KÖZLEMÉNY

 

Tájékoztatjuk, hogy 2023. január 1-jei hatállyal a Szabolcs-Szatmár-Bereg-Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal elnevezése

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata, illetve

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal elnevezésre módosult.

 

 

A Magyar Országgyűlés 2022. július 19-i ülésnapján fogadta el Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosítását, melynek eredményeképpen az Alaptörvény 2023. január 1. napjától hatályos F) cikk (2) bekezdése értelmében Magyarország területe fővárosra, vármegyékre, városokra és községekre tagozódik. A módosítás tehát, a Magyarország alapvető területi tagozódásának részét képező „megye”, mint területi egység megnevezést 2023. január 1. napjától „vármegye” elnevezésre változtatja.

A Magyar Országgyűlés az Alaptörvény módosításával azonos napon, a területi tagozódásban történt, említett névváltoztatással összefüggésben elfogadta a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint az egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvényt, amely 2023. január 1-ei hatállyal módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt (a továbbiakban: Mötv.) is a vármegyei elnevezés átvezetése érdekében.

A Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Közgyűlés 13/2022. (XII.9.) önkormányzati rendeletében és 147/2022. (XII.8.) önkormányzati határozatában, szintén 2023. január 1-ei hatállyal vezette be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal megnevezést.

 

Az Alaptörvény záró és vegyes rendelkezések címének 28. pontja szerint a vármegyére való utalásként a megyére utaló elnevezés a 2022. december 31-én hatályos jogszabályi rendelkezések szerint az Alaptörvény tizenegyedik módosítása hatálybalépését követően is használható mindaddig, amíg az Alaptörvény szerinti megnevezés használatára való áttérés a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható.

 

Nyíregyháza, 2023. január 11.

 

Határozatok

2014. július 3.

2014. július 03
CsatolmányMéret
41/2014. a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésére kiírt HUNG-2014 kódszámú felhívásra a "Sz-Sz-B M nemzeti értékei"nemzeti 198.25 KB
42/2014. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint egyéb tájékoztatá44.01 MB
43/2014. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közbiztonságának helyzete, a közbiztonság érdekében tett indtézkedések336.11 KB
44/2014.Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2014. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról304.71 KB
45/2014. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról200.79 KB
46/2014.zabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működés Szabályzatának módosítása1.05 MB
47/2014. a megyei önkormányzati tartalékból történő támogatásra vonatkozó pályázat benyújtása241 KB
48/2014. Kovács Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke illetményének, valamint költségátalányának visszavonásáról260.04 KB
49/2014. a Sz-Sz-B Megyei Területfejlesztési Program társadalmasított változatának jóváhagyása21.61 MB
50/2014. Sz-Sz-B megye hátrányos helyzetű, leszakadó térségei felzárkóztatásának elősegítése366.31 KB
51/2014. a GEO-NORD Geotermikus Távhő Klaszterhez történő csatlakoztatása309.18 KB
52/2014. Őr Község Önkormányzata "Területi felzárkóztatás Őr Községben" tárgyú 150003808L sz. támogatási szerződés412.2 KB
53/2014. 2011. évi Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése program lebonyolítására vonatkozó megállapodás módosításának jóváhagyása426.05 KB
54/2014. Lónya-Mátyus-Tiszakerecseny Viziközmű Beruházási Társulás 1/VTT2011 sz. támogatási szerződés módosítása269.75 KB
55/2014. Lónya Község Önkormányzata "Belterület csapadékvíz-elvezető rendszer III. ütem" tárgyú, 3/VTT2011 sz. támogatási szerző201.43 KB
56/2014. Mátyus Község Önkormányzata "A Lónyai árapasztó építési munkálataihoz kapcsolódó fejlesztés" 4/VTT2011 sz. támogatási207.44 KB
57/2014. Tiszakerecseny Község Önkormányzata A Lónyai árapasztó építési munkálataihoz kapcsolódó fejlesztés" 5/VTT2011 sz. támog226.76 KB
58/2014. a 2011. évi Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése program részbeszámolójának jóváhagyása382.08 KB
59/2014. a Europe Direct Sz-Sz-B Megyei Európai Információs Pont 2013. évi tevékenységéről758.28 KB
60/2014. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal munkájáról222.05 KB
61/2014. a 2014-2020-as Magyar-Román Határon Átnyúló Együttműködési Program tervezési folyamatáról242.89 KB

Oldalak

FELTÖLTÉS ALATT