Határozatok

2018. május 29.

2018. május 29
CsatolmányMéret
34/2018. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről226.63 KB
35/2018. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi beszám24.81 MB
36/2018. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi belső 1 MB
37/2018. a „KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi beszámolójának elfogadásáról45.45 KB
38/2018. az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi beszámolójának45.88 KB
39/2018. az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének és Felügye84.89 KB
40/2018. az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámol53.65 KB
41/2018. a megyei önkormányzat (közgyűlés) különböző testületekben, társaságokban, (köz)alapítványokban és szervezetekben való k60.69 KB
42/2018. a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében benyújtott támogatá69.59 KB
43/2018. a EUROPE DIRECT Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Európai Információs Pont 2017. évi tevékenységéről923.43 KB
top_dontesek_hatarozatai_2018_05_29.pdf611.19 KB

2018. április 19.

2018. április 19
CsatolmányMéret
top_dontesek_hatarozatai_2018_04_19.pdf161.83 KB

2018. február 27.

2018. február 27
CsatolmányMéret
9/2018. az Interreg V-A Románia-Magyarország Program 2014-2020 harmadik stratégiai pályázati felhívására benyújtott „Easing Acce90.98 KB
10/2018. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről1.16 MB
11/2018. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2018. évre tervezett adósságkeletkeztető ügyleteiről és azok következő hár55.77 KB
12/2018. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2018. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról79.52 KB
13/2018. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról71.19 KB
14/2018. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról580.6 KB
15/2018. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke 2018. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról63.44 KB
16/2018. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Terv készítésének támogatásáról55.65 KB
17/2018. a kárpátaljai magyarság melletti kiállásról90.46 KB
18/2018. a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés (Minority SafePack) támogatásáról68.63 KB
19/2018. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és az SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környe285.96 KB
20/2018. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Sza828.55 KB
21/2018. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktár Bizottság 2017. második félévében végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfo44.24 KB
22/2018. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2017. évi területfejlesztési és területrendezési feladatainak végrehajtás55.75 KB

2018. január 18.

2018. január 18
CsatolmányMéret
top_dontesek_hatarozatai_2018_01_18.pdf442.34 KB

2017. december 14.

2017. december 14
CsatolmányMéret
169/2017. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről217.57 KB
170/2017. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Terv felülvizsgálatára vonatkozó támogatási szerződésről58.31 KB
171/2017. a stratégiai partnerség és együttműködés az innováció és a „Jó gyakorlatok” cseréje érdekében megkötött megállapodás j213.84 KB
172/2017. az Európai Parlament Soros-terv végrehajtásáról szóló határozatáról96.73 KB
173/2017. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról974.54 KB
174/2017. a megyei közgyűlés 2018. évi üléstervének megállapításáról382.42 KB
175/2017. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi belső 920.66 KB
176/2017. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányza608.28 KB
177/2017. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat742.11 KB
178/2017. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Klímastratégia egyeztetési változatának társadalmi egyeztetésre bocsátásáró61.78 KB
179/2017. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat által benyújtott a TOP-2.1.3-16-SB1-2017-00001 azonosítószámú projekt ker49.46 KB
180/2017. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 7.0 című dokumentum megalapozásáról3.32 MB
181/2017. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról35.38 KB

2017. november 16.

2017. november 16
CsatolmányMéret
top_dontesek_hatarozatai_2017_11_16.pdf62.71 KB

2017. október 26.

2017. október 26
CsatolmányMéret
130/2017. a reformáció 500. jubileumi emlékéve alkalmából, a protestáns egyházak Szabolcs-Szatmár-Bereg megye történetében és ma139.78 KB
131/2017. a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság, mint ideiglenes bizottság elnökének, alelnökének és tag53.76 KB
132/2017. a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 infrastrukturális pályázatai54.77 KB
133/2017. a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 infrastrukturális pályázatai59.54 KB
134/2017. a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 infrastrukturális pályázatai58.39 KB
135/2017. a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 infrastrukturális pályázatai53.41 KB
136/2017. a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 infrastrukturális pályázatai52.7 KB
137/2017.az Interreg V-A Románia-Magyarország Program 2014-2020, valamint a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna Határon Átnyú66.96 KB
138/2017. az Interreg V-A Románia-Magyarország Program 2014-2020, valamint a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna Határon Átny67.33 KB
139/2017. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal, valamint a Széc413.23 KB

2017. október 26.

2017. október 26
CsatolmányMéret
top_dontesek_hatarozatai_2017_10_26.pdf3.63 MB

2017. szeptember 14.

2017. szeptember 14
CsatolmányMéret
top_dontesek_hatarozatai_2017_09_14.pdf976.12 KB

2017. július 7.

2017. július 07
CsatolmányMéret
top_dontesek_hatarozatai_2017_07_07.pdf482.43 KB

2017. június 8.

2017. június 08
CsatolmányMéret
61/2017. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Díszoklevelének adományozásáról88.97 KB
62/2017. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről265.13 KB
63/2017. a megyei önkormányzati tartalékból történő támogatásra vonatkozó 2017. évi pályázat benyújtásáról114.2 KB
64/2017. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról1.2 MB
65/2017. a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című TOP-2.1.3-16 számú felhívásra benyújtandó támogatási k49.25 KB
66/2017. a „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” c52.31 KB
67/2017. a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című TOP-1.2.1-16 számú felhívásra benyújtandó52.93 KB
68/2017. a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című EFOP-1.5.3-16 számú felhívásr49.93 KB
69/2017. a „Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése” című EFOP-4.1.5-16 számú felhívásra benyújtott támogatási kér49.57 KB
70/2017. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal közfeladat fejlesztési projektekben történő projektmenedzsmenti 49.53 KB
71/2017. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2017. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról80.92 KB
72/2017. a „Fenntartható energetikai – és klímacselekvési programok kidolgozása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” című TOP-3.2.1-63.46 KB
73/2017. a választási irodák tagjai javadalmazási helyzetének javítása tárgyában felterjesztési jog gyakorlásáról112.9 KB
74/2017. „A Nyírbátor-Nagykároly határmenti térség közúti elérhetőségének javítása a TEN-T hálózathoz történő csatlakozás hiányz59.54 KB

2017. június 8.

2017. június 08
CsatolmányMéret
top_dontesek_hatarozatai_2017_06_08.pdf1009.78 KB

2017. április 12.

2017. április 12
CsatolmányMéret
top_dontesek_hatarozatai_2017_04_12.pdf1.73 MB

2017. február 16.

2017. február 16
CsatolmányMéret
2/2017. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről1.39 MB
3/2017 a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2017. évre tervezett adósságkeletkeztető ügyleteiről és azok következő három50.78 KB
4/2017. a megyei közgyűlési bizottságok elnökeinek, alelnökeinek és tagjainak megválasztásáról szóló 85/2014. (X.21.) önkormány57.78 KB
5/2017. Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke illetményének, valamint költségtérítésének megállapításáról 41.56 KB
6/2017. Baracsi Endre, a megyei közgyűlés főállású alelnöke illetményének, valamint költségtérítésének megállapításáról40.45 KB
7/2017.Szabó István, a megyei közgyűlés főállású alelnöke illetményének, valamint költségtérítésének megállapításáról41.96 KB
8/2017. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2017. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról65.7 KB
9/2017.a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról66.8 KB
10/2017. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról547.79 KB
11/2017. a „KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága új tagjának megvála409.26 KB
12/2017. az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága új ta67.11 KB
13/2017. határmenti együttműködési programokban(2014-2020) történő részvételről69.66 KB
14/2017. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok rendszeres ellenőrzéséről156.09 KB
15/2017. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke 2017. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról59.22 KB
16/2017. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 2010-2016. évekre vonatkozó Környezetvédelmi Programjának 2020-ig történő meghosszabbításá50.33 KB
17/2017. a megye folyóit érő környezeti károk és az azokból származó egyéb hátrányos következmények mérséklése, illetve megszünt74.65 KB
18/2017. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2016. évi területfejlesztési feladatainak végrehajtásáról48.32 KB
19/2017. az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció céljainak megvalósulásáról Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében szól48.32 KB
20/2017. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktár Bizottság 2016. második félévében végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfo38.6 KB
21/2017. a köztisztviselők javadalmazási helyzetének javítása, a közszolgálati illetményalap növelése tárgyában felterjesztési j88.59 KB

Oldalak

FELTÖLTÉS ALATT