területfejlesztési Koncepcióban (OFTK) foglaltakkal összhangban. Ezt követően a területfejlesztési programok kialakítása és elfogadása is megtörtént. A 2014-2020 időszakra vonatkozó területfejlesztési tervezési folyamatot az Államreform Operatív Program uniós forrásai is támogatták.

A Kormány célul tűzte ki a 2021-2027-es programozási időszakhoz kapcsolódó stratégiai és projektszintű előkészítési tevékenységek támogatását az előkészítési feladatok gyorsítása, és azok magasabb színvonalú megvalósítása érdekében. A cél elérését a Kormány a megyei önkormányzat együttműködésével tervezi megvalósítani.

Jelen projekt célja a 2021-27-es programozási időszak területi operatív programjának a megvalósításához szükséges stratégiai előkészítést, tervezést megalapozó dokumentumok, mint például területfejlesztési koncepció és program, integrált területi program - felülvizsgálata, elkészítése.

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye számára a 2021-2027 közötti programozási időszakban rendelkezésre álló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (továbbiakban: TOP Plusz) forráskeret felhasználását a megye Területfejlesztési Koncepciója és Területfejlesztési Programja alapozza meg. A forrásfelhasználás tervezése érdekében szükséges az Integrált Területi Program 2021-27 stratégiai gondolkodásra alapozott dokumentum elkészítése, amely a megye igényeivel összhangban a rendelkezésre álló TOP Plusz forráskeret felhasználását, ütemezését, elvárt eredményeit támasztja alá.

 

Vállalt műszaki-szakmai eredmény:

A projekt fizikai befejezésének időpontjára az alábbi, szakmai célok teljesülésére tettünk vállalást:

-        felülvizsgált, módosított Területfejlesztési Koncepció és kapcsolódó területi (gazdasági és társadalmi) hatásvizsgálat és környezeti vizsgálat,

-        Területfejlesztési Program és kapcsolódó új területi és környezeti (gazdasági és társadalmi) hatásvizsgálat

-        megyei Integrált Területi Program 2021-27 és kapcsolódó egyszerűsített hatásvizsgálat.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.06.30.

A projekt azonosító száma: TOP-1.5.1-20-2020-00021

 

Kapcsolat:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
Telefonszám: +36 42 599-510
E-mail cím: tervezes@szszbmo.hu

 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

 

PARTNERSÉGI TERV

 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK KÖRNYEZETI ÉS TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA

 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK KÖRNYEZETI ÉS TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA

 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE 2021-2027-ES IDŐSZAKRA VONATKOZÓ INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA