KÖZLEMÉNY

 

Tájékoztatjuk, hogy 2023. január 1-jei hatállyal a Szabolcs-Szatmár-Bereg-Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal elnevezése

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata, illetve

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal elnevezésre módosult.

 

 

A Magyar Országgyűlés 2022. július 19-i ülésnapján fogadta el Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosítását, melynek eredményeképpen az Alaptörvény 2023. január 1. napjától hatályos F) cikk (2) bekezdése értelmében Magyarország területe fővárosra, vármegyékre, városokra és községekre tagozódik. A módosítás tehát, a Magyarország alapvető területi tagozódásának részét képező „megye”, mint területi egység megnevezést 2023. január 1. napjától „vármegye” elnevezésre változtatja.

A Magyar Országgyűlés az Alaptörvény módosításával azonos napon, a területi tagozódásban történt, említett névváltoztatással összefüggésben elfogadta a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint az egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvényt, amely 2023. január 1-ei hatállyal módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt (a továbbiakban: Mötv.) is a vármegyei elnevezés átvezetése érdekében.

A Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Közgyűlés 13/2022. (XII.9.) önkormányzati rendeletében és 147/2022. (XII.8.) önkormányzati határozatában, szintén 2023. január 1-ei hatállyal vezette be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal megnevezést.

 

Az Alaptörvény záró és vegyes rendelkezések címének 28. pontja szerint a vármegyére való utalásként a megyére utaló elnevezés a 2022. december 31-én hatályos jogszabályi rendelkezések szerint az Alaptörvény tizenegyedik módosítása hatálybalépését követően is használható mindaddig, amíg az Alaptörvény szerinti megnevezés használatára való áttérés a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható.

 

Nyíregyháza, 2023. január 11.

 

Meghívók, napirendek

2015. szeptember 25. Közgyűlés

2015. szeptember 25
CsatolmányMéret
Meghívó a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2015. szeptember 25-i ülésére942.22 KB
1/a Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről30.48 MB
1/b Előterjesztés a két közgyűlés között történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról5.77 MB
2. Előterjesztés a Sz-Sz-Sz-B Önk. 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2015. (II.25.) Önk. rendel9.34 MB
3. Előterjesztés a bírósági ülnökök megválasztására1.21 MB
4. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció kiegészítésére1.28 MB
5. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására6.92 MB
6. Előterjesztés a Tisza Európai Területi Társulás megalapítására13.84 MB
7. Előterjesztés a Sz-Sz-B Önk. 2015. évi összesített közbeszerzési terve módosításának jóváhagyására és döntés meghozatalára2.21 MB
8. Előterjesztés "Ravatalozó és temető felújítás Gávavencsellő nagyközség gávai és vencsellői településr." tárgyú 15000769L sz. 9.31 MB
9. Előterjesztés a 2011.évi Vásárhelyi-terv továbbfejleszt. program (VTT-2011) kivitelezési szak. lezár pü-i besz. elfogadása5.87 MB
10. Előterjesztés Tájékoztató az Észak-Alföldi Operatív Program aktuális állásáról5.38 MB
11. Előterjesztés Tájékoztató a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktár Bizottság 2015. I. félévében végzett tevékenységéről740.61 KB
12. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei valamint a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet helyzetéről11.85 MB

 

2015. június 30. Közgyűlés

2015. június 30
CsatolmányMéret
Meghívó a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2015. június 30-i ülésére1.64 MB
1/a Előterjesztés beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekr25.27 MB
1/b Előterjesztés tájékoztató a két közgyűlés között történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról4.21 MB
2. Előterjesztés beszámoló Sz-Sz-B megye közbiztonságának helyzetéről, a tett intézkedésekről, jövőbeni feladatokról21.1 MB
3. Előterjesztés Nemz. Agrárgazd. Kamara Sz-Sz-B Megyei Szervezete tevékenységéről és a Sz-Sz-B Önk. együttműködés lehetőségeirő3.83 MB
4. Előterjesztés a Sz-Sz-B Megyei Keresked. és Iparkamara tevékenységéről a Sz-Sz-B Önk.-tal további együttműködés lehetőségeirő4.96 MB
5. Előterjesztés tájékoztató a vasúti közlekedés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei helyzetéről12.94 MB
6. Előterjesztés Sz-Sz-B megye országos közúthálózatának állapotáról, valamint a NIF beruházásában megyénkben megvalósuló projek15.26 MB
7. Előterjesztés tájékoztató Sz-Sz-B megye közösségi közlekedési rendszeréről, a közúti közszolgáltatásról4.59 MB
8. Előterjesztés az Sz-Sz-B Önk. 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának sz.-ról szóló 2/2015. (II.25.) önk. rendelet módo7.3 MB
9. Előterjesztés az Sz-Sz-B Önk. Hiv. köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásáról szóló 12/2013. (IX.26.) önk. rend. mó1.67 MB
10. Előterjesztés a "Kölcsey" Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének és Felügyelőbizottsága új tagjának válasz3.77 MB
11. Előterjesztés a Sz-Sz-B Önk. és Sz-Sz-B Önk. Hiv. belső ellenőrének megbízására927.8 KB
12. Előterjesztés a megyei önk. kül. testületekben, társaság-ban, (köz)alapítvány-ban és szerv-ben képviselet 90/2014.(XI.26.)929.27 KB
13. Előterjesztés Sz-Sz-B Önk, a Sz-Sz-B Önk Hiv és az Sz-Sz-B Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókó adósságrendezés megállapodás2.21 MB
14. Előterjesztés Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önk. Társulás Társulási Megállapod. módosításának és egységes szerk. szövegének3.93 MB
15. Előterjesztés a megyei önkormányzati tartalékból történő támogatásra vonatkozó pályázat benyújtására1.62 MB
16. Előterjesztés a Sz-Sz-B Önk. 2015. évi összesített közbeszerzési terve módosításának jóváhagyására1.04 MB
17. Előterjesztés az ENEREA Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolójának a 2015. évi üzleti tervének tudomásulvételéről18 MB
18. Előterjesztés a klímaváltozás mérséklése érdekében történő összefogásra844.77 KB
19. Előterjesztés Gulács Község Önkormányzatának"Középületek felújítása, Gulács" tárgyú 017-2013/TERKI sz. Támogatási szerződése18.63 MB
20. Előterjesztés Gulács Község Önkormányzatának "Óvodai konyha eszközbeszerzése" tárgyú 150009409L sz. szerződésére8.29 MB
21. Előterjesztés Gulács "Csapadék-, és belvíz elvezető árkok rekonstr. felúj. közcélú közfog-kal" 150000609D. sz. támogatási sz13.38 MB
22. Előterjesztés a 2011. évi Vásárhelyi-terv továbbfejlesztési program (VTT-2011) előrehaladásáról, támogatási szerződés módos 2.74 MB
23. Előterjesztés az Észak-Alföldi Operatív Program végrehajtásának aktuális állásáról5.34 MB

2015. április 28. Közgyűlés

2015. április 28
CsatolmányMéret
Meghívó a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2015. április 28-i ülésére1.03 MB
3. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezésére328.48 KB
4/a Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről28.77 MB
4/b Előterjesztés tájékoztató a két közgyűlés között történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról646.57 KB
5. Előterjesztés a Sz-Sz-B Önk. 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2015. (II.25.) önk. rend. mód1.25 MB
6. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2015-2019. évekre szóló gazdasági programjának elfogadására8.94 MB
7. Előterjesztés a megyei önkormányzat és a megyei önkormányzati hivatal 2014. évi belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyására1.15 MB
8. Előterjesztés az ENEREA Nonprofit Kft. gazdasági társaságban lévő üzletrészek megvásárlását érintő döntések meghozatalára308.06 KB
9. Előterjesztés a megyei közgyűlés bizottságok elnökeinek, alelnökeinek és tagjainak megválasztásáról szóló 85/2014. (X.21.) ha606 KB
10. Előterjesztés a "Kölcsey" TV Nonprofit Kft. éves beszámolójának, közhasznúsági mellékletének elfogadása 2015. üzleti terv jó8.97 MB
11. Előterjesztés Tájékoztató az ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2014. évi éves beszámolójáról5.51 MB
12. Előterjesztés Tájékoztató az ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervéről1.66 MB
13. Előterjesztés beszámoló a Europe Direct Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Európai Információs Pont 2014. évi tevékenységéről857.7 KB
14. Előterjesztés a 2011. évi Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése program (VTT-2011) előrehaladásáról, pü-i záró beszámoló elfogad3.81 MB
15. Előterjesztés Baktalórántháza Város Önkormányzatának "A mozgás, az egészséges életmód újítása az ált. iskola" 150005108L. sz1.62 MB
16. Előterjesztés az Észak-Alföldi Operatív Program végrehajtásának aktuális állásáról4.9 MB

Meghívó, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2015. április 28-i ülésére

2015. február 24. Közgyűlés

2015. február 24
CsatolmányMéret
Meghívó a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2015. február 24-i ülésére328.48 KB
1/a Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről33.9 MB
1/b Előterjesztés tájékoztató a két közgyűlés között történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról661.39 KB
2. Előterjesztés a Sz-Sz-B Önk. 2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2014. (II.21.) önk. ren. módo1.6 MB
3. Előterjesztés a Sz-Sz-B Önk. gazdasági társaságokban lévő üzletrészeit érintő döntések meghozatalára1.79 MB
4. Előterjesztés a Sz-Sz-B Önk. 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló önk. rendelet meglakotására2.64 MB
5. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2015. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyása799.83 KB
6. Előterjesztés a Sz-Sz-B Önk. és a Down Egyesület közötti együttműködési megállapodás megkötésére369.22 KB
7. Előterjesztés a Sz-Sz-B Önk. és a Mandala Dalszínház Egyesület közötti Közszolgálati Szerződés megkötésére441.42 KB
8. Előterjesztés a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára301.88 KB
9. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktár Bizottság 2014. második félévében végzett tevékenységéről465.66 KB
10. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke 2015. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására317.89 KB
11. Előterjesztés tájékoztató a Hajdúhátsági-Nyírségi Vízellátó Rendszer szükségességéről8.04 MB
12. Előterjesztés a Sz-Sz-B Önk. - a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben meghatározott 773.78 KB
13. Előterjesztés az Integrált Területi Program aktuális feladataira és a Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer elfogadására3.64 MB
14. Előterjesztés Tiszaszalka Község Önkormányzatának "Konyhai berendezésének fejlesztése a Vámosatyai Óvodában" 150000609L. sz.3.35 MB

Oldalak