Határozatok

2017. június 8.

2017. június 08
CsatolmányMéret
61/2017. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Díszoklevelének adományozásáról88.97 KB
62/2017. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről265.13 KB
63/2017. a megyei önkormányzati tartalékból történő támogatásra vonatkozó 2017. évi pályázat benyújtásáról114.2 KB
64/2017. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról1.2 MB
65/2017. a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című TOP-2.1.3-16 számú felhívásra benyújtandó támogatási k49.25 KB
66/2017. a „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” c52.31 KB
67/2017. a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című TOP-1.2.1-16 számú felhívásra benyújtandó52.93 KB
68/2017. a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című EFOP-1.5.3-16 számú felhívásr49.93 KB
69/2017. a „Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése” című EFOP-4.1.5-16 számú felhívásra benyújtott támogatási kér49.57 KB
70/2017. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal közfeladat fejlesztési projektekben történő projektmenedzsmenti 49.53 KB
71/2017. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2017. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról80.92 KB
72/2017. a „Fenntartható energetikai – és klímacselekvési programok kidolgozása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” című TOP-3.2.1-63.46 KB
73/2017. a választási irodák tagjai javadalmazási helyzetének javítása tárgyában felterjesztési jog gyakorlásáról112.9 KB
74/2017. „A Nyírbátor-Nagykároly határmenti térség közúti elérhetőségének javítása a TEN-T hálózathoz történő csatlakozás hiányz59.54 KB

2017. június 8.

2017. június 08
CsatolmányMéret
top_dontesek_hatarozatai_2017_06_08.pdf1009.78 KB

2017. április 12.

2017. április 12
CsatolmányMéret
top_dontesek_hatarozatai_2017_04_12.pdf1.73 MB

2017. február 16.

2017. február 16
CsatolmányMéret
2/2017. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről1.39 MB
3/2017 a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2017. évre tervezett adósságkeletkeztető ügyleteiről és azok következő három50.78 KB
4/2017. a megyei közgyűlési bizottságok elnökeinek, alelnökeinek és tagjainak megválasztásáról szóló 85/2014. (X.21.) önkormány57.78 KB
5/2017. Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke illetményének, valamint költségtérítésének megállapításáról 41.56 KB
6/2017. Baracsi Endre, a megyei közgyűlés főállású alelnöke illetményének, valamint költségtérítésének megállapításáról40.45 KB
7/2017.Szabó István, a megyei közgyűlés főállású alelnöke illetményének, valamint költségtérítésének megállapításáról41.96 KB
8/2017. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2017. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról65.7 KB
9/2017.a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról66.8 KB
10/2017. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról547.79 KB
11/2017. a „KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága új tagjának megvála409.26 KB
12/2017. az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága új ta67.11 KB
13/2017. határmenti együttműködési programokban(2014-2020) történő részvételről69.66 KB
14/2017. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok rendszeres ellenőrzéséről156.09 KB
15/2017. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke 2017. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról59.22 KB
16/2017. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 2010-2016. évekre vonatkozó Környezetvédelmi Programjának 2020-ig történő meghosszabbításá50.33 KB
17/2017. a megye folyóit érő környezeti károk és az azokból származó egyéb hátrányos következmények mérséklése, illetve megszünt74.65 KB
18/2017. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2016. évi területfejlesztési feladatainak végrehajtásáról48.32 KB
19/2017. az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció céljainak megvalósulásáról Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében szól48.32 KB
20/2017. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktár Bizottság 2016. második félévében végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfo38.6 KB
21/2017. a köztisztviselők javadalmazási helyzetének javítása, a közszolgálati illetményalap növelése tárgyában felterjesztési j88.59 KB

2017. január 6.

2017. január 19

2016. április 28.

2016. április 28
CsatolmányMéret
11/2016. Sz-Sz-B megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, valamint a kapcsolatos felad57.7 KB
12/2016. megyei kitüntető díjak adományozása116.81 KB
13/2016. a lejárt határidejű határozatok végrehajtása, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntések252.98 KB
14/2016. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programja 2015-2020 dokumentum módosítása85.3 KB
15/2016. a Sz-Sz-B Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységéről a Terület- és Településfejlesztés Operatív Programban c. beszámo42.1 KB
16/2016. a megyei önkorm. konszolidációjáról, a megyei önkorm.-i intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes eü-i intézményei93.99 KB
17/2016. a "Területi Önkormányzatok Nemzetközi Összefogása a Tisza Vízgyűjtőjén" Együttműködési Megállapodás megkötéséről321.45 KB
18/2016. az Amerikai Zsidóság Bizottsága által meghirdetett "Európai Polgármesterek Antiszemitizmus Elleni Szövetségéhez" csatla171.83 KB
19/2016. az Interreg Central Europe 2014-2020 program által támogatott Rural Mobility in European Regions affected by Demographi55.3 KB
20/2016. a "Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás" c. KEHOP-168.06 KB
21/2016. A társadalmi és körny. szemp. fenntartható turizmusfejlesztés c. TOP-1.2.1-15 azono. támogat. felhívás keretében benyúj83.91 KB
22/2016. a EUROPE DIRECT Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Európai Információs pont 2015. évi tevékenységéről628.57 KB

2015. június 30.

2015. június 30
CsatolmányMéret
32/2015 a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről18.39 MB
33/2015 Sz-Sz-B megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, valamint a kapcsolatos felada330.19 KB
34/2015 a "KÖLCSEY" Tv. ügyvezetőjének és Felügyelőbizottsága új tagjának megválasztásáról, Alapító Okiratának módosításáról620.69 KB
35/2015 a Sz-Sz-B Önk. és a Sz-Sz-B Önk Hivatala belső ellenőrének megbízása331.9 KB
36/2015 a megyei önkormányzat különböző testületekben és szervezetekben és az erre vonatkozó megbízások 90/2014. (XI.26.) önk.360.27 KB
37/2015 a Sz-Sz-B Önk. a Sz-Sz-B Önk. Hivatal és a Sz-Sz-B Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház adósságrendezés498.79 KB
38/2015 a Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása587.3 KB
39/2015 a megyei önkormányzati tartalékból történő támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásáról208.9 KB
40/2015 a Sz-Sz-B Önk. 2015. évi összesített közbeszerzési terve módosításának jóváhagyásáról267.61 KB
41/2015 a megyei meggytermelőket érintő kormányzati segítségnyújtás iránti felterjesztésről339.98 KB
42/2015 a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye országos közúthálózata állapotából adódó aktuális feladatokról207.39 KB
43/2015 az ENEREA Nonprofit Kft. valamint 2014. évi beszámolójának és 2015. évi üzleti tervének tudomásulvétele263.2 KB
44/2015 a klímaváltozás mérséklése érdekében történő összefogásról277.33 KB
45/2015 Gulács Község Önkormányzatának "Középületek felújítása, Gulács" 017-2003/TERKI sz. Támogatási szerződése399.98 KB
46/2015 Gulács Község Önkormányzatának "Óvodai konyha eszközbeszerzése" 150009409L sz. szerződése437.79 KB
47/2015 Gulács Község Önkormányzatának "Csapadék-, és belvíz elvezető árkok felújítása" 150000609D. sz. támogatási szerződés419.48 KB
48/2015 Mátyus Község Önkormányzata "Lónyai árapasztó építési munkálatok" 4/VTT2011 sz. támogatási szerződés módosítása430.33 KB

2015.04.28.

2015. április 28
CsatolmányMéret
15/2015 megyei kitüntető díjak adományozása320.46 KB
16/2015 bírósági ülnökök megválasztása371.88 KB
17/2015 a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése293.53 KB
18/2015 a lejárt határidejű határozatok végrehajtása, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntések27.58 MB
19/2015 a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2015-2019. évekre szóló fejlesztési és gazdasági programjának elfogadásáról1.53 MB
20/2015 a megyei önkormányzat és a megyei önkormányzati hivatal 2014. évi belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról858.45 KB
21/2015 az ENEREA gazdasági társaságban lévő üzletrészek megvásárlását érintő döntések meghozataláról194.35 KB
22/2015 a megyei közgyűlési bizottságok elnökeinek, alelnökeinek és tagjainak megválasztásáról szóló 85/2014. (X.21.) önk. hat338.66 KB
23/2015 a "KÖLCSEY" Tv éves beszámolójának, közhasznúsági mellékletének elfogadása, valamint 2015. évi üzleti tervének jóváhagyá274.67 KB
24/2015 a Europe Direct Sz-Sz-B Megyei Európai Információs Pont 2014. évi tevékenységéről szóló pü-i és szakmai beszámoló269.82 KB
25/2015 Lónya-Mátyus-Tiszakerecseny Víziközmű Beruházási Társulás "Lónyai árapasztó tervdokumentáció elkészítése" 1/VTT2011 sz. 456.91 KB
26/2015 2011. évi Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése program tervezési szakaszának pénzügyi záróbeszámolójának jóváhagyása377.8 KB
27/2015 Lónya Község Önkormányzatának "Belterület csapadékvíz-elvezető rendszer III. ütem" 3/VTT2011 sz. támogatási szerződésmód343.37 KB
28/2015 Tiszakerecseny Község Önkormányzata "Lónyai árapasztó fejlesztések" 5/VTT2011 sz. támogatási szerződésmódosítás182.55 KB
29/2015 Baktalórántháza Város Önkormányzata "A mozgás, az egészséges életmód az ált. iskolákban" 150005108L sz. támogatási szerz440.59 KB
30/2015 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programja 2015-2020 3.0 c. dokumentum elfogadása21.55 MB
31/2015 a Sz-Sz-B Önk. és a Sz-Sz-B Önk. Hiv. 2014. évi elemi és konszolidált beszámolójának elfogadása és könyvvizsgálói jelent12.18 MB

2015.02.24.

2015. február 24
CsatolmányMéret
1/2015 a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről33.92 MB
2/2015 a Sz-Sz-B Önk. gazdasági társaságokban lévő üzletrészeit érintő döntések meghozataláról294.27 KB
3/2015 a Sz-Sz-B Önk. 2015. évre tervezett adósságkeleteztető ügyleteiről és azok következő három évre várható összegéről313.34 KB
4/2015 a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2015. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról258.14 KB
5/2015 a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Down Egyesület között együttműködési megállapodás megkötéséről349.23 KB
6/2015 a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Mandala Dalszínház Egyesület közötti Közszolgáltatási Szerződés megköté415.1 KB
7/2015 a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önk. közötti eg302.83 KB
8/2015 a Sz-Sz-B Önk. és a Sz-Sz-B Megyei Területi Német Nemzetiségi Önk. közötti együttműk. megállapodás felülvizsgálatáról301.2 KB
9/2015 a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktár Bizottság 2014. második félévében végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfoga242.49 KB
10/2015 a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke 2015. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról325.17 KB
11/2015 a Hajdúhátsági-Nyírségi Vízellátó Rendszer szükségességéről331.06 KB
12/2015 a Sz-Sz-B Önk. -területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben meghatározott- feladatok végr310.26 KB
13/2015 az Integrál Területi Program aktuális feladatairól és a Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer elfogadásáról303.93 KB
14/2015 Tiszaszalka Község Önkormányzata "Konyhai berendezések fejlesztése a Vámosatyai Óvodában" 150000609L sz. támogatási szer209.46 KB

Oldalak

FELTÖLTÉS ALATT